2011. január 30., vasárnap

Nagykede


"Hogy a Fehér-Nyikó mentének minden falujával ismeretesek legyünk, még be kell tekintenünk a Rugonfalvánál beszakadó Kis-patak völgyébe, hol két egymás meletti völgyfőben fekszik a két Kede, Kis- és Nagy-Kede, bár ketten se igen nagyok, alig számitván 600 lakost. Az unitáriusok szerény kis fatemploma a két falu közötti Templom oldal nevü helyen fekszik magányosan; e templomról példabeszéd is van, mely a gyenge menhelyről mondja, hogy: csak olyan menedék, mint a kedei templom."
"E példabeszédet pedig ekként hallottam értelmezni, hogy egykor egy kifáradott s a vadászoktól nagyon szorongatott nyul éppen az isteni tisztelet folyama alatt bemenekült e templomba, de itt sem talált biztonságot, mert a hivek ajtót zártak, s az áhitatosságukat zavarót elcsipték."

( Orbán Balázs )Rugonfalvától északra a Kedei –patak suvadásos völgyfőjében, szélvédett területen fekszik Kiskede ikerfalvaként Nagykede. 


Nagykede, Rugonfalva felszegi része felől, a kedei patak völgyébe vezető 38-as kaviccsal megszórt  községi földúton közelíthető meg, viszonylag könnyen.  


A falu neve régi magyar személynévből keletkezett.
( Ernst Wagner szerint először 1436-ban, Kedei János tordai főispán nevében fordult elő.) 1505-ben Kede néven jelentkezik a forrásokban, 1567-ben Nagy Kede a regestrumban 5 kapuval szerepel.

 


1614-ben 7 családfőt írtak össze a faluban.
1868-ban a lakosság száma elérte a 427 főt.1941-ben már csak 195 személy lakik a faluban.


A falu a 2002-es népszámláláskor összesen 25 lakossal rendelkezett, ebből 24 magyar.A falu lakói a világháborúk hősi halottaiknak emlékművet állítottak.Az első világháború 12 áldozatának emlékoszlopa 1926 ból.


A második világháború nagykedei áldozatainak emlékoszlopa.A falu Felszegre és Alszegre tagolódik négy utcával: a Doktor utca, Nagy utca, Kis utca, és a Templom utca. 


A település formáját tekintve dombvidéki kis halmazfalu.


A középkorban tiszta katolikus falu a reformáció korában válik unitáriussá. A szintén többségébe unitáriussá lett Kiskedével együtt építették a két falu közötti Templomdombra a  templomot.


Így a két település egy egyházközséget alkot, amely 1816-ban nyerte el önállóságát Székelyszentmiklóssal szemben. 


Hiteles adatok szerint 1723-ban már létezett a templom, 1900–ban újraépítették fából, egyszerű, sima vonalú új reneszánsz stílusban.


Kiskede lakói hősi halottaiknak terméskőből faragott emlékművet állítottak a templomkertben.
 Teteje félkör alakúra van csiszolva. Az egész emlékmű magassága 1,35 m.


A nagykedeiek kapuja a templomkertenEmléktábla a templom falán.
Az első elemi iskolát 1820-ben létesítették Kiskedével közösen, ebben az iskolában tanított Tiboldi István népköltészeti gyűjtő, író.
......

"Szép a Nyikó és vidéke,
Jámbor székely szabad széke,
Szebb ott még a fűzfaág is,
Mint másutt a gyöngyvirág is."
.......
(Tiboldi István. Nyikó mellett)Bejárati ajtó a templom déli oldalán.


A régi templom festett  mennyezete, ami 1805- ben készült, lebontás után a kolozsvári EME múzeumába került.


 A jelenlegi templom mennyezete egyszerű  kék színű fakazettás.A második világháború áldozatai emlékére, márványtáblát helyeztek el a templomban is.


A templom déli oldalára építették  a kemény cserefából készült haranglábat.
. Mindegyik oldalon két-két kör alakú ablak van vágva, mintha a torony a négy égtáj felé meresztené figyelő szemeit

A fatorony ereszgerendájába az 1779-es évszám van bevésve, feltehetően ez készítésének ideje.

 A harangházat kettős idomú zsindelyezett tetősüveg fedi, a talpgerendáktól felnyúló császárfa kiálló végén gömbidom és farkasfejet mintázó szélvitorla van.A harangláb tornyában két harang lakik.


Egy kisebb régi harang.


A nagyobb az első világháború után öntött harang.


A templom körül a kaszálatlan fűben még álló, és kidőlt sírköveket láthatunk


Nagykedéből  egy kiadósabb sétával  amelybe beleértődik a Templomoldal megmászása jutunk Kiskedébe. 


Van egy vicc, ami arról szól, hogy valami olyan, "mint a kedei anyák napja", amelyben se anya, se gyerek nincs (csak a lelkész, aki az elöregedett lakosoknak anyáknapi szertartást végez).


A faluban élő reformátusok  1890-ben református templomot építettek fából, amit 1942-ben lebontottak. Később a falu közepén emelkedő kistornyos imaházban tartottak istentiszteletet. Az imaház megromlott állapota miatt ma családi háznál gyűlnek össze a hívek. 


 A református egyház keretében, Nagykedében külön elemi iskola 1922-ben létesült . 1948 után mint állami iskola működött egésszen 1970-ig, akkor tanulók hiányában megszűnt. A kiskedei iskola fogatta a tanulni vágyókat. A faluban 1975-ig élénk kulturális élet folyt. Nagykedében  1923-ban faluházat is építettek, ahol évente színdarabos bálokat, szabadtéri táncmulatságokat, majálist, rendeztek.


A faluban régen  könyvtár is volt, sajnos a könyvek legnagyobb része a második világháború alatt elveszett.


Ma a nagyfokú elvándorlás miatt gyakorlatilag megszűnt a kulturális élet a faluban. A falu lakói a múlt század második felében Keresztúrra húzódtak, ahol  gyáraknál,  üzemeknél helyezkedtek  el, és ott élték le az eltelt évtizedeket. 


 A rendszerváltás után többen visszatértek az időközben megüresedett szülői házba, és most két otthon között ingáznak.


Régi felújított épületeket hétvégi háznak használnak


 Nem jár már erre az autóbusz, üzlet nincs a faluban,csak a néma csend mindenhol.
Feltűnő dolognak számít az idegen, vagy a fényképezőgép.


Nagykede, Székelykeresztúrtól hét, Rugonfalvától négy kilométerre van, mégis csendes, nyugodt hely, pihenésre kimondottan alkalmas.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share