2013. február 14., csütörtök

KismedesérOrbán Balázs a "Gagy-vize völgyének felső fele" leírásában a következőt írja:

"Gagyon fölül az eddig északirányu völgy keletre kanyarodik. Gagytól egy órányira van Martonos, igénytelen falucska, melynek szorgalmas (unitárius, mint ez egész völgy) lakói cserépégetéssel pótolják a kopár köves vidéken gyengén jövedelmező földmüvelés hihányait."
Orbán Balázs falujárásainak idején, az 1860-as években még mint falutelepülés nem létezett.A falucska a Gagy pataka felső szakaszának mentén, Gagytól mintegy 3,5 km-re, a Martonos, illetve az Etéd felé haladó közút vonalán, jórészt a völgybaloldali lankáján fekszik.A falu neve a  kis jelzőt a  Nyikó mente vidékéhez tartozó Nagymedesér falujától való megkülönböztetéseként kapta.


A települést a XIX. század második felében a Gagy völgyébe átnyúló de  Medesérhez tartozó, területeken gazdálkodó  családok alapították.1875-ben mint önálló település jelentkezik. 
A mai település kezdeti idejére következtethetünk az 1880-ban tartott harangszentelő ünnepségén  elhangzott beszédből is:


 "Hála egy Istenünknek, hogy ezen a helyen, hol ezelőtt ötven esztendővel  apáink barmait legeltetve játszadoztunk, most Istenünk tiszteletére ünnepet tarthatunk..." 


Kismedesér, tehát az anyafalu, Medesér lakosságából kirajzott családokból alapítódott.
 Ferenczi Áron lelkész írása szerint: "...a völgyben egynéhány szegénysorsú unitárius család van
betelepedve,... 


"...kik összesen 9 családból állanak, 45 lélekszámmal."
"Az unitáriusokkal egy helyre települt más felekezetűek
(inkább reformátusok) hat családban 26 lélekkel élnek,...""... s így a falucskában
1880-ban összesen 15 családban 71 lélek élt."

" Polgári állásukra nézve földművelők, napszámosok és pásztorok, részint sajátjukban, részint
mások javaiban laknak". 1960-ban volt a legnagyobb lélekszáma a településnek, 133 fő.


2002-ben már csak 52 állandó lakója volt a településnek.
2013-ban  a falu lakossága 46 fő.


Kismedesér olyan település ahol a járművek csak áthaladnak,  ritkán állnak meg. 


A Kosáros nevű meredek utcában áll a szent hajlék, a falu unitárius temploma.1880-ban  a faluban fa haranglábat emeltek és harangot szenteltek.


A harangláb mellé 1888 és 1890 között épült a  templom.


1972-ben a templomot újjáépítették. 


2012-ben a templomot felújították  és ünnepélyes keretek között újraszentelték.
Jelenleg Gagyhoz tartozó leányegyház. 


A haranglábban két harang lakik.


Az első 1880-ban öntött kisharang.


A nagyharangot 1894-ben öntötték Manchen Mihály mühelyében Segesváron.A templomtól pár lépésre már az erdőben találjuk magunkat.2010 július 14-én este a Gagy mente több településén  hatalmas áradás pusztított. A Gagy pataka az egész völgyben kilépett a medréből.
Kismedeséren a betonhidat tette tönkre az ár, továbbá kidöntött egy telefonoszlopot, és megtöltött tíz pincét.Ha nem rongálta volna meg a hidat, az iskolát meg a kultúrházat vitte volna el az ár.
A faluban az összeomlott híd miatt  közel 30 lakos még 2012-ben is csak nehezen tudja megközelíteni az főutat!1934-ben elhatározták egy unitárius hitvallású iskola felállítását  Kismedeséren de nem sikerült megvalósítani. A II. világháború után a faluban megoldódott az iskoláztatás kérdése, felépítették az iskolát.


A Gagyi-patak völgyének ez a területe is a letűnt történelmi korokban rövidebb-hosszabb ideig lakott volt.


A falutól délre fekvő Ambrus nevezetű határrészen, a Gagyi-patakba ömlő Jár-pataknak torkolatánál bronz és vaskori leletek kerültek felszínre.


Szerkezeti szempontból tipikus sorfalu.


Térképen a település először 1906-ban jelenik meg.


Tengerszínt feletti  magassága 462-475 méter között változik.


A lakosság  létszáma itt is folyamatosan csökken és elöregedik.


Vannak felújitott házak a faluban. Egy új szépen faragott gyalogkapu jelzi, hogy a falu lakói még reménnyel, és lelkesedéssel tekintenek a jövőbe.Az ősz eleje az igazi székely vigadalom és persze a betakarítás ideje.A több száz éves hagyományt követve, a Gagy völgyében is évről évre ilyenkor jön el a szüreti mulatságok ideje.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share