2011. november 22., kedd

Kiskadács


 Kiskadács település a Nyikó középső folyásának két partján fekszik, házai már szinte összeérnek nyugaton Siménfalvával ,  keleten pedig ikertelepülése Nagykadács található.


A  nem hivatalos falutáblára szándékosan nem került fel a Kis és Nagy megkülönböztetés, mert a két falu tulajdonképpen egy falu, vagyis annak kellene lennie.


Kiskadács, Székelykeresztúrtól 8 km-re északkeletre fekszik a 13A országos úton.  
A falu Nagykadácsnak a Siménfalva felé eső részéből alakult ki . 


A két falu egykor valóban összetartozott, egységét csak a kommunista rendszer törte meg.


Kiskadácsot Siménfalvához csatolták.


Nagykadácsot pedig Kobátfalvához


A település nevének eredete személynévre vezethető vissza.


Az első írásos adatok (1505) ugyanis említettek egy bizonyos Michael Alkadachit, később előfordult Petrus Semijén de Alkadách (1518)


1636-ban Kis-kadacz alakban bukkan fel neve először, de Alsókadácsként is használták nevét. 


A főúttól rövid utcán át hamar a Nyikóig jutunk , és a nevezetes kiskadácsi híd mellett találjuk magunkat.


Érdekes látnivaló volt a faluban az 1829-ben épült 
kiskadácsi fedeles híd. Egykor nemcsak a híd szerepét töltötte be a Nyikó felett, hanem több esetben itt rendeztek falugyűléseket, bálokat és más közösségi rendezvényeket is.
 "Az ily hidak szoktak, főként esős időben, a falu népségének a városi kávéházakat, felüdülési, ámolygási helyeket pótló gyülhelyei lenni"
(Orbán Balázs)


1970-es árvíz megrongálta, de nem tudta lerombolni, a 2005-ös árvíznek azonban sikerült elsöpörnie a közel két évszázados építményt.


2006-ban külföldi támogatással sikerült a hídat régi formájában újraépíteni.A reformációt megelőző időszakban valószínű, hogy a falu Nagykadáccsal együtt Székelyszentmiklóshoz, az ott épített Szent István korabeli templomhoz tartozott


 1812-ben építettek a Nyikó partjára önálló unitárius templomot a falunak. 1926-ban a templomot bezárták, majd 1969-ben lerombolták és anyagát 1971-ben a nagykadácsi templom javításánál használták fel.


 2006-ban, az árvíz után épült egy 
gyülekezeti és 

közösségi ház Kiskadács-ban,  istentisztelet és úrvacsoraosztás is van, de sokan 
mégis a  nagykadácsi templomot választják a szertartásokra.
Az épület szélén álló csengettyű, ahogyan a helyiek nevezik.A híd után az utca jobbra tér, pár ház után elágazik.


Baloldalt a mezőre juthatunk, jobbra meg visszakanyarodik az utca a Nyikó felé.


Lakatlan, omladozó házak, kitört ablakok.


Az őszi szél lebegteti az ottfelejtett függönyöket.


 Szép, nagy lakóház is van a faluban, de a gazdák nem itt laknak.A falazott nagykapu homlokzatát díszítő virágmotívumok.


A szász és székely építészet ötvöződéséből kialakult házépítési gyakorlat időtálló, robusztos ingatlanok megalkotásához vezetett.


A zárt utcafrontok, a magas kőkapuk  nem sorolhatok a Nyikó vidékének építészeti sajátosságai közé.


A falu iskolája sokáig közös volt a nagykadácsival, az ötvenes évektől volt külön, 4 osztályos iskola, de megszüntették.  A kiskadácsi gyermekek Siménfalvá-ra járnak óvodába, iskolába.


Napjainkban gyakorlatilag a kulturális élet a faluban megszűnt.


Volt vízimalma a falunak, ám a hatvanas években felszámolták.


1992-ben 84  lakosa volt a Kiskadácsnak.


A faluban 2002-ben összesen 70 magyar ajkú lakos élt. 


Itt is általános jelenség a falu elöregedése. Aki fiatal volt, mind elment. Az öregek itthon kellett megkapják a megélhetést.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share