2011. január 31., hétfő

Kiskede

A Kedei-patak völgyfőjében, a Medeséri-tető déli előterében fekszik Kiskede, a tengerszíntől 500-525 m magasságban  s tőle délnyugatra ikerfaluja, Nagykede. Mindkettő Siménfalva községközponthoz tartozik. Kaviccsal megszórt földúton Rugonfalva felől közelíthető meg viszonylag könnyen, a távolság 4,3 km.


A falu belterülete alig 36 hektár, amit túlnyomó részt fátlan dombok ölelnek körül. Tipikus útifalu a Kedei patak völgyében. 


Az első írásos feljegyzés a településről 1567-ből származik Kus Kede, Kws Kede, Kiskede névalakban.


1614-ben 15 családfőt írtak össze a faluban.


1786-ban a lakosság  162 fő.


1850-ben 176 lakós.


1941-ben 228 személy


Kiskede mint falu nagyobb település, mint Nagykede, de lakossága nem éri el a százat. 2002-ben a népszámláláskor falunak 73 lakosa volt, ebből 71 magyar és 2 román., A középkorban a falu Székelyszentmiklós templomához tartozott, a reformáció korában Kiskede teljesen unitáriussá lett, Nagykedében reformátusok is maradtak.A két Kede együtt építette a két falu közötti Templomdombra unitárius templomát. A két település egy egyházközséget alkot, amely 1816-ban nyerte el önállóságát Székelyszentmiklóssal szemben.


Hiteles adatok szerint 1723-ban már létezett a templom, 1900–ban újraépítették fából, egyszerű, sima vonalú új reneszánsz stílusban.A régi templom festett  mennyezete, ami 1805- ben készült, lebontás után a kolozsvári EME múzeumába került. A jelenlegi templom mennyezete egyszerű  kék színű fakazettás.
A templom déli oldalára építették  a kemény cserefából készült haranglábat.
 Mindegyik oldalon két-két kör alakú ablak van vágva, mintha a torony a négy égtáj felé meresztené figyelő szemeit A két harangot hordozó magas süvegű, talpas, magas törzsű fatorony mindössze ötoszlopú, belső közbeeső padlószinttel, beépített lajtorjával rendelkezik.


Egy kisebb régi harang.A nagyobb az első világháború után öntött harang.A templom  déli falán látható
 Tiboldi István tanító, népköltészeti gyűjtő, író, emléktáblája.
...... 

"Szép a Nyikó és vidéke,
Jámbor székely szabad széke,
Szebb ott még a fűzfaág is,
Mint másutt a gyöngyvirág is."
....... 
(Tiboldi István. Nyikó mellett)Kiskede lakói hősi halottaiknak terméskőből faragott emlékművet állítottak a templomkertben.
 Az emlékmű magassága 1,35 m.  A 2000 ben rendezett falutalálkozó emlékére kopjafát állítottak  az emlékmű mellé.A nyeregből letekintve a falura a növényzetből kilátszó legnagyobb épület a falu iskolája.


Az első elemi iskolát 1820-ben létesítették Nagykedével közösen, ebben az iskolában tanított Tiboldi István népköltészeti gyűjtő, író.


Tanulók hiányában.évről évre nehezebb volt újraindítani az összevont I-IV osztályt a faluban, végül felszámolták az iskolát .Ma ilyen egy osztályterem a kiskedei iskolában.


A falu lakói közül sokan a kollektivizálás után Székelykeresztúrra húzódtak.


Napjainkban olyan nyugdíjasok is vannak, akik öregségükre két otthon között ingáznak.  Az 1989-es rendszerváltás után visszavárta őket az időközben megüresedett szülői ház és a birtok.

A faluban a főútról ágazik el a Temető utca, a Puszta utca, és a Diafala utca.


Mezei úton juthatunk el a nagykedei  nyeregben levő unitárius templomhoz.


A faluban sok épület lakatlan vagy kihasználatlan.Kiskedén faragott székely nagykapuval nem találkozunk.


Székely gyalogkapuból láthatunk  faragott, és...... faragott és festett kaput is a faluban.


A falusi építkezés legfontosabb  jellegzetes épülete a székelyföldi csűr. Ezt nem minden esetben építik telekhatárra, sőt gyakran hagynak hátsó veteményeskertet mögötte.


Esős időben a falu utcái járhatatlanok.


Nem jár már erre az autóbusz, üzlet nincs a faluban. 


Sokatmondó, beszédes amit ma egy kis faluban a fényképezőgép rögzíthet, de amiről fénykép készült az egykor volt, létezett !  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share