2016. január 28., csütörtök

Lókod



".....a Szt.-Pálnál lévő római maradványok kétségtelenül mutatják, hogy a rómaiak ezen természettől áldott helyeket felkeresték s a deákizálók még a szomszéd Lókod nevét is a latin Locotól származtatják. A csiki krónika szerint Keneos alrabonbánnak elüzött Ivány nevü fia a Lokott havasára vonult, s ott terjeszté családját. Ez feltehetőleg Lokod lehetett, melynek környékét még nem rég rengeteg erdőségek boriták."

(Orbán Balázs)


 Székelyudvarhelyről indulva Felsőboldogfalván tér el a 131-es megyei út Lókod  irányába.


Homoródszentmárton előtt jobbra letérünk a 32-es községi útra.  



Lókod fölött emelkedik a 856 m magas bágyi Vártető, melynek jellegzetes kettős kiemelkedése messziről látszik, s melyet  púpostevéhez hasonlítanak. 


 A XVII. században megsűrűsödő török–tatár betörések miatt a lókodi székelyek öt másik falu lakóival összefogva 1662-ben felépítették a bágyi menedékvárat.



A bágyi várat valamikor egy Sándor nevezetű  várúr lakta.


A Sándorok birtokában levő lókert, ahol a mének legeltek, a mai Lókod helyén volt.





A település a Nagy-Homoród mellékvize, a Lókod-patak völgyében fekszik.



Lókod a Nagy-Homoród völgyének legkisebb települése.



Közigazgatásilag Homoródszentmártonhoz tartozik. 





Tengerszint feletti magassága 581 méter.


Székelyudvarhelytől 14 kilométerre, Homoródszentmártontól 2,5 kilométerre fekszik.


Régi és felújított házak váltakoznak a falu Főutcáján.


Elhaladunk a Művelődési ház mellett.




A felújított Művelődési Ház épülete.


A templomnál megérkezünk a falu "Központjába". 



A templom előtt látható a két világháborúban elesett  12 lókodi hős emlékoszlopa.


A falu első templomáról az 1749 évi vizitációs jegyzőkönyv tesz említést.

"A templom kőből való, sendelyes, Harang 2 küsdedek."



A templom állapota nagyon megromlott, és 1911-ben Pakéi Lajos tervei alapján újjáépítik.




Lókod csak 1815-ben lesz önálló anyaegyház.




A falunak csak unitárius anyaegyháza van. Régen Homoródszentmárton, de Homoródszentpál filiája is volt.


Itt a falu köz­pont­jában emelkedik az új unitárius templom.


Zárt portikusz a templomhajó nyugati falán.


Hangablakos torony, óraíves toronysisakkal.



A három ablakos déli homlokzat.


Nyitott portikusz a torony déli oldalán.



Díszítés nélküli falak és mennyezet, fehér színre festve.


A bútorzat, egyszerű szürkére festett templomi padok. 


Az Úr asztala.


Kehely alakú fényezett tölgyfából készült szószék.


A szószék korona.



Deák Lajos és felesége ajándékozta 1912-ben.



A falon, fából faragott domborműn, az utolsó vacsora jelenete látható.



Szürke mellvédes orgona karzat, rozettás rácsozattal.


A karzat megerősítésére 2 darab öntöttvas oszlopot építettek be az orgona alatt.


Az orgonát 1848-ban rendelték


Az orgona első leírása 1851-ből származik.


Az orgona díszesen festett szélládája. 


Az első világháborúban az orgonából 17 kg ólomsípot rekviráltak.


Sajnos ez a székelyföldi műemlék orgona napjainkban nem működőképes.


A középkori falu katolikus lakói a reformáció évtizedei után az unitárius vallásnál állapodnak meg.



A lókodi templomtoronyban két harang lakik.


A lókodi unitárius eklézsia által 1831-ben öntetett harang.


Silye Lidia és családja által 2007-ben adományozott új harang.



