2010. október 12., kedd

Márton Áron püspök Fenyéden !Megszépült az utóbbi időszakban a fenyédi templomhoz, illetve temetőkerthez vezető útszakasz és domboldal. A meredek útszakaszt kockakővel rakták ki, pattintott kőből járdát készítettek


A temetőkapu mellett bal oldalt zászlórudakat állítottak fel


Jobb oldalt  kiképezték azt a helyet, ahol Márton Áron püspök szobra fog állni. 


A szoboravató ünnepség  október 10-én tíz órakor szentmisével kezdődött


A szentmise előtt fél órával már nem volt ülőhely a templomban.


A templomban újra megszólal a Pap Zoltán orgonaépítő által frissen felújított orgona.


Tiz órakor indulnak a temetődombra az egyházi méltóságok.


Az ünnepi menet megérkezik a templomhoz.
A liturgia és áldó szertartások főcelebránsa Msgr. Tamás József püspök.
Szűknek bizonyult a fenyédi templom a püspöki szentmiséhez


Elkezdődött az ünnepi szertartás.


 Tamás József csíkszeredai segédpüspök megáldotta.a felújított Ansgter-orgonát. A templomban kiállításra került a Budapesttől hetven évvel ezelőtt kapott országzászló hasonmása.Tamás József püspök megáldja az országzászlót.

A mise után a hívek levonultak a szoborhoz,
Az eseményt a helybéliek és elszármazottak is megtisztelték a jelenlétükkel.
 Politikai és egyházi személyiségek, önkormányzati képviselők is megjelentek az eseményen.Bokor Botond, Sófalvi Laszló. Bunta Levente és Antal István


Borboly Csaba és Kelemen Hunor

Kezdődik szoboravató ünnepség.
Halálának 30. évfordulóján, Márton Áron püspöknek állítanak emléket Fenyéden.Bokor Botond polgármester, Kelemen Hunor művelődési miniszter és Tamás József püspök leleplezi,...
  


...Márton Áron püspök bronzból készült szobrát..
A szobor Vetró András kézdivásárhelyi szobrászművész munkája.A Márton Áron szobor felszentelésének pillanata
 A szobrot Lázár Imre székelyudvarhelyi műhelyében öntötték ki, a talapzatot pedig Dóczy András csíkszeredai szobrászművész készítette.


A szobor talapzatánál koszorút helyezett el:
Bokor Botond, Fenyéd polgármestere.


A fenyédi RMDSZ szervezete.


Kelemen Hunor művelődési miniszter. 


Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.Bunta Levente Székelyudvarhely polgármestere
Az egybegyűlteket a házigazdák nevében Bokor Botond polgármester köszöntötte, és ő tolmácsolta az ünnepségre meghívott, de a hivatali teendői miatt távol maradó Kövér László, a magyar Országgyűlés elnökének üzenetét is.

. Bokor Botond Márton Áron életéről, munkásságáról szólva kiemelte a püspök kitartását, céltudatosságát, illetve azt is említette, hogy „püspöksége alatt végig »fogoly« volt, de mégis szabadnak érezte magát”, kitartott elvei, elképzelései mellett. 

Kelemen Hunor művelődési miniszter szerint, ha választanunk kellene, kinek a szellemi örökségére építünk, jobb választás nem is lehetne Márton Áron püspök személyénél; erre az örökségre sziklaszilárd jövőt lehet felépíteni.

. Borboly Csaba beszédében fontosnak nevezte a szoboravatókat, mert csaknem egy évszázadon keresztül megtiltották az emlékezést a magyarságnak
„Ellent kell mondanom azoknak, akik szerint – főként ilyen ínséges időkben – inkább utakra vagy szociális célokra kellene fordítanunk az emlékállításra szánt összegeket. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a minket magyarságunkban megtartó kultúrát feláldozzuk napi kényelmünk oltárán” – jelentette ki Borboly..
A szoboráldás, ünnepi beszédek és koszorúzás után felvonják a rekonstruált országzászlót. 

A Szózat eléneklése közben felvonták a szentmisén felavatott országzászlót, a székely lobogó mellé. 
 zászlóbontás történelmi pillanat Fenyéd község életében
 
A három méter hosszú, két méter széles angyalos-címeres országzászlót 1941-ben kapták a fenyédiek. Foszlányait megtalálták, de most egy brassói zászlókészítő alkotását helyeziték el a napokban felállított zászlórúdra.


"Ez a föld, mellyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt."

Kibédi Rozália fenyédi lakos aki 1942 ben  verset szavalt az országzászló felvonásakor, 2010 október 10-én újra elszavalta a verset.
A műsor keretében a legendás hírű főpásztorról szóló irodalmi művek hangzottak el.
"Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi csillag ösvényen!"

"Bal sors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Meg bűnhődte már e nép
A multat s jövendőt!"
Visszavonulnak az egyházi előljárók, az ünnepség végetért
Az énekkar.


A teljes pompájában helyreállított, címeres országzászló az októberi szélben.
Vetró András szobrászművész második, Márton Áront ábrázoló munkáját leplezték le Fenyéden, az első, Márton Áront ábrázoló munkája Kézdivásárhely főterén áll.
  
Fenyéd „legszebb panorámás helyén” áll  Márton Áron püspök szobra."  A nagy világon e kívűl
      Nincsen számodra hely;
               Áldjon vagy verjen sors keze:
     Itt élned, halnod kell ."


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share