2011. november 18., péntek

Nagykadács"A Nyikó és Nagy-Küküllő közé magát beékelő hegyháromszögnek két fő csucsa van, a sükői Fekete-Rez és a kadácsi Várhegy. Az utóbbi éppen a két Kadács irányában van (délre); magas, viharképző tetejéről két mérges patak, a Kozmád és Szereth patak törtet le, melyek szakadásos mély árkaikkal egy a Nyikó völgyének baloldalán éppen Kadács felett lévő előhegyet ölelnek körül. Ezt Csere és Szerethtetőnek hivják."
                                                              ( Orbán Balázs )A vidék meghatározására a  földrajzi szakirodalomban a Nyikó völgyét használják, míg a néprajzosok a Nyikómente kifejezést, mindkettő a Nyikó-patakról kapta a nevét.


Nagykadács település a Nyikó középső folyásának két partján fekszik, házai már szinte összeérnek keleten Kobátfalvával , nyugaton pedig ikertelepülése Kiskadács található.

Nagykadács falu Székelykeresztúrtól 10 km-re északkeletre a Konyha-patakának a Nyikóba való ömlésénél fekszik.


A falu első írásos említése 1505-böl maradt ránk Michael Akadácsi név alatt 1518-1519-ben Sesijen Péter ,,de akadach (faklva)" nevével találkozunk 


1513-ban nyomtatott könyv posseser-bejegyzései között olvasható ,,Sun luce plebany de Kadach". 
1566-ban János Zsigmond hadában Nagykadács öt lófővel és egy gyaloggal vet részt.


1566-ban Udvarhelyszék községeinek összeírásakor Chadachi név alatt jelenik meg.A falu tengerszint feletti  magassága  átlag 465 méter.


A település formáját tekintve Nagykadács kis dombvidéki halmazfalu.


Nagykadács a 13c jelzésű országos út mellett fekszik.


Innen ágazik le északi irányba a falu Főutcája.


A Főúton haladva jobbra ágazik le a Birtalan utca.


A templom után balra letérve a Bartis utcán visszatérhetünk az országútra.


A főutca tovább halad a Nyikó irányába.


Itt a meder alján a kövek között csendesen csordogál a viz.
Szinte hihetetlen, hogy ez a 2005-ös "gyilkos" a Fehér Nyikó.


Napjainkban beton híd vezet át a patakon. 2005 auszustusáig itt állt a híres nagykadácsi 1866-ban épűlt fedeles híd. 


Az árvíz után a hidat nem sikerült eredeti formájába visszaállítani.


A híd mellett a jobb parton ágazik le a Dezső utca, a bal parton pedig az Izsák utca.A Főúton tovább haladunk a falu végéig.


Érdekes stílusban épített házakat is láthatunk.


Az utolsó lakatlan, romokban álló ház


Masszív szászos jellegű vastag nagykapu és kőkerítés. Az unitárius lelkészi lakás épülete. ( Jelenleg beszolgáló lelkésze van a falunak)


A katolikus falu 1618-ban áttért unitárius hitre, s régi templomukat használták új hitük gyakorlásához.A reformációt megelőző időszakban valószínű, hogy Nagykadács, Kiskadáccsal  együtt Székelyszentmiklóshoz, az ott épített Szent István korabeli templomhoz tartozott.


A mai templom helyén eredetileg egy XV.-XVI.- századi késő gótikus templom állhatott.  
A torony ma is középkori, építőanyaga faragatlan homokkő.
A későbbiek során a két ikerfalu Tarcsafalva filiája volt.


Egy 1711-es székelyszentmihályi kisebb harang felirata arról tanúskodik, hogy Kadács Szentmihály filiája is volt:" OPERA UNITARIORUM FUSA EST SZENT MIHÁLY, BENCÉD, KOBÁTFALVA, KADÁTS. ANNO DOMINI 1711."
1718-ban szakadás történt, ekkor vált önálló egyházközséggé Nagykadács, Kiskadáccsal együtt.


Nagykadács és Kiskadács mai harmadik temploma 1838 -1839-ben épült.A torony mostani formájában 1893-ban készült.A templom nagyon rövid idő alatt épült fel, mert minden család egy éven át földjének tiszta hasznát fizette be az építkezésre. 


A falu lakói hordták össze a tetőcserepet, téglát és mindazt, amire még szükség volt ahhoz, hogy isten hajléka elkészülhessen.


A szószék a koronával.


Az Úr asztala.


 Az építés után a templomot  festett bútorzattal látták el.Festett motívumokkal díszített papi pad. A nyugati, festett bejárati ajtó.A festett virágmotívumok jellemzik a  templom bútorzatának díszítését. A templombelsõ torony felõli oldalán levõ karzaton van elhelyezve a templom orgonája.


Az orgonát 1847-ben készítette Nagy József brassói orgonakészítő mester.A templomban emléket állítottak az első és a második világháború harcaiban elesett helybelieknek.
Az első világháborúban elesett személyek száma 17. 
A második világháborúban  8 kadácsi vesztette életét.A kadácsi templomtoronyban két harang lakik.A régi harangokat az első világháború idején hadi célokra elvitték. 


Az új harangokat a hívek adakozásából, 1928-ban öntöttek Nagyszebenben. 


 Kilátás a templomtoronyból nyugati irányba. Kilátás a templomtoronyból déli irányba.A hazaszeretet, az otthonmaradás jelképeként felállított Pro Patria elnevezésű kopjafa.A kadácsi egyházi iskola (elemi iskola) 1718-ban alakult, 1948-ig működött, amikor államosították, gyermekhiányra hivatkozva bezárták az iskola kapuit. A gyermekek Kobátfalvára járnak iskolába.


Nagykadácson is megjelentek az emeletes lakóházak.Jellegzetes építkezési forma még a lakóházaktól távolabb,csűr épülete.


Házak a Bartis utcában.


Aki tehette, egy jobb élet reményében elhagyta szülőfaluját, aki pedig maradt, az idős és nő.
Évről évre növekszik az elnéptelenedett lakóházak száma.

 Mint általában a régi házaknál a házfalak színe itt is kék.A nagykadácsi  vegyes üzlet épülete.

A nagykadácsi kultúrotthon.
A múltban a faluban állandó jelleggel színjátszó csoport működött. Minden évben rendeztek előadásokat táncmulatsággal egybekötve. 


Napjainkban gyakorlatilag a kulturális élet a faluban megszűnt.


Nagykadácsban 1567-ben 8 kaput, 1614-ben 40 családfőt írtak össze.


1786-ban a lakóssága  267 fő.1850-ben 403-an laktak a faluban.1910-ben  421 a lakosság létszáma.1992-ben 158 lakosából 157 magyar és 1 román volt.

A 2002-ben tartott népszámlálás 150 lakóst talált a faluban.

Nagyobb térképre váltásNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share