2013. február 3., vasárnap

Székelyfancsal


"A Dancza nyugoti aljánál szakad be a Bosnyák pataka; ennek hegyek közé bemélyülő völgyébe több falu van elrejtve:... 

(Orbán Balázs)
...mint Tibold, Fancsal, Szt.-Király és a beleszakadó Bálé patak mellett Szt.-Tamás, Ülke...


(Orbán Balázs)


...felemlithetjük Fancsalról még azt is, miként azon példabeszédet hogy: czifra mint a fancsali feszület: akként értelmezik, hogy régen a fancsaliak egy feszületet készittetvén, Jézust czifra zsinoros mentébe s veres magyar nadrágba öltöztették, mi ha az értelmiség s mivelt jó izlés rovására esik is, de hazafias érzületök mellett bizonyit. "


(Orbán Balázs)Az Oroszhegyhez tartozó Székelyfancsal, Székelyudvarhelytől 9 kilométerre északra fekszik.Megközelíthető a Kadicsfalva irányából a tibodi eltérőtől vagy a Szejkefürdő irányából az ülkei eltérőtől is.Községközpontjától, 3,5 km-re fekszik, a Ballé-patakba igyekvő Fancsal-patak mellett.


Székelyfancsalt napjainkban is,  mint "nagycsaládos" települést tartják számon.


Udvarhelyszék egyik legkisebb, ám legderűlátóbb falujakét tartják számon  Székelyfancsalt. 


A falura ma is jellemző az, hogy "áldásként" élik meg a születő gyerekeket.


A templom irányába haladva az út bal oldalán a múlt század második felére jellemző sátortetős kocka házakat,......a jobb oldalon új vagy felújított házakat láthatunk.Örvendetes látvány az egyre több székely faragott gyalogkapu.1766-ban a település lakói a Szentkereszt tiszteletére kápolnát építettek. A jelenlegi római katolikus temploma 1844-ben épült a kápolna helyett. 1868-ban villám sújtotta, de megújították.


A torony ajtó felett faragott felirat fogadja a híveket:
"VIGYÁZZ EMBER!
FÉLJED AZ ISTEN HATALMÁT!
EZÉRT MINDEN VASÁRNAP SZENTMISÉT HALGASS
HOGY A TE BÜNEID FELETT A JÓ ISTEN LEGYEN IRGALMASS.
LEGALÁBB HÚSVÉT TÁJÁN AZ OLTÁRI SZENTCSÉGET MAGADHOZ VEDD."2012-ben közösségi összefogással megújították a falu templomát.  A felújított templom megáldására szeptember 9-én, a Szent Kereszt felmagasztalása búcsú ünnepén került sor.A torony a templomhajó hossztengelyére   4 méter távolságra épült északi irányba.

A toronyban 3 harang lakik.Az úrnak 2012-ik évében egy kis harangot 

 öntettek Székelyudvarhelyen.A háborús célokra elrekvirált harang helyett 1924-ben  öntött újat a Ferroagricola cég Nagyszebenben. A Szűz Mária tiszteletére  Segesváron öntött harang.A templomhajót  észak felől félkőr végződésű szentély zárjaA 2012-es felújításkor  a hajó déli oromzata gúla alakú toronysisakot kapott.


Megújult a templom belső bútorzata is.


A bútorzat faragott darabjai nem követik a hagyományos székely népi fafaragás stílusát.


Az oltár felirata:
"ÉN ISTENEM ÁLDOZATOM VEDD KEDVESEN"


A templom főoltára a feszülettel.


A bejárati ajtó felett  két oszlopra támaszkodó orgonakarzat.


Klasszikus orgona hiányát elektronikus orgonával, illetve a  harmóniummal pótolják.A keleti oldal falfülkéjében elhelyezett Mária szobor.Páduai Szent Antal szobra a bejárat bal oldalán.


A kőből készült keresztelő medencén 1764-es évszám látható.


Minden katolikus templomban van egy megszentelt keresztút. A fancsali templomban az állomásokat 14 megszámozott, festmény jelzi. 


A reformáció korában Székelyfancsal mindvégig megmarad katolikus településnek. 


Kis filia volt, 1748-ban szakadt el  Székelyszenttamástól, és  Székelyszentkirályhoz  csatlakozott.


A székelyszentkirályi Domus Historia szerint 1864 ben épült az első iskola a faluban, 1869-ben már könyvtára is volt.A faluban híres fafaragó és kapucsináló volt Sebestyén Elek

mester az 1940-es években 4 év alatt 28 kaput faragott.

Ha a faluban figyelmesen megvizsgáljuk a régebbi székely nagykapukat sok hasonló motívummal találkozunk.
Faragott festett székely nagykapu 1914 -ből.
Készítette Sebestyén Gyárfás és neje Nagy Anna.
Két év múlva ezen a kapun már felújított nyílókat találtam.
Öreg székely nagykapu a XIX. századból.
A megkopott felirata szerint:

Készítette Sebestyén Albert és nője Sebestyén Ida. 1898

A templom szomszédságában egy 2008-ban állított faragott nagykapu.
Isten segedelmével állíttatta Sebestyén Jakab és neje Szász Ilona.
Felirata figyelmeztet akárcsak a híres csíkszentgyörgyi  AKÓ kapu:

"HÁZAD LEHET BÁRHOL DE HAZÁD CSAK ITT!"Akülönlegessége, hogy a gyalogos bejárat nyílója faragott betétekkel díszített.A kaputükör közepén a koronás magyar címer  látható.Úgy tartják, hogy Máréfalva a székely kapuk faluja.Székelyfancsal is méltán kiérdemeli ezt a jelzőt.
Faragott és festett gyalogkapu.Faragott gyalogkapu.Faragott és festett nagykapu.Faragott nagykapu.


A székelykapu minden változata megtalálható a településen. 

Udvarhelyszék falvaiban hasonló székely nagykaput még nem láttam, remélem nem is fogok!A szász és székely kapuépítés ötvöződéséből kialakult  kaput is láthatunk 


 Időtálló, robusztos,  de nem székely !


Hogy mi is a székelykapu, az Székelyfancsalon jól látható: 


A  kapu dísze az életnek, díszíti az utcát, a falut, s jólétet mutat.


 Fennmaradását az elzártság, a székely nép fafaragó kedve és a fabőség tette lehetővé.


Ezt a helyet egyébként kaputükörnek vagy "kiskapuföle tornácának" is nevezik. 
Ide, a kapu koronájára, betétjére került a magyar címer.


Székelyfancsalon is terjed az új, a székely népi építészettől idegen formavilág.


Hagyományos tornácos kontyolt vagy csonka kontyolt nyeregtetős  székely ház, egyre ritkábban látható


A falu történetéről tudnunk kell, hogy 1505-ban Fanchal néven jelentkezik az okiratokban.


1567-ben a regestrum 7 kapuval jegyzi. 1602-ben  már Fancsal formában fordul elő.1721-ben 23 háztartást írtak össze a faluban.   


1861-ben 218 lélek élt a településen.


1910-ben 196 fő a lakosság létszáma.


1966-ban 150 lakósa van a falunak
Az 1992-es népszámlálás 146 magyar lakost jegyzett a faluban. 


A népszámlálás 202-es adatai szerint Székelyfancsal lakossága nem változott 146 fő.


Szerkezeti szempontból Fancsal útmenti sorfalu.


Tengerszint feletti magassága 599-626 méter.


Északi irányba a faluból kiérve  a 675 méter magas Fancsali tetőn át halad az út Oroszhegybe. 


A domboldalon látható a falu temetője.
2 megjegyzés:

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share