2009. november 5., csütörtök

KŐKERESZTEK SZÉKELYUDVARHELYEN 2009

  •


   Krisztus-szobor és kereszt   a Márton Áron téren
         A római katolikus plébániatemplomhoz vezető lépcsők kezdeténél, a Tamási Áron Gimnázium internátusának közelében áll magas kőtalapzaton a szobor.

         A római katolikus egyház készíttette a kereszténység fennállásának évfordulóján. 1901. nyarán állították fel.     Az 5 méter magas műből az arhitektónikus rész 3 méter, míg maga Jézus 2 méter magas. Jézus jobb kezével a háta mögött emelkedő keresztre mutat. Krisztus szobrát eredeti állapotban láthatjuk. 
                  A kereszt a  húsvéti határkerülők utolsó stációja.


        

       Az Élet emlékmű keresztje
         Az emlékmű több részből áll: a Krisztus-szobor Melocco Miklós alkotása, Mária szobrát Györfi Miklós készítette, a két alkotást összekötő kőkompozíció pedig Máthé Lóránt Pál munkája, a szoborcsoport építész-tervezője Györfi Balázs.


         Székelyudvarhely 2007 november 4-én, a magyar forradalom leverésének napján az Élet nevű szoborcsoport fel avatásával.adózott az 1956-os szabadságharc áldozatai előtt.              
  A Kőkereszt


A város egyik legrégibb műemlék értékű keresztje. A róla elnevezett téren áll. Két részből áll: egy hasáb alakú, terméskőből készült talapzatból és a talapzatba erősített, kőből faragott keresztből.                                                                                                                                                    


 A talapzatán római számokkal a felirat: MDCCLX (1760).

 
         
Kőkereszt a Kerekerdő közelében

A magas kőtalapzatra épített, terméskőből faragott feszület méltóságteljesen uralja a környéket.


  Talapzatán a következő felirat olvasható: ”Feltámadt Krisztus e napon. Alleluja – hála legyen az Istennek, hogy az ember vigadozzon, Alleluja – Amen.                                                             
Állíttatta Szabó Ferenc. 1906”. A kereszt a húsvéti határkerülők egyik stációja.
        

Kőoszlop a Szarkakőhöz vezető úton.
         A Szent János utca végétől mintegy 2 km távolságra, a Szarkakőhöz vezető út jobb oldalán, keresztben végződő kőoszlop áll.     A kőoszlop teljes magassága 245 cm, a kőkereszt magassága 55 cm. A nehezen olvasható szöveg: „Dicsértessék a Jézus neve.    Készíttették Ferenc Márton és Csender Juliánna 1903-ba”. Valószínűleg millenáris emlék. A kőoszlop egyik stációja a húsvéti határkerülőknek.         


A Kőkép


         A Szarkakőn belül, a dűlőút mellett áll.                                                                        Jól megépített talapzatról néz le ránk egy nagyon régi, terméskőből faragott feszület. Műemlék értékű régiségünk. A Kőkép mai helyén az 1600-as évek előtt is volt kereszt. Erről szól az írás: „1630-ban a Barabás testvérek emelik a Kőképet (az azelőtt megrongálódott kereszt helyébe)”. Az egy méter magas kőalapon áll egy kereszt Krisztus képével. Innen a neve: „kőkép”.

         A régi időkben sok villongás volt Bethlenfalva és Udvarhely városa között a határvonalára nézve. Végre megegyeztek és határjelzőül emelték a Kőképet. A jelenlegi állapota az 1951-ben végzett újítás nyomán maradt ránk.  Teljes magassága 304 cm.  A húsvéti határkerülők hagyományos stációja.
         Obeliszk a Cekend-tetőn


