2014. november 22., szombat

Üknyéd
"A havasszélen egy magas plateaun fekszik Oroszhegy, oly magasságban, mint kevés faluja Európának. Madártávlatban látszik innen egész Udvarhelyszék és fél Erdély, s gyakran a nap dics-sugárai tündökölnek e falun, midőn lenn az egész vidék ködlepel alatt dereng"

(Orbán Balázs)


"E gyönyörü kilátást nyujtó, de bajosan megközelíthető* fekhelyet, nem annyira aesthetikai, mint önvédelmi szempontból választhaták, és főként a havas közelségéből indokolható; mert e falunak éléskamarája azon roppant kiterjedésü havas, mely itt kezdődve, több négyszög mértföld kiterjedésben Gyergyó és Sófalváig rug."

(Orbán Balázs)


"Az e havas közötti irtásokat Szállásnak nevezik, itt van mindenkinek havasi lakása, pajtája, itt él a falu népe nyaranta."

(Orbán Balázs)


 Oroszhegy központjától északra 5 km-re Székelyszentkirály nyári szállásaként a 947 méter magas Kövesdomb oldalában alakult ki a századfordulón Üknyéd.


A Bosnyák-patak völgyfőjében meghúzódó Üknyéd ma már bokortanya képét nyújtja.
Üknyédet 101 éve 1913-ban törzskönyvezték mint önálló települést. 1968-tól Oroszhegy községhez tartozik


Üknyéd településnek 2002-ben 88 lakósa volt.


Harminckét bejegyzett gazdaság van a faluban
2014 őszén  frissen terített aszfaltúton indulunk Oroszhegy központjából Üknyéd felfedezésére.   


Az útszéli kereszt mellett 916 méter tengerszint feletti  magasságot mérünk. 


Az aszfaltozott út itt végetért, de az alap elő van készítve a munkálatok folytatására.


Tiszta idő esetén innen ahogyan Orbán Balázs is írta:
"Madártávlatban látszik innen egész Udvarhelyszék és fél Erdély"A népi hagyomány szerint  a székelyszentkirályiak közül a   Balázsiak és a Gergelyek telepedtek ki elsőnek a hegyre.

tanyát északon a Kövesdomb északnyugaton a Magyaros-hegy határolja.Északra a Görnye nevű erdő húzódik , délen a Cserehatár terül el.A település belterülete megközelítőleg 9 hektár.


Üknyéd területén halad át az a 14 kilométeres gerincút,amely a székelyvarsági Küküllő telep területére vezet.


Napjainkban egyre több oroszhegyi lakósa  van a településnek.


Az aszfaltozással és a villamos áram bevezetésével Üknyéd területe felértékelődött. 


A villamos hálózat kiépítésével  teremtik meg a modern életkörülmények egyik alapfeltételét.


  Az oroszhegyi Önkormányzat által építtetett villamos hálózatot kivitték az új kápolnához. A közelmúltig a helyi iskolában havi két alkalommal felváltva tartottak szentmisét Oroszhegy és Székelyszentkirály plébánosai.


A kápolna kivitelezési munkálatait székelyszentkirályi cég végezte


A liturgikus térből és sekrestyéből álló épületbe vizesblokkot is terveztek. 


2012 szeptemberében került sor a ká­pol­na alapkövének letételére.
2014 szeptember 21-én  Tamás József, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke kér áldást a helyi közösség első szent hajlékára. Az egyházi használatba vétel ünnepe egyben az imádság hajlékának búcsúja is.


A kis istenháza védőszentje Szent Mihály arkangyal.Üknyéd is felírta magát kápolnájával az egyházi épületekkel rendelkező települések lajstromába.


A kápolna közelében van a település temetője.A fakeresztek Székelyföld valamennyi katolikus temetőjében megtalálhatók.A kereszt gyakori kiegészítő dísze a kovácsoltvasból készített keresztszeg.


A vasrózsa.
Gyakori a cserefából készült ,bádog borítással fedett kereszt.
Megtalálható még a közösségi használatra szánt harangláb.


Aránylag új keletű temető régi sírok nem találhatók.Üknyéd különleges fekvésű: közepén folyik át a Határpatak,... 


...így egyik része Székelyszentkirályhoz,... ...másik Oroszhegyhez tartozik.A tanya szó lakást is s egyúttal egy gazdasági egységet is jelent.A tanyavilágban is a telek legnagyobb épülete a székelyföldön általánosan elterjedt istállóval egybeépített csűr.
Láthatunk az épületektől távolabb elhelyezett szénatárolókat.A legtöbb tanyában a tanyaudvar három oldalát építették be. Sokszor a tanyaudvar nyitott oldala a bejáró felé nézett,A tanyák mérete igen eltérő. 


A lakóépület hossza 8—14 méter között ingadozik.


