2010. január 31., vasárnap

Székelykapuk: Kaputükrök, kapurészletek, kapufeliratok.


A székelykapun a faragás minden arra alkalmas felületen (kontyfa, kötés) megjelenik, de kibontakozni mégis a kiskapu feletti négyszög alakú táblán, a "koronán" tud. Ezt a helyet egyébként kaputükörnek vagy "kiskapuföle tornácának" nevezik. Ide, a kapu koronájára, betétjére került a magyar koszorús címer, vagy Erdély címere, ezek a nagy jelentőséggel bíró jelképek csakis itt, tehát a főhelyen helyezkedtek el.Fellelhető díszek az égitestek ( a székelyeknél a nap az áldás jele), a madarak, a kelyhek, a növényi motívumok. Az oszlopokon jellemző a rózsa illetve a levélfüzér végigfuttatása. Ezek ismétlődése ritmikus, szívalakra emlékeztető, a köztük kimaradó helyet kacsokkal töltik ki, melyek végén gomb, tulipán, rózsa vagy csillag található. Az oszlopok fölső végződésén, egy pálmalevélen elhelyezkedő különálló virágzat található. A keret díszítése egymásra helyezett formákkal: virággal, csillaggal, rózsával, herelevéllel, tulipánszárral, tulipánnal, boldogasszony-levéllel, forgóvirággal, palmettával, koronával, gyertyával, kereszttel, kehellyel vagy madárral történt.
A székely kapuk egyik fontos eleme a rájuk vésett üzenet. A porta tulajdonosai igyekeztek ezeket rímekkel megfogalmazni, röviden, tömören úgy, hogy amellett hogy szellemesen hatnak, belegondolva komoly mondanivalót is hordoznak.


Fárat vándor térj piheni Istené a szálás És amikor eltávozol a gazdának ne kivánd a roszát.

 

Utban lévő testvér ha igaz ügyben jársz E kapun belül mindig otthont találsz.

De ha a szándékod rossz s a hamisság vezet, Ne kivánd hogy abban nyujtsunk segédkezet.

 

Szives vendéglátó e kapu gazdája, A hazug s álnokot végképpen kizárja.

 

Szoros kapu keskeny ut melly viszen az életbe.  .

 

Béjövőnek szállás kimenőnek békeség 

 

Az egyenes szívűt ezen kapu várja Kétes szívüt pedig végképpen kizárja

 

Isten akaratját hirdető és szólló lakik itt Ne menyen be prédáló s kobolló

 

Honest, patet. (Becsületesnek megnyílik).

 

A jó ember béjöhet A rossz ember elmehet

 

Béke a be menőknek Üdv a ki jövőknek.

 

Béjövő hoz békeséget Kimenő hagy tsendeséget.

Békeség a béjövönek Egésség a kijövőnek.

 

Jó szüvü hív barát kapumon be jöhec Álnok szüvü hivzelködő rosz barát elmehec.

 

Szerető hív barát kapumon be jöhecz Álnok hizelg barát elmehecz..

 

Be jövőhöz békeséget  Ki menőhöz csendeséget.

 

Pax intrantibus salus exeuntibus. (Béke a belépöknek, üdv a kimenöknek)

 

Kimenőhöz csendességet Béjövőhöz békeséget.

 

Szető hív barát kapumon béjöhecz  Álnok hizelgő rosz barát kapum előt elmehecz.

 

Szives vendég látó e kapu gazdája De a hizelgő álnokot végképpen kizárja.                             

 

Jó szüvü hív barát házamba be jöhetz Álnok szüvü rosz barát kapum előt elmehetz

 

Békeség a béjövőnek  Egésség a kimenőnek.  

 

Csendesség a béjövet  Békeség a kimenet.

 

Áldás a béjövőnek  Béke a kimenőnek

 

Térj be hozzám vándor, ha erre visz utad. Ha jó a szándékod, itt szeretet fogad.

2010. január 30., szombat

Székely gyalogkapukA székely kapunak két változata ismert: gyalogkapu (személyi bejáró) és összetett kapu (személyi bejáró kocsi behajtóval).  

A székely gyalogkapu fő szerkezeti elemei: kaputalp,  „kapuzábé” , kapu oszlopok, szemöldökfa, kapuszárny, az összetett kapuknál „kaputükör” a kapuszárny feletti terület, egyes típusoknál „galambbúg” a kapu szemöldökfája, felső fríze és az esővédő zsindely héjazat közötti galambdúc sor.

A székely-kapu alkatrészek legyártása, majd az összeállítás is rendkívül gondos munkát igényel. Az elemek eresztékkel, csapozással és egyéb fakötés variációkkal kötődnek egymásba, a kötéseket helyenként faszögek rögzítik. Csavarokat, szegeket csak nagyritkán használnak.Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share