2011. január 23., vasárnap

Tordátfalva


"Tordátfalva az Álba patakába szakadó Lok pataka völgyfejében fekszik a gyönyörü lomberdő nőtte Falbükknek Fejtősarok nevü előhegye alatt; ott van a gyümölcsfák oceánjába foglalt falucska, mint kies oáz, sőt még az oázok pálmáit is, – hogy a csalódás valószinübb legyen, – pótolják a sugár magas jegenyefáknak hosszu sorai, melyeket a lakosok azért ültetnek ily nagy mennyiségben, hogy azt cserfa hiányában épület-fának használhassák."
( Orbán Balázs )
Itt ahol a természet mély csendjét semmi nem zavarja meg, a zöldellő dombok, a  gyümölcsfák, a kavicsos út  az élet mindennapi tartozékai , itt van a dombok között elterülő Tordátfalva.


Tordátfalva az Alba-patak katlanszerű völgyfőjében fekszik 5oo-55o m tengerszint feletti magasságban. 


A falu megközelítése nehézkes: Kobátfalva irányából  a 135-ös megyei útról térünk le nyugati irányba.


Meredek köves út, a Finta utca vezet a tetőről a faluba. 


A tordátfalvi házak tető formája kontyolt tető, de ezen belül változatos kialakításokat találunk. A kontyolt tetőhöz kapcsolódik egy kontyolt vagy deszkaoromzatos, esetleg csonkakontyos keresztirányú tömeg, de olykor csak egy laposabb hajlásszögű félnyeregtető.Felújított házakkal már a falu bejáratánál is találkozunk.


A tornác szélesebb részén egy laposabb hajlásszögű félnyeregtető látható, tehát a ház nem napjainkban épült.
Sajnos öreg elhagyott házak is vannak a faluban, ahol az udvaron derékig ér a lekaszálatlan fű.


A falu a pápai tizedjegyzékben 1333-ban Villa Tortha néven szerepel.


A falu első írásos említése 1546-ból származik, amikor a brassói gimnázium matrikulájában 
Franciscus Sartor Thoratfalinus nevét jegyezték be.

 1567-ben a regestrum 21 kapuval jegyzi. Egyházilag Székelyszentmiklós filiája volt. 


Tordátfalva nevét arról nyerhette, hogy a csiki kronikában emlitett Tordát, Bours fia, telepedhetett előbb ide, és igy keletkezése Szt. István korán felül vihető.


A falu központjában találhatók a fontosabb középületek:
A régi tanítói lakás ( Vegyes üzlet működik az épületben )A kultúrotthon épülete.
 Jelenleg a kulturális élet visszaesőben van a folyamatos elnéptelenedés miatt. Az első világháború áldozatainak Tordátfalva is emlékművet állított.


 Tordátfalva hősi halottai.


Tordátfalván  a hős katonák nevei után
külön tüntették fel az 1916. évi román betörés helyi áldozatait.


,,Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
A hitetleneket s az üzérkedőket. 
   Csak egy éjszakára: 
Mikor a pokolnak égő torka tárul, 
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról. 
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben 
S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem…"

Részlet Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című verséből
1852-ben egyházi iskolát létesítettek a faluban, ami 1899-ig működött.


 A falu elnéptelenedése miatt az iskola 1991-ben megszűnt, majd 1994-ben újból beindult . A jelenleg csak elemi iskola működik, az V-VIII osztályosok Kobátfalvára járnak iskolabusszal.A “Nyerj játszóteret 2010” verseny során  a Tordátfalvi iskola nyerte meg az ajándék játszóteret.
Egy kicsi településnek nagy eseménye egy ilyen játszótér-átadás  Az ünnepségre az udvarban levő csűr oldalát és a játszótér mögötti kerítés deszkáit is kifestették virágokkal, mesefigurákkal.
"Piroska, a farkas és a szénásszekér...." 


A falu nyugati szélén, dombhajlaton áll az 1819—1823 között épült unitárius templom.  A jelenlegi keletelt templom egy korábbi középkori templom helyébe épült. Falába a régi épületből néhány faragott követ építettek be. A templom torony 1895-ben épült.


A vizitációs feljegyzésből megállapíthatjuk, hogy a középkori templom hajóból és szentélyből álló késő gótikus épület volt, támpillérsoros külsővel és diadalívvel tagolt belső térrel.


A régi templom egyik részének festett mennyezete 1668-ban, a másik rész mennyezete és festett karzata 1687-ben készültA szószék korona újrafestve 1823-ban.


A nyugati templomkarzat.