A tanyavilágban a lakóházak a hozzájuk tartozó gazdasági épületekkel együtt a zárt településen szokásos mértéknél távolabb állnak egymástól

A telkek udvarok között, erdők ,legelők terülnek el.


Üknyédben, mint általában Oroszhegy környékén legelterjedtebb gyümölcs a szilva.


Nagy hagyománya van a pálinkafőzésnek. Itt készül a híres "Oroszhegyi szilvapálinka".


A szilva régi felhasználási módja a főzés. A katyófőzés nagyon időigényes munka, mert állandó keverés mellett addig főzik, míg besűrűsödik.


Ezzel az eljárással (katyófőzés) nem kell hozzá cukor. 


Az aszalás szintén régi tartósítási módja a szilvának. Mellesleg az aszalás módja magyar találmány.


Az aszalt szilvában ugyanazokat az értékes anyagokat megtaláljuk, mint a friss szilvában. Az állattenyésztés a legfontosabb eszköz arra, hogy a hegyvidéken jólétet teremtsünk.A kiszáradt kutak sok gondot okoznak a állattenyésztésben.Rég örvendhettünk annyi novemberi napsütésnek, mint az idén, mintha kora őszi szép idő volna.


Egy séta az őszi erdőben friss élményekkel kecsegtet. 


November vége, és mégis akadnak virágzó növények.


A német szegfű. 


A vad árvácska szép apró kis mutatós példányai.


Törpe növésű margaretta.


Az aszály következményei az  őszi erdőben is láthatóak


Az itatóvályúnál is csak vékonyan csordogál a víz.


A Nap langyos, aranysárga sugarai bekukkantottak a fák közé, mesés fényeket villogtatva.


Nézni ahogy a hatalmas fák kimagaslanak az ég felé törve, olyan mámorító érzés.


A délutáni nap sugara pásztázza az erdőt, egyre nagyobb területet elfoglalva szikrázó fényével..


A csend erdeje ez, olyan csend, amelyre csak a természet képes.


Itt olyan nyugalomra talál az ember, melyet már oly régóta keresett.


A településen a gazdasági fejlődés lehetőségét is jelenti  a jövőben az elektromos hálózat létrehozása. 


A beruházás 2569 méter hosszú, 20 kV feszültségű villanyvezetékből.  1835 méter hosszú alacsonyfeszültségű villanyvezetékből, 2 transzformátorból, valamint 63 villanyoszlopból áll.


 Üknyéden 36 család jutott vezetékes áramhoz 2014-ben.


Orbán Balázs a XIX. században még így írt a tanyavilág (szállások) lakóiról."És van ott a havasokon elég olyan finak, (ficzkó 15–18 éves ifiu), ki még falujába se járt soha le,... 


...ki pásztor társain s barmain kivül soha senkivel nem érintkezett,... 
hogy pedig az ily vadonban felnővő egyén, társadalom és vallásról nem sok fogalommal birhat, azt gondolhatjuk."Az ősz, vidám színei ellenére valahogy a közeledő elmúlásra emlékeztet. A természet is megöregszik, és nemsokára téli álmát alussza.Egy férfi még kerékpározik az őszi erdő sárguló fái között.
Annyira szép az erdő, a hegyek, különösen ilyenkor, ősszel.
A fák közül egy kutya érkezett  megállt és kíváncsian fürkészte az autónkat. 


A felújított út mellett kezdnek épülni a hétvégi házak.Lehet, hogy ez volt idén az utolsó szép, napfényben fürdőző nap a vidéken. Másnap reggel már esőcseppek kopogtak a tetőn.


 Közeleg a tél, a természet szépen búcsúzik a jobb időktől, de továbbra is rejteget meglepetéseket a nyitott szemmel sétálóknak.


Novemberi napsütés


Délben mégis győzött a nap sugárka,
az ősz ködét átfúrta, mint a dárda
s a szürke ködmön fénylő díszt kapott
magára tűzte ékül a napot.

S míg a fénygömb ott tündökölt az égen
én földi porszem megigézve néztem,
olyan volt mint egy óriási mosoly
s szerte foszlott tőle a ködgomoly.

Így harcol ő a köddel és sötéttel,
s mikor a föld elfordul tőle éjjel,
ő akkor is ott virraszt őrhelyén,
s rést vág az egek sötét függönyén.

Ó, jól tudom,hogy nem miattunk fénylik,
de a gyümölcs, mégis csak nékünk érik,
belőle árad minden, ami élet:
a kezdettől változó őstenyészet.

Tudom,de mindig újra meg csodálom,
mikor áttör a ködlő láthatáron,
tavaszidőn dicsfényben tündökölve,
s ősszel,mikor búcsúzva néz a földre.

(Várnai Zseni)
Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share