2011. január 15., szombat

Csehétfalva


"Kobádfalvánál szakad a Nyikóba balpartilag a sükői Rezből lerohanó Bodolapataka, jobbpartilag pedig a Firtosból eredő Konyhapataka. Ez utóbbinak völgyében fekszik Tarcsafalva, Csehétfalva, és fenn a Firtos déli alján Firtos Váralja."
(Orbán Balázs )


A falu keletkezéséről adataink nincsenek. Arra, hogy Csehétfalva már ősi település volt, történelmi adatokkal bizonyítható . A legrégebbi adat a faluról az első világháború idején elvitt régi harangon található évszám volt " 1481"
Már a falu határában  cserefatábla fogadja az idelátogatót, azzal a felirattal, hogy a falu minden lakosa Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgára.
Nevének eredetéről két monda maradt fenn. Egyik szerint eredeti neve Cselédfalva volt. A firtosi várúr cselédei telepedtek ide s e település lassacskán faluvá fejlődött.

 A másik szerint mivel a település egy völgyben feküdt az ezt körülvevő erdők és ciheres helyekről Ciherfalvának nevezték.

 1566-ban Cheherdfalva néven jelentkezik a forrásokban.

A településformát vizsgálva, Csehétfalva a völgyi, szabályozott halmazfalvak közé sorolható.
 A galambbúgos nagykapu évszázadokon keresztül  Erdélyben a székelység egyik, az identitásuk megtartását a külvilág felé közvetítő jelképe lett.

Egy különleges, ma is használatban lévő kapu  nem mindennapi élmény. Minden különleges rajta: 
a kapuzábék, a nyílászárók, a kötések.


Főút mentén több kis utcája van a falunak:  Pál u., Bárgác u., Szalon útja, Balázs u., Gyatyaszár u., Deák u. Kertek: Nagykert, Deszkakert, Kismocsár, Pálfikert, Marosi kert, Köleskert, Szabókert.
A világháborús emlékművön belül takaros házat láthatunk, a hosszú tornác, a nyugodt kék színű falak látványa állítja meg egy pillanatra az arra járót. 


A templom előtti téren terméskőből készült  világháborús emlékmű. A márványtáblán az első világháború csehétfalvi hősi halottai.
Unitárius temploma  a Templomkertben, a Főút és a Konyhapatak között, emelkedik.
( nem érzéki csalódás – valóban ferde!)
A falu templomtornya –ÉPÜLT 1835-BEN.
A régi templom a falu keleti szélén, egy dombtetőn, a temető közepén állott. . Ezt lebontották, és anyagából 1823-ban a falu közepén újat építettek, észak-déli tájolással.
 Előbb a templom épült fel, lizénás belső faltagolással, lapos boltozattal, észak felé sokszögzáródással. A déli homlokzati torony valamivel később 1835-ben épült, elkészültéig a régi templom haranglábját megtartották.

 A templom keleti bejárata elé egy porticus is épült.
A lebontott régi templomnak már semmi nyoma nem látszik, csak  a feljegyzések  tájékoztatnak róla. 
A reformáció előtt egy egyházmegye volt Tarcsafalvával. 1618-ban szakadt el tőle.
 A virágmintás festésű északi fakarzat mellvédjén az 1864-es évszám látható, díszítése újabb keletű.
A berendezések között néhány virágos festésű mennyezetes pad is megvan még a XVIII. századból.A templom felújított rokokó orgonája 1841-ből való.
A bejárattal  szemben a vakolt szószéket találjuk, újabb keletű koronával. A szószékkorona 1878-ban újíttatott. 
 Stukkódíszes mennyezetének közepén ez a felirat olvasható: AZ EGY IGAZ ISTENNEK DICSŰSBGBRE ÉS SZ. FIA AZ UR JÉZUS TISZTELETBRE EZEN SZ. TEMPLOMOT ÉPITTETTE A MAGA KÖLTSBGÉN A CSEHÉRDFALVI UNITARIUS SZ. EKLÉSIA AZ 1823-DIK ÉVBEN. MEGUJITTATOTT 1878-BAN. Ez után az 1. Sámuel XVI. 5. bibliai idézete és öt újítási dátum következik.
"Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk "
A torony felőli déli fakarzaton UJITTATOTT 1878 és 1968 van felfestve.
A faragott Úr asztala.
A második világháború csehetfalvi áldozatainak emléktáblája.
Sajnos, ezen a kérdésen még el lehet gondolkodni !!