A jelenlegi egyszerű festett kazettás mennyezeten csak két díszítő motívumot  láthatunk.


Az orgona 1910 ben készült.


A templom érdekessége a nagyméretű faragott íves csillár. 


A torony ajtója 1823-ban készült. 


 Az északi falhoz csatlakozó szószékhez vezető négy lépcsőfok élszedett faragott kőből készült. E kövek olyanok, mint az egyszerű szemöldökgyámos ajtókeretek szárkövei.


 A templom északi falában, másodlagos elhelyezésben, háromszögű lezárású, élszedéses, egyszerű szentségtartó fülke van, egyetlen kőből faragva.

A második világháború tordátfalvi áldozatainak emléktáblája a templomban.


A toronyban két harang lakik.


 Egyik 1834-ből.


 A másik 1928-ból.


A tordátfalvi unitárius templom 1992 óta műemlék épületként szerepel. 


A Falu "központjából" ágazik el, a Szederjesi utca,a Gombos utca, az Alszeg utca, és a Paphídja utca.


Erről a dombok között eldugott faluról szokták mondani :
"Itt kezdődik a tordátfalvi út vége."
vagy
" Tordátfalván kezdődik a világvége felé vezető út."


A Végh kúria épülete éveken keresztül a helyi mezőgazdasági termelő szövetkezet székhelye volt.


A közelmúlt szomorú emléke a "kollektív" istálló épülete.


A XX. század elején a lakossága létszáma elérte a 600 főt.


A 2002-es népszámláláskor a lakosság létszáma 115 fő. Napjainkban a falu lakossága nem éri el a 100 személyt. ( kb. 80 ) Itt Tordátfalván született Boros György, aki 1928 és 1938 között unitárius püspök volt. 


A falu lakói többségükben idős emberek. A házszámok mind kétszámjegyűek. 
 Az utóbbi években egyre nagyobb divat lesz az ilyen félreeső falvakban a régi házak megvásárlása


 Tordátfalva sem kivétel, nemcsak udvarhelyszéki, hanem távolabbi vidékekről idejövők is vásárolnak házakat és telkeket.


Kijavítják átalakítják a régi házakat,kapukat és kerítéseket.
( Ez is Tordátfalva )


Faragott székely gyalogkapu


Híd a tordatfalvi Alba patakon.Megtalltható itt is az 1950-es évek jellegzetes építkezési stílusa.


A falu domboldalon való elhelyezkedése miatt a telek lejtős.Ezt kihasználva a házak völgy felőli helyisége alatt pince kap helyet, melynek fala kő.


Tordátfalván van a szakemberek által leírt legrégebbi, ma is álló és használatban lévő 210 éves székely kapu.
A kapu eredeti zsindely  borítása a múlt század végén volt kicserélve a mai cseréptetőre.


A tordátfalvi kapu kötőgerendájába az ANO 1800 felirat van vésve. 


A kapu készitőjéről nincs adat. A kapu nincs festve és faragva, többször volt javítva, több darabja már nem az eredeti.  A kapu kicserélt nyíló részei az 1940-es években készültek.  Szükség volt a zabék megerősítésre is, a kicserélt ráklábak mellett betonnal erősítették meg.A melléképületek favázas szerkezetűek vagy keresztvéges boronából épülnek. Akárcsak száz éve, most is mind a csűr, mind a szénatároló kétszintes, alul az állatok, felül a széna kap helyet.A régebbi tordátfalvi házakon kémény nincs, még manapság is füstös padlások a jellemzőek.


A települést átmenő forgalom nem érinti, s ez a zártság kulcsfontosságú lett a település táji, környezeti, társadalmi arculatában.


Faragott gyalogkaput több helyen is láthatunk a faluban.


Szászok lakta vidékre jellemző kőoszlopos, erődített kapuzat.


A falutól közel 500 méter távolságra földgát zárja el az Alba patak völgyét.


 Nagyon szép és kellemes hely a tordátfalvi halastó, de rossz az út, megközelíteni elég nehéz autóval. 


 De aki idelátogat annak horgászási és fürdési lehetőséget biztosít a tordátfalvi halastó.


A széles mederben egy nagyobb összefüggő víztükör, fölötte a déli égbolt bárányfelhői.
A dombok,a víz, fák, füvek, virágok színáradata, mint egy bűvös szimfónia szemeinknek.


 Csodaszép időtlen nyugalmat és szépséget árasztó hely ez.


1 megjegyzés:

  1. Igen..ez erdélyi település..nagyon szép régi házakkal amik már mulófélben vannak..

    VálaszTörlés

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share