2010. november 14., vasárnap

Homoródkarácsonyfalva

Az utazó aki az Oklánd-tető 631 méter magasságából letekint a a Hargita hegységből eredő Kis Homoród völgyében fekvő  Karácsonyfalvára, legendák és igaz történetek vidékére lát, és két, dombon ülő szentegyházat pillant meg.


Magas tornyával kifehérlik az unitárius istenháza. A távolban ferde keresztjével a katolikus templom is megvillan.


Homoródkarácsonyfalva  530 méter magasságban, a Kis-Homoród völgyében, Homoródalmás és Oklánd között fekszik.
Keleten az Észak-Persányhoz tartozó legendás Rika-hegység , nyugaton a két Homoród vízválasztója képezi a határát. A falu bejáratánál díszes tábla fogadja a látogatót.
    


A hagyomány szerint nevét onnan kapta, hogy olyan személy birtoka volt, aki karácsonykor született, ezért ezt a nevet viselte.


A Kis-Homoród és a Magyaros-patak mentén elterülő falu alakja L betűhöz hasonít.Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció során unitáriusok lesznek, a templommal együtt.A homoródkarácsonyfalvi falukép, magán viseli
a kistérség népi építészeti jegyeit a lakóház a telek egyik oldalán, közvetlenül
az utcafrontra nézve épült fel,
a tágas telket pedig a keresztcsűrös elrendezés uralja..


A Kis-Homoród mente egységesen őrzi ma is a fa- és kőépítmények technikáját, anyagszerűségét. Az erőteljesen mutatkozó szász hatás főként az utca front kialakításában, az előkert nélküli építkezésben, és anyaghasználatban követhető.


A hosszában települt falu közepén az országúttól keletre, áll Homoródkarácsonyfalva XIII. század végén épült román kori stílusjegyeket magánviselő gótikus műemlék temploma.A falu közepén, a Sionnak elnevezett hegyen épült a védőfallal körülvett, keletelt templom. 


Plébániaként már az 1333-as pápai tizedjegyzékben is szerepelt Krachni néven de román stílusú templomának alaprajzai korábbi meglétére utalnak.
. Déli kapujának kialakítására és ablakainak bővítésére a 14. században kerülhetett sor. 


A templom hajót virágosan festett kazettás mennyezet fedi.Nyolc hosszanti oszlopba és tizenkét sorba tagolt 96 táblás festett kazettás mennyezet 
13. századi templom talán legértékesebb faberendezési műalkotásai..


Ma a fehér alapszín mellett a fekete kontúr és a vörös különböző árnyalatai dominálnak a rozettás növényornamentikán, virágkompozíciókon.


A festett kazettás mennyezet mintái hármanként nagyjából azonosak


Folyamatban van a karzatmellvéd restaurálása is 


2009- ben karácsonyfalvi orgona is „megélte fénykorát”! – Bach-műveket játszottak rajta.

Az unitárius műemlék templom az északi falán a Szent László,  a Jézus születése, a Három királyok hódolata, és a Szent Ilona császárnő freskóival.A csatajelenet két részre oszlik. Szent László a forgatag közepén, amint bárdjával lesújt az egyik lova nyakát átölelő kunra. Az 1853-ban készített új ablak megsemmisítette az üldözési jelenet egy részét.Az ablaktól keletre eső felületen. A visszafelé nyilazó kun és az elrabolt lány alakja teljes épségében maradt fenn. A birkózási jelenetben Szent László vértje helyett, vörös színű, bő ujjú, hermelin szegéjű vörös ruhát visel. A lefejezés jelenete  megegyezik az eddig ismert  Szent László freskók ábrázolásával.A falképek színeinek intenzitása alig változott az évszázadok során, dominánsak a kék, vörös és a sárga színek.A restaurátorok úgy vélik, hogy a homoródkarácsonyfalvi falképek ugyanannak a mesternek a munkái, aki Homoródszentmártonban is dolgozott
.

Szent Ilona császárnő freskójaA szószék háttérben a Jézus születése jelenettel
 

A templom falán láthatóak az első és a második világháború karácsonyfalvi áldozatainak emléktáblái.


A ma is meglévő legrégebbi harang öntésére 1791-ben került sor.Az első világháborúban elrekvirált harang helyett 1929-ben öntöttek újat.


 A templom torony északi fala felső lőrésablakának bélletébe egy korábban épületdíszítő kőként használt rovásírásos követ falaztak be.


A templomtoronyból kitekintve gyönyörű kilátás nyílik a falu házaira.


 Tiszta időben csodálatos kilátás  Homoródalmás irányába. 
Itt fent laknak a harangok, minden alacsonyabban van körülöttünk, innen érdemes panorámát fényképezni.


A templom rövid történetét ismertető festett tábla.


Az unitárius templomot körülvevő falon kívül helyezték el 1904-ben  az Erzsébet királyné emlékművet.
A karácsonyfalvi 2,25 m magas emlékoszlopot Hargita Nándor, az egykori székelyudvarhelyi kő- és agyagipari szakiskola tanára tervezte. A felirat: „Erzsébet nagy királyasszonyunk áldott emléke mindaddig él, míg egy magyar szív dobog. 
1904 
A karácsonyfalvi unitárius egyházközség."
Nagy falazott szász jellegű nagykapu.