 A keleti bejárat ajtószárnyán az 1821-es évszámot láthatjukA régi haranglábat, két haranggal. Orbán Balázs is említi az 1481. évszámú harangot  pontos dátummal:      „O REX GLORIE VENI CUM PACE ANNO DOMINI 1481”. 
 Napjainkban a templomnak két harangja van: egy 1782-ből, 
" SVMPTV ECCLESIAE UNITARIAE CSEHETFALVIENSIS 1782 JOSEPHO ANNO REGNI 
2-DO."...
 


... és az elrekvirált harang  helyett egy 1929-ből .
Kilátás a templomtoronyból déli írányba.
Csehétfalva északi része, háttérben a Firtos hegy látható.
Gyönyörű kopjafák  a templomkertben.
A baloldali Hódmezővásárhely és Csehétfalva testvértelepülési kapcsolatait szimbolizálja. 
A jobboldalon a Millecentenáriumi kopjafa.
A valamikori településre utaló adat, hogy 1567-ben 17 kaput írtak össze. 
1614-ben pedig 38 családfőt,

1786-ban lakossága 228 fő,

1850-ben 401 lakós, 1868-ban 364, 

1941-ben 467 fő.

A 2002-es népszámláláskor már csak 146 lakósa volt a falunak. 

 A gazdasági épületek mérete, állapota  arra vall, hogy itt az állattartás az egyik legfontosabb jövedelemforrás.
Kőzábés székely gyalogkapuból több is látható a faluban.Rendezvények és ünnepi események színhelye a Csehétfalvi kultúrotthon.


A kultúrotthon faragott gyalogkapuja.


A falu vegyes üzlete a "Bolt "
Csehétfalván nemcsak az iskola szűnt meg működni, de a faluból annyira hiányzik a fiatalság, hogy a falu 95%-a 60 éven felüli öreg. 
 Ezt a szomorú tényt a máig is tartó kényszerű okok miatti elvándorlás eredményezte.
Mostanában a székelyfőldi falvakban visszatérés figyelhető meg a kisebb gyalogkapukhoz.
Csehétfalván is láthatunk faragott,...
...vagy faragott és festett gyalogkapukat

A székelykapuk mellett Csehétfalva híres volt bútorfestéséről és hagyományos vitézkötéses posztóujjas zekék és székely harisnyák készítéséről.
Hosszú a főutca, felkanyarodik a domb aljába. Öreg, eredeti székely házat már keveset láthatunk a faluban.
A múlt században itt is megjelent a vaskert és a vaskapu.

Udvarhely vidékére jellemzően Csehétfalván is láthatóak a díszes nagykapuk.
A kapu formája és diszítése a faragványok-díszek vonalvezetésében,...
... kivitelezési technikájában és a kapun elfoglalt helyük, egyes motívumok előfordulásában vagy hiányában térnek el egymástól.
A Csehétfalván készült székelykapuk őrzik a helyi jelleget: a nagykapu formája, lécezete, zárja, különleges kötései.
A kőzábés székely nagykapu 1913-ból.

Szejkefürdőn Orbán Balázs sírja felé vezető úton is egy 1895-ben, Isten segedelméből és jó emberek akaratából Csehétfalván felállíttatott festett székely kapu kíván békét a belépőnek.
A faragott és festett gyalogkapu állatfigurákkal.
Faragott kőzábés székely gyalogkapu.
Rossz utak vezetnek erre a vidékre, de talán ezek az utak védték meg ezeket a falvakat a globalizálódó világtól
Hihetetlen látvány de ez a csehétfalvi út.Nagyobb térképre váltás


1 megjegyzés:

  1. Kedves Csedő Attila! Nagyon köszönöm ezt a képriportot, mert a falu igazán kedves számomra. Élnek ott rokonaim, és utoljára 1986-ban jártam ott. Csak szeretném hinni, hogy az egyik képén pont az ő házukat láttam (az első bal oldali ház, ahogy beérünk a faluba....talán Farkaslaka felől?! -még gyerek voltam, nem emlékszem mi volt a szomszéd település.......). Szóval: nagyon KÖSZIIIIIII!!!!!!!!!!!!!

    VálaszTörlés

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share