2010. június 7., hétfő

Trianon emlékmű Székelyföldön ( Farkaslaka )

2010 junius 6-án Farkaslakán ünnepi szentmisével, úrnapi körmenettel és az Apostoli kettős kereszt emlékmű avatásával emlékeztek a nemzeti összetartozás napja alkalmából a trianoni békediktátum aláírásnak 90-edik évfordulójára.
Az Apostoli kettős kereszt emlékmű kizárólag Farkaslaka és községbeli kivitelezők munkája.

Az Apostoli kettős kereszt

A milleniumi emlékparkban, az aradi 13 vértanú emlékét őrző kopjafák előtt felállított emlékmű az avató ünnepségre előkészítve.A farkaslaki templomban 10 órától kezdődik az ünnepi szentmise.
1760-ig Farkaslaka nem rendelkezett saját templommal.Szentlélek filiája volt oda jártak a farkaslakiak szentmisére.


1762-ben  egyházilag különválik és saját templomot építenek.Az avatóünnepség  meghívott vendégei.A jelenlegi templomot 1854 október 29.-én szentelték fel.Tamási Áron hajdani iskolája és szobra előtt halad az ünnepi körmenet.


A körmenet a falu főutcáján halad,....... a Kovácsok utcáján lekanyarodik ......a Fehér Nyikó patakához.
 Elsőáldozó gyermekek, fehér ruhában vagy népviseletben, a körmeneten rózsaszirmot hintenek a az Oltáriszentség elé.A körmenet négy oltárnál állt meg, hogy a falu négy körzete felé, s ezen keresztül a földkerekség négy világtája felé elvigye az oltáriszentség áldását.A virággal díszített oltároknál végzett rövid szertartás, evangélium-olvasás, éneklés és áldás után,......az ünnepi körmenet visszaérkezik a templomba.A Tamási Áron síremléke melletti téren, magasló első székelyföldi Trianon-emlékmű.
  


Az avató ünnepséget a község lakói, önkormányzati vezetők és egyházi képviselők is megtisztelték jelenlétükkel.Résztvettek a székelyudvarhelyi  hagyományörző huszárezred tagjai is. Albert Mátyás,Farkaslaka polgármestere, beszédében üdvözölte az egybegyűlteket és az emlékmű elkészítésében részt vállalók munkájáért mondott köszönetet.„Amikor az értékeket és érdekeket ütköztetni kell, akkor Farkaslaka mindig jól vizsgázik. Meggyőződésem, hogy mindig az a helyes döntés, ha az értékeknek szavazunk elsőbbséget, és remélem, hogy ezt még azok is úgy gondolják, akiknek az érdekei most egy kicsit megsérültek. Köszönöm megértésüket és közreműködésüket” – mondta a farkaslaki polgármester.


Az ünnepséget helyi diákok és pedagógusok kulturális műsora tette színesebbé.Tamás István:
Ne félj Magyar!

Nem találom hazám, bármerre is járok,
amerre nézek, mindenütt elvesztek az álmok.
Ellopott gyárak, földek, omladozó házak,
átok földje maradt Nagy Magyarországnak.

Hová lett az ős hit? Hol van a Nemzetem!
Istenben, emberben Trianont keresem.
Fáj a szívem nagyon, elorozták lelkem,
segítsd meg népemet irgalmas Istenem!

Harangokkal zúg a szél, a Kárpát-medencében,
Igaz Magyar szívekbe mar, a Trianoni szégyen.
Legyünk hát bátrak, szóljunk most szabadon,
ne legyen több könnycsepp a fájdalmas arcokon.

Nemzetiszínű zászlókat, lobogtat a szél,
emeld fejed magasra, ne félj Magyar, ne félj!
Égi dalként zengjen, a Nemzet Himnusza,
emlékezz hát Magyar, a gyászos Trianonra!

2006.június.04.A leleplezés pillanatai.Az apostoli kettős keresztet és az elszakított nemzetrészeket ábrázoló kopjafákat,......Albert Mátyás, Farkaslaka polgármestere, Szász Jenő, az MPP elnöke és Kövér László a Fidesz országos választmányának elnöke leplezte le.