"BALÁZS JÓZSEF EMLÉKÉRE LÓKOD 2007"



A toronyból letekintünk a falu házaira.




A távolban a homoródi dombvidék látható.



A tájat nézve, tavaszra vagy őszre gondolnánk, de december van.


A régi papilak épülete.




A lakatlanul álló papilakban indította meg 1993-ban a néhai kénosi unitárius papné, Kiss Rózália a nehéz sorsú falusi öregek szociális ellátását.



Sokáig ez a lókodi  öregotthon volt az egyetlen ilyen jellegű szociális intézmény Székelyudvarhely környékén.




A Jakab Lajos Alapítvány célja, hogy a rászoruló idős emberek  gondtalanul tölthessék el életük utolsó éveit.



KISS RÓZÁLIA

ÖKUMENIKUS ÖREGOTTHON




A Svájcban élő Gyarmathy György és felesége közbenjárására sikerült többéves támogatásban részesíteni a lókodi intézetet.



 1997 és 2000 között elkészült az öregotthon új épülete.



A svájci Johannita Rend adományából készült egy új 20 férőhelyes épületszárny 2007 ben.





Napjainkra Lókod egy kihalófélben lévő székely falu. 



A falunak két utcája van, a Főutca és a Patak utca.



A XX. század elején a Főutcában 47 ház volt.





A Patak utcában 59 épület volt.



A falu neve 1505-ben Udvarhelyen tartott székely nemzetgyűlésen  szerepel először.


1567 ben 6 kaput számoltak a faluban.



1614-ben 23 családfőt írtak össze.



1786-ban a település lakossága 149 fő.



1868-ban 217 fő a lakosság.



1910-ben 240 személy élt a faluban.


A második világháború kitörésekor 256 fő a lakosság. 



 1945-ben a lélekszám még 272 fő volt.



1992-es népszámlálás szerint a település népessége drasztikusan megcsappant, 31 fő.



2011-es népszámlálás szerint a település népessége emelkedett, 91 fő.




Régen nagy számban lófő rendű székely családok  lakták, néhány gyalogrendű és jobbágycsaláddal.



Napjainkban még próbálják menteni az épített örökséget.



A faluban egy közhasznú ifjúsági alapítvány (Lókodi Ifjúsági Alapítvány – LIA) is működik.


 Az alapítvány vállalta az állami intézetekből kinőtt fiatalok utógondozását.




Az intézetekből kinőtt fiatalok utógondozását a Wolter Alapítvány is támogatja.




Az alapítvány házakat vásárolt a faluban az állami gondozott fiatalok számára.



Az évek során felvásárolt romos parasztházakat felújították.



 Ezek az épületek lakásként, vagy képzések, táborok helyszínéül szolgálnak.





A fiatalok rendben tartják  a falut, és gazdálkodni tanulnak.



A fiataloknak munka kell, így elkezdtek műhelyeket építeni, farmot létrehozni. 


A cél, hogy a fiatalok megtanuljanak emberi értékek szerint élni. 



Itt megtanulják mi a barátság, az összetartozás, önállóságra próbálják nevelni őket.


Ebben a felújított épületben van  az étkező a faluban élő fiataloknak.


Akinek itt sikerül beilleszkedni, az később a társadalomba is megtalálja helyét.



Lókodban is könnyebb lett az élet az utóbbi években. 


A falu közművesítésére közel 650 méter fővezetéket, és több mint 1000 méter hosszú mellékvezetéket fektettek le. 


Az épületek nagy része kontyolt vagy csonka kontyolt tetőszerkezetű székely ház. A felújított épületeken gyakran találkozunk nyeregtetővel is.


Néhány udvarban még láthatunk öreg lakatlan házakat.


A Lókod patak mellett egyre több a felújított épület.


A régi urasági "Lókert" falujában feléled a lovászat.


 Lovarda fogadja a lovagolni vágyó gyerekeket és felnőtteket. 


Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share