2016. január 28., csütörtök

Lókod".....a Szt.-Pálnál lévő római maradványok kétségtelenül mutatják, hogy a rómaiak ezen természettől áldott helyeket felkeresték s a deákizálók még a szomszéd Lókod nevét is a latin Locotól származtatják. A csiki krónika szerint Keneos alrabonbánnak elüzött Ivány nevü fia a Lokott havasára vonult, s ott terjeszté családját. Ez feltehetőleg Lokod lehetett, melynek környékét még nem rég rengeteg erdőségek boriták."

(Orbán Balázs)


 Székelyudvarhelyről indulva Felsőboldogfalván tér el a 131-es megyei út Lókod  irányába.


Homoródszentmárton előtt jobbra letérünk a 32-es községi útra.  Lókod fölött emelkedik a 856 m magas bágyi Vártető, melynek jellegzetes kettős kiemelkedése messziről látszik, s melyet  púpostevéhez hasonlítanak. 


 A XVII. században megsűrűsödő török–tatár betörések miatt a lókodi székelyek öt másik falu lakóival összefogva 1662-ben felépítették a bágyi menedékvárat.A bágyi várat valamikor egy Sándor nevezetű  várúr lakta.


A Sándorok birtokában levő lókert, ahol a mének legeltek, a mai Lókod helyén volt.

A település a Nagy-Homoród mellékvize, a Lókod-patak völgyében fekszik.Lókod a Nagy-Homoród völgyének legkisebb települése.Közigazgatásilag Homoródszentmártonhoz tartozik. 

Tengerszint feletti magassága 581 méter.


Székelyudvarhelytől 14 kilométerre, Homoródszentmártontól 2,5 kilométerre fekszik.


Régi és felújított házak váltakoznak a falu Főutcáján.


Elhaladunk a Művelődési ház mellett.
A felújított Művelődési Ház épülete.


A templomnál megérkezünk a falu "Központjába". A templom előtt látható a két világháborúban elesett  12 lókodi hős emlékoszlopa.


A falu első templomáról az 1749 évi vizitációs jegyzőkönyv tesz említést.

"A templom kőből való, sendelyes, Harang 2 küsdedek."A templom állapota nagyon megromlott, és 1911-ben Pakéi Lajos tervei alapján újjáépítik.
Lókod csak 1815-ben lesz önálló anyaegyház.
A falunak csak unitárius anyaegyháza van. Régen Homoródszentmárton, de Homoródszentpál filiája is volt.


Itt a falu köz­pont­jában emelkedik az új unitárius templom.


Zárt portikusz a templomhajó nyugati falán.


Hangablakos torony, óraíves toronysisakkal.A három ablakos déli homlokzat.


Nyitott portikusz a torony déli oldalán.Díszítés nélküli falak és mennyezet, fehér színre festve.


A bútorzat, egyszerű szürkére festett templomi padok. 


Az Úr asztala.


Kehely alakú fényezett tölgyfából készült szószék.


A szószék korona.Deák Lajos és felesége ajándékozta 1912-ben.A falon, fából faragott domborműn, az utolsó vacsora jelenete látható.Szürke mellvédes orgona karzat, rozettás rácsozattal.


A karzat megerősítésére 2 darab öntöttvas oszlopot építettek be az orgona alatt.


Az orgonát 1848-ban rendelték


Az orgona első leírása 1851-ből származik.


Az orgona díszesen festett szélládája. 


Az első világháborúban az orgonából 17 kg ólomsípot rekviráltak.


Sajnos ez a székelyföldi műemlék orgona napjainkban nem működőképes.


A középkori falu katolikus lakói a reformáció évtizedei után az unitárius vallásnál állapodnak meg.A lókodi templomtoronyban két harang lakik.


A lókodi unitárius eklézsia által 1831-ben öntetett harang.


Silye Lidia és családja által 2007-ben adományozott új harang."BALÁZS JÓZSEF EMLÉKÉRE LÓKOD 2007"A toronyból letekintünk a falu házaira.
A távolban a homoródi dombvidék látható.A tájat nézve, tavaszra vagy őszre gondolnánk, de december van.


A régi papilak épülete.
A lakatlanul álló papilakban indította meg 1993-ban a néhai kénosi unitárius papné, Kiss Rózália a nehéz sorsú falusi öregek szociális ellátását.Sokáig ez a lókodi  öregotthon volt az egyetlen ilyen jellegű szociális intézmény Székelyudvarhely környékén.
A Jakab Lajos Alapítvány célja, hogy a rászoruló idős emberek  gondtalanul tölthessék el életük utolsó éveit.KISS RÓZÁLIA

ÖKUMENIKUS ÖREGOTTHON
A Svájcban élő Gyarmathy György és felesége közbenjárására sikerült többéves támogatásban részesíteni a lókodi intézetet. 1997 és 2000 között elkészült az öregotthon új épülete.A svájci Johannita Rend adományából készült egy új 20 férőhelyes épületszárny 2007 ben.

Napjainkra Lókod egy kihalófélben lévő székely falu. A falunak két utcája van, a Főutca és a Patak utca.A XX. század elején a Főutcában 47 ház volt.

A Patak utcában 59 épület volt.A falu neve 1505-ben Udvarhelyen tartott székely nemzetgyűlésen  szerepel először.


1567 ben 6 kaput számoltak a faluban.1614-ben 23 családfőt írtak össze.1786-ban a település lakossága 149 fő.1868-ban 217 fő a lakosság.1910-ben 240 személy élt a faluban.


A második világháború kitörésekor 256 fő a lakosság.  1945-ben a lélekszám még 272 fő volt.1992-es népszámlálás szerint a település népessége drasztikusan megcsappant, 31 fő.2011-es népszámlálás szerint a település népessége emelkedett, 91 fő.
Régen nagy számban lófő rendű székely családok  lakták, néhány gyalogrendű és jobbágycsaláddal.Napjainkban még próbálják menteni az épített örökséget.A faluban egy közhasznú ifjúsági alapítvány (Lókodi Ifjúsági Alapítvány – LIA) is működik.


 Az alapítvány vállalta az állami intézetekből kinőtt fiatalok utógondozását.
Az intézetekből kinőtt fiatalok utógondozását a Wolter Alapítvány is támogatja.
Az alapítvány házakat vásárolt a faluban az állami gondozott fiatalok számára.Az évek során felvásárolt romos parasztházakat felújították. Ezek az épületek lakásként, vagy képzések, táborok helyszínéül szolgálnak.

A fiatalok rendben tartják  a falut, és gazdálkodni tanulnak.A fiataloknak munka kell, így elkezdtek műhelyeket építeni, farmot létrehozni. 


A cél, hogy a fiatalok megtanuljanak emberi értékek szerint élni. Itt megtanulják mi a barátság, az összetartozás, önállóságra próbálják nevelni őket.


Ebben a felújított épületben van  az étkező a faluban élő fiataloknak.


Akinek itt sikerül beilleszkedni, az később a társadalomba is megtalálja helyét.Lókodban is könnyebb lett az élet az utóbbi években. 


A falu közművesítésére közel 650 méter fővezetéket, és több mint 1000 méter hosszú mellékvezetéket fektettek le. 


Az épületek nagy része kontyolt vagy csonka kontyolt tetőszerkezetű székely ház. A felújított épületeken gyakran találkozunk nyeregtetővel is.


Néhány udvarban még láthatunk öreg lakatlan házakat.


A Lókod patak mellett egyre több a felújított épület.


A régi urasági "Lókert" falujában feléled a lovászat.


 Lovarda fogadja a lovagolni vágyó gyerekeket és felnőtteket. 


Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share