 A farkaslakai Trianon-emlékmű egy 15 tonnás kőtömbre épített  alkotás. A magyar szentkoronára emlékeztető vaskengyelből kinő a különböző országrészeket ábrázoló kopjafa-együttes, melynek a központi eleme az apostoli kettős kereszt.
„A gyáváknak nincs hazája, és a bátraké a jövő. Azt gondolom, hogy Széchenyi magatartása a követendő út a mai magyar embernek, éljen bárhol a Kárpát-medencében, vagy a világon...
Tehát magyar jövő a Kárpát-medencében van, s mindannyian azt hiszem akkor cselekszünk jól, ha mindenki hazajön a saját szülőföldjére” – közölte Szász Jenő."Apostoli Kettős Kereszt a farkaslaki Jakab Antal és Jakab Albert fafafaragók, a kovácsoltvas díszítés pedig Tamás Albert kovácsmester munkája.

Az ünnepi beszédek között az alkalomhoz illő kulturális műsor hangzott el.


„Milyen küldetése van annak, aki a békediktátum napján látott napvilágot és mit jelent Trianon árnyékában születni?” - tette fel a kérdést Izsák Balász, a SZNT elnöke.


A Székely Nemzeti Tanács elnöke kiemelte: a magyar kormány erkölcsi támogatása egy újabb eszköz az autonómia elérése érdekében.
A rendezvényen részt vett Kövér László is, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országos Választmányi elnöke,aki a Magyar Polgári Párt farkaslaki központi ünnepségének díszvendége volt.A székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium is rész vállalt az ünnepi műsorből.„Be kell látnunk, nincs határon túli és inneni magyarság, csak egy világ van, csak egy magyar nemzet létezik, amelynek határokon átívelő nemzeti gyakorlati újraegyesítésének, mint Trianon megoldásának nincs a 21. század egységesülő Európájához méltó, demokratikus alternatívája” -  mondta ünnepi beszédében dr. Kövér László.


Kövér László leszögezte: a történelmi Magyarországot nem lehet feltámasztani, de a nemzeti összetartozást igen.


„A határok fölötti nemzetegyesítés csak akkor valósulhat meg, ha nem abban gondolkodunk immáron 90 év elteltével, hogy vannak különböző egymástól elszakított közösségeink,...


...miközben ez egy szociológiai tény, hogy elszakítottak bennünket egymástól, hanem abban gondolkodunk, hogy közösek a problémáink, közösek az érdekeink és közös a hazánk is” – jelentette ki beszédében Kövér László.
"Boldogasszony anyánk
régi nagy pátrónánk,
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:"" Magyarországról édes hazánkról
ne felejtkezzél el
szegény magyarokról."Az elmékművet az unitárius egyház részéről ,Solymosi Alpár a...


...csíkszeredai unitárius egyházközség lelkésze áldotta meg, Forró László Királyhágó-melléki Református Kerület előadó tanácsosa...


...kért áldást a Trianon emlékműre

Az impozáns emlékműnél felszentelő imát mond...Balázs Károly farkaslaki plébános.


 

A felszentelő imádság után szenteltvizzel meghinti az Apostoli kettős kereszt emlékművet:Huszárok tisztelgésével kezdődik,...
...a magyar és a székely Himnusz eléneklése.

"Szánd meg isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védõ kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendõt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendõt.""Ki tudja merre, mere visz a végzet?
 Göröngyös úton sötét éjjelen. 
 Vezesd még egyszer győzelemre néped
 Csaba királyfi, csillag ösvényen."


„Alkalmasabb helyet és időpontot az erdélyi első Trianon emlékművének felavatására nem is találhattunk volna” - mondta Albert Mátyás, Farkaslaka polgármestere:


Az ünnepség vendégei virágokat helyeznek el, ......az emlékmű szikla talapzatánál.Az ünnepség díszvendégei dr. Kövér László, a Fidesz országos választmányának elnöke, Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Móring József Attila, országgyűlési képviselő - jegyző, somogyvári polgármester.

A megemlékezés virágai !

Farkaslaka 2010 junius 6"Kívánhat-e ember többet: 
derékaljnak szülőföldet 
s két cserefa tömött árnyát 
szemfedőnek."

( Kányádi Sándor)

1 megjegyzés:

  1. A Pozitív Visszacsatolás Stratégiáját elsősorban azok figyelmébe ajánlom, akiknek meggyőződése, hogy van valós és számunkra kedvező alternatívája a trianoni/párizsi paktumnak és hogy ez az alternatíva kölcsönösen előnyös lehet nekünk magyarorknak és a környező népeknek is. Továbbá, hogy következetes érveléssel és határozott fellépéssel lehet nyomást gyakorolni a magyar és nemzetközi politikai döntéshozó testületekre.


    http://pozitivvisszacsatolas.blogspot.com/

    VálaszTörlés

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share