         Ahogy Székelyudvarhely felől kiérünk a Cekend-tetőre, ahonnan talán a legszebben látszik a Hargita vonulata, az út szélén áll az obeliszk, rajta felirattal: „Jézus neve dicsőségére, Isten segedelméből készíttette Szabó Ferenc és neje, Kapca Anna. Sz.U. 1893.”
         Kőkereszt a Határ-patak hídjánál
         A kőkereszt az egykori Szőllősi féle kert mellett áll. A kereszt és a patak között keskeny út vezet az ott épült házakhoz, illetve a mezőre. Egyike a legszebb és legalaposabban megépített kőkeresztjeinknek.Mivel nincs védve a forgalom káros hatásaitól, nincs bekerítve, egy teherautó megrongálta. Nekiment és eltörte a nagyon régi, műemlék értékű keresztet.  
Az emlékmű teljes magassága 254 cm. A vésett szöveg a talapzatról: „Oh egek sírjatok. Kősziklák nyíljatok. Siralmim lássátok. Kínjaim szánjátok. Nekem, Máriának, szomorú anyának, mint szegény árvának. Amen. Állíttatta Szabó Ferenc.1909”. A kereszt a bethlenfalvi húsvéti határkerülők egyik stációja.         


Kereszt a kadicsfalvi Templom téren
A kadicsfalvi templomelőtti kis téren, a Fenyő utca kanyarulatában terméskőből készült obeliszk csúcsára szerelt, díszes keresztet találunk. A vésett szöveg a következő: „D.a.J.Kr. Aki engem akar követni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem… Állíttatta Dakó Márton és neje Török Mária.1811”. Az obeliszk-kereszt kombináció egyedülálló alkotási forma a székelyudvarhelyi keresztek között. A kereszt a kadicsfalvi határkerülők első stációja.

         

Kőkereszt a szombatfalvi templomkertben

         A kőkereszt a templom előtt, ennek bejárati ajtaja mellett, a Szejke felé eső oldalon található.A három fő részből álló emlékmű teljes magassága 315 cm. A nehezen olvasható szöveg szerint: "Állíttatta Jézus szent emlékére Szabó Ferenc mészáros 1912-be"         

Kőkereszt az ülkei eltérőnél

         A Szejkefürdőtől Farkaslaka irányába haladva, a fürdőtől 1 km távolságra, az ülkei-szenttamási eltérőnél egy nagyon régi kőkeresztre leszünk figyelmesek.         A kőhasábon a következő felirat látható: "E jelben győzni fogsz !” Szent Tamás tiszteletére állítatta Márton Áron, neje Vass Juliánna és a hitközözség".

         Szívet-lelket gyönyörködtető alakja uralja a vidéket, ünnepi hangulatot áraszt. A terméskőből épített emlékmű három fő részre tagolódik


         


Kőoszlop, csúcsán kereszt  
(a Jézus-kápolna előtt)

         A négy részből álló emlékmű teljes magassága 328 cm. Az obeliszk a húsvéti határkerülők egyik stációja


.
      Érdemes elolvasni feliratát: ”Ha utad e keresztnél elvezet, jusson eszedbe, mily dicső e jelenet. Le a kalappal, mert keresztény a neved. Rajta éretted Isten fia szenvedett.                                           Emeltette székelyudvarhelyi Szabó Ferenc. 1903”

Kőkereszt a Szent Miklós hegyen   
(az egykori Római Katolikus Gimnázium mellett volt)

         A hagyomány szerint a kereszt a régi kántori lakás előtt állott, onnan helyezték a Római Katolikus Főgimnázium igazgatói lakása mellé, három hatalmas jegenyefa árnyékába.     A keresztet tartó kőtömbön a vésett szöveg: „Ezen keresztet emeltette Szabó József és nője Zakariás Anna. 1881. április 12-én” .Újra aranyoztatta az Úrnak egy alázatos szolgáló leánya1928.A vasból készült kereszten fémből öntött Corpus látható. Az 1960-as években kivágták a három hatalmas jegenyefát. Ekkor zuhant a keresztre egy súlyos ág, letörve a fém keresztet a kőtalapzatáról. A kijavított keresztet és a talapzatot a mai helyére, a római katolikus plébániatemplom és a paplak elé helyezték.


                                                                                            
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share