A falú régi épületei között 160-200 éves házakat is találunk.


Épült 1850-ben hirdeti a kapu oszlop felirata.


Az 1950-1960-as évek építkezése.


Homoródkarácsonyfalván is vannak elhagyott házak.


A homoródkarácsonyfalvi  I-IV osztályos általános iskola épülete.


A régi és az új ellentéte, de a házak formára hasonlítanak egymásra.


Itt ezen az épületen már csak a bontás segít.


A helyben festett utcanév, és a műemlékhez irányító táblák segítik a tájékozódást.


A régi falu öreg házai.


A szabados szerkezetben kanyargó utcák kereszteződéseiben táblák irányítanak.


A reformáció korában emberéleteket is követelő harc tört ki a templomért az unitáriusok és a katolikusok között.
A vitát eldöntő rendelet szerint a templom a többségben levő unitáriusoké maradt, a katolikusok részére közös erőből kellett új templomot építeni (1779-1783).
Az 1779 és 1783 között épített  római katolikus templomAz 1831-ben tartott püspöki vizitáció három harangot talált. Egy  harangot  öntöttek 1782-ben Boldogasszony  tiszteletére ( három- mázsás), egyet 1819-ben a Szentháromság tiszteletére ( kétmázsásnál nagyobb ), valamint  1735-ben Szent Antal tiszteletére öntettek  harangot. A harangok közül kettőt , az első világháború alatt oda- adtak „ágyú öntésre, a haza céljára.”
A nagyharang helyett, 1928-ban kerül új harang a toronyba.
A katolikusok a 18. század végén épített gazdag, rokokó stukkóval díszített temploma.


Berendezései közül kiemelkedik a 17. században készült főoltár , mely az erdélyi oltárépítészet egyik legkorábbi darabja. 
A központi, másodlagosan elhelyezett, Vizitációt ábrázoló olajkép két oldalán a szobrokkal. 


Még a reformáció előtt készült Szent Miklóst, és...

...Szent Ágostont ábrázoló faszobor. 


Szentélyének négykaréjos keretében Krisztus monogram látható.


Mellékoltár a Szent Antal szoborral.


Az 1646-os keltezésű jobb oldali mellékoltár (restaurálás alatt) tetején  Antiochiai Szent Margitot ábrázoló feliratos festmény volt, a szokásos 17. századi készítés-technikával. Most a főoltár oromdísze, mivel a restaurátorok megállapították, hogy az eredetileg a főoltárhoz tartozott. A központi szekrényében a Szentháromság kompozíció vászonra festett olajképe nyert másodlagos elhelyezést. 


A kehely alakú szószék.


A régi kápolnából kerülhetett a mai templomba a kőből faragott kehely alakú keresztelőmedence.


Az újrafestett templomkarzat. 


A templom illetve más egyházi melléképületek padlásáról szerényebb kivitelű, provinciális festésű és faragású oltárdíszítések és festmények kerültek elő.Itt a hagyományoktól eltérően. nem a toronyba felszerelt szerkezetet láthatunk. 

A temető a templom körül.


A toronysisak ferde keresztje.


A templom feljárata a plébánia irányából.


A római katolikus plébánia épülete.

Útszéli feszület a Felszegi  utca és a főút  kereszteződésénél.


Napjainkban a közel 500 lakóst számláló falu többnyire mezőgazdasággal, és  állattenyésztéssel foglalkozik.
Homoródkarácsonyfalván az elmúlt idők itteni híres mészégető mesterségét ma már senki nem gyakorolja.
.


Ha elnézünk a templom dombról a falu felé  melynek nyugati határa rejti azt  a szelídgesztenye ültetvényt, amit 1905-ben telepítettek.  Szelídgesztenye liget a székelyföld különlegessége, mivel egyedül itt találhatók a száz évesre becsült szelidgesztenyefák.


A kb. 1,2 ha kiterjedésű ültetvényen ma 140 diófa és 46 gesztenyefa van


Ápolják az ültetvényt, gondozzák az ösvényeket, a termést októberben gyűjtik be.


A termésbegyűjtés minden évben ünnepelendő esemény.


Elkészült az  új pihenőhely a lugassal.Homoródkarácsonyfalva látképe a gesztenyésből.


 A falu déli bejáratától jobbra emelkedő Dongó-hegynél sósvízű forrás vize tört fel, melyre a 20. század elején fürdőtelep épült.A fürdőtelep  az 1930-as évekre rombadőlt  egy földcsuszamlás tette használhatalanná.. 1954-ben felújították, utánna ismét tönkrement.


2006-ban került sor a homoródkarácsonyfalvi fürdőépítő kaláka összehívására és a fürdőhely felépítésére. A kaláka feladata az egykor híres Dungóferedő újjáélesztése. 
A külső forrásra egy deszkabélésű borvízmedence épült öltöző-vetkező kabinokkal.


A forrás a domb tetején tör a felszínre, majd innen folyik le a patak felé. 
Felépült egy filagória asztallal és padokkal, szemetessel, illemhellyel, információs táblákkal és szakrális jelekkel.Vize ajánlott reumás fájdalmakra, ivóvízkúraként gyomor-, máj- és epebántalmakra. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share