2010. október 17., vasárnap

Bogárfalva


Bogárfalva a 13a műúton Székelyudvarhelytől 11 km-re északnyugatra a Bogár-patak völgyében Szentlélekkel összenőve fekszik.A Baknya-tetőről magunk alatt kanyarog völgyében a Nyikó, s madártávlatból fogjuk át Bogárfalvát, Székelyszentléleket, Farkaslakát, háttérben fönn a magasban Székelypálfalvát meg Firtosváralját s a Firtos tömbjét, a Nyikó mentén lefelé pedig Malomfalvát, sőt még Székelyszentmihály házai is feltűnnek.
Egy jobbra vezető útelágazásnál régi fakereszt áll, melyet Tamás Albert megyebíró idejében állítottak és a határkerülést szolgálja már több mint negyven éve.


A kereszt melletti köves úton is beereszkedhetünk a felső Nyikómente  legkisebb településére, a Székelyszentlélekkel összenőtt Bogárfalvába.
„Bogárfalva bogározik, Szentlélekkel találkozik”.


A hagyomány szerint a falu a nevét első telepeséről, Bogár Andrásról kapta, aki a Szenta-hegyen, a temetővel szemben építette fel tanyáját.


Faragott nagykapu a bogárfalvi temető bejáratánál.A belülről egyszerű, minden cifraságtól mentes kapu kifelé néző oldalán applikációkkal, faragásokkal gazdagon díszített. 


Az örök nyugalom helye, a bogárfalvi temető.


1566-ban Bogartfalwa néven említik először. 


Orbán Balázs   még így ír a településről:


"A Diafalvánál eredő Bogárpataka már a Nyikó vidékéhez tartozik, hol a patak az északi irányból letörtető Nyikóba ömlik, ott fekszik Szentlélek és filiája, Bogárfalva "


"Mivel határuk kicsiny és köves, azt mondja a példabeszéd, hogy: ""Bogárfalva, Szentlélek, ott laknak a szegények." Aki a faluba betér, csodálkozva látja a változást.


Természetesen napjainkban takaros porták, házak vannak benne. 


Bogárfalva lakói ugyanolyan szorgalmasak, mint más falvak lakói.


Bogárfalván is vannak "székelykapuk". Őrt álló díszesen faragott, galambbúgos, fedett kapuk földbe gyökerezett kapulábakkal.


A mai Bogárfalva helyzete más, a szélesebb környezet s a világ is gyökeresen különbözik a régi faluközösségek világától. De a régihez hasonló és más jellegű, újabb keletű probléma bőven van most is.


A kis falunak soha nem volt temploma, a hívek a szomszédos Székelyszentlélekre jártak misére.
„Bogárfalvának csak  haranglába van" 


 2000-ben az alig 250 lélekszámú közösség templomépítésbe kezdet, és 2003. május 13-án Ft. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szentelte fel a bogárfalviak fatimai Szűzanyának felajánlott templomát.

Rendezték a templom előtti területet, ide hozták máshonnan az első és második világháború hőseinek az emlékművét.


A második világháború bogárfalvi áldozatai

Az első világháború áldozatai.


Domborműves emlékművet emeltek a Fatimai Szűzanya tiszteletére.


Fatimai SzűzanyaAz emlékművek előtt a falu két régi székely kapuját is felállították
A térre egy újabb székely kapun keresztül lehet bejutni. 


A baloldali kapu 1889-ben készült és a Simon  János kapuja volt, a másik  1895-ben készült és Márton András portája előtt állt.


A falu lakosai hisznek a jövőben, hisz a jővő számára építettek templomot.


A templom terveit a Brassóban élő Szente László mérnök tervezte.


A szentély.


Szent István királyt,...


...és Szent László királyt ábrázoló freskók annyira térhatásúak, hogy messziről szobor benyomását keltik.


A templom oltárképe a Szűz Anya fatimai megjelenését ábrázolja a pásztorok előtt.
A festmények Keller József oroszlányi művész alkotásai. 


A templom bútorzatát és a szentély terveit Portik Sándor gyergyószentmiklósi tervező készítette.


Fatimai Szűzanya az oltáron.


. A templom bútorzata  Malomfalván készült


2003-ban a templomszentelésre a fatimai Szűzanya vándorszobrát is elhozták Bogárfalvára.


 A diófából faragott Szent-Antal szobor Farkaslaka ajándéka.
A bogárfalvi templom orgonája.
A haranglábból áthozott harangokmellé,...


... Hajdó István jelenleg székelylengyelfalvi tb. főesperes szülőfaluja templomának egy harangot adományozott.


A keresztút egyes jeleneteit ábrázoló képek fából készültek.


Magyarországi vendégek által hozott nemzeti színű szallagok


Nagy Magyarország kőből kirakott térképe,...


...és a fából faragott kereszt a templomkertben.


"Mi Atyánk! Ki a mennyekben vagy!
Kitől jön élet és halál!
Hívó szavunk Tehozzád szárnyal
Vígaszra csak ott talál!
Nagyobbak voltunk minden népnél,
S ha meghalunk is, úgy halunk,
Hogy az egész föld minden népe
Megkönnyezi ravatalunk!...""...A Te akaratod legyen meg!
Hogyha már minket elhagytál,
Ha fohászkodunk, már nem hallod,
A sorsunk egy hős halál,
De engedd meg, hogy kis fiunknak,
Kikért a szívünk vérezett,
Virradjon Erdély hegyein
Egy dicső székely kikelet!...""...Győzünk! Ha nem mi: unokáink!
S mi szépen, csendben meghalunk...
Mert tudjuk: egyszer még felharsan
Erdély szent hegyein dalunk!
S bár mi szívünk szent keservével
Egy jégvilágban megfagyunk,
Hiszünk most... s hiszünk mindörökké!
Ámen! Mi székelyek vagyunk!"
1567- ben Bogárfalva  8 kapuval szerepel


1614-ben a lakóság 18 fő volt


1830-ban a lakóság 224 fő


1875-ben a lakóság 314 fő1890-ben a lakósok száma 374 fő1910- ben a falu lakósága elérte a 439 főt


A falu lakósága1992- ben már 270 főre csökkent.A 2002-es népszámláláskor Bogárfalvának 289 lakósa volt


Bogárfalván is a faragott nagykapu  a székelység egyik, az identitás megtartását a külvilág felé közvetítő jelképe lett.Több új faragott gyalogkapu is látható a faluban.


Kereszt a ház fölött , vagy ház a kereszt alatt ?


Bogárfalván működött egy tejfeldolgozó, de az utóbbi években átköltözött a Baknya-tetőről leereszkedő út kanyarulatába. A cég neve Gordon. Nevét a falu fölött emelkedő 953 m magas Gordon-hegyről kapta.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share