2015. március 20., péntek

Bükkfalva  „Szt.-Mártonnak Homorodon tuli részét Bükk-Szt.-Mártonnak vagy egyszerüen Bükkfalvának is hivják, mivel régen a felette lévő hegyet nagy bükkerdő koronázta….
…Bükkfalva felett van a Biró család sirboltja, és a völgyben lenn a nagy malom közelében némi sánczok, mit Tatárszállásnak neveznek. Mondják, hogy itt volt a tatárok erőditett táborhelye, s mutatják a gödröt, hova a legyilkoltakat behantolták.”
(Orbán Balázs)Székelyudvarhely irányából érkezve, Homoródszentmárton és Recsenyéd között az út bal oldalán egy kis tábla jelzi, hogy ha balra fordulunk Bükkfalvára érkezünk.Az aszfalt utat elhagyva a földút először áthalad a Nagy-Homoród hídjánA régi malom mellett haladunk el.Bükkfalvát, sokáig a ma romos állapotában árválkodó malom miatt keresték fel a gazdák.Ma csak egy tábla hírdeti, hogy itt müködött régen az ERZSÉBET malom.
Híresen jól őröltek ebben a malomban, míg jelentős gabonatermelés volt a Homoród völgyében.A kereskedelemben kapható importliszttel és gyári kenyérrel, a malom sorsa megpecsételődött


Bükkfalva a tizenkét faluból álló Homoródszentmárton legkisebb települése.Valójában a tizenharmadik település lehetne, hiszen a környékbeliek különállóként tartják számon. Napjainkban Bükkfalva, Homoródszentmárton tartozéktelepülése.1898-ban  már Bükkfalva a település neve.Az 1903-as katonai térképen egy malom és 15 lakóépület van feltüntetve.1906-ban Bükfala néven szerepel a helyiségnév tárban.Udvarhely vármegye térképen 1918-ban is szerepel.A település Homoródszentmártontól dél-keletre a Nagy-Homoród bal partján az ártér és a terasz között helyezkedik el. Magas kőkapuk és kőkerítések is láthatóak a faluban
A szász és székely építészet ötvöződéséből kialakult házépítési gyakorlat Bükkfalván is jelentkezik.


A kőkerítés túloldalán hagyományos székely gazdaság.Omladozó kőből épített gazdasági épület.


Bükkfalva a legősibb része Homoródszentmártonnak.
Ma 12 ház alkotja a kistelepülést.


6-7 házban mindig laknak Több épületben csak ideiglenesen laknak
Itt nem csak az ég, de a ház
fala is kék.


A felújított épületeket hétvégi háznak használjákHagyományos tornácos székely ház.Tájidegen stílusú faépület.Székely nagykapu.


Felújított tornácos ház.
Szentmártonban 1977 körül már volt elektromos áram.


Bükkfalvára csak 1999-ben vezették be a villanyt.Gyertya, és lámpafénynél  éltek és dolgoztak, akik itt maradtak a XX. század végén.
Az utóbbi évtizedekben Bükkfalva is a vészes elnéptelenedés útjára lépettMúzeumház Bükkfalván, a Múlt Idők Háza. 

Ez az első ilyen jellegű létesítmény a két Homoród között.


A portán a százötven évesnél idősebb ház mellett, a csűr és a kiállítótérré alakított fásszín, őrzi az letűnt idők emlékét.Új székely faragott gyalogkapu, és kerítés.Két személy találkozása a település utcáján már eseménynek számít.Magányosan mindenhol nehéz az élet."A domboldalon áll egy régi kunyhó.....


...Pókháló van már az ablakon."


Bükkfalván található, a 2008-ban alapított Román Viktor szoborpark.Román Viktor (1937–1995) homoródszentmártoni származású szob­rász. Tudnunk kell, hogy a XX. század második felében a kortárs európai szobrászat élvonalának egyik reprezentatív személyisége volt. A tizenkét munkából álló szoborpark egyfajta keresztmetszetét adja Román Viktor alkotói pályájának.

Franciaországba áttelepedett alkotóként mindvégig ragaszkodott itthoni környezetéhez, népéhez, és Erdélyhez.


A szülőföldjéhez való ragaszkodás és a hely szelleme ihlette  szobrai közül a parkban a Saron harangja, Attila szekere, Egyensúly, Kárpátok kapuja, Kárpátok kútja szobrok másolatait láthatjuk.


Régi falazott kőkapu a szoborpark bejárata.Párizs mellett Saron-sur-Aube-ban telepedett le, amely szülőfalujára emlékeztette. 


 
Román Viktor néhány alkotása Európa különböző városainak köztereit díszíti.
 Ezeket az Európában népszerű szobrokat az itthoni közönség kevésbé ismeri.


Édesapja földműves és mészáros volt a faluban.A Bika és ....

...az Eke... ...című szobrok is ezekre, a gyermekkori benyomásokra utalnak.
Élete folyamán főleg a szekerekkel foglalkozott.
Nyolcéves korában is legelőszőr egy szekeret faragott,... ...és az Attila szekere volt az utolsó munkája.


Itt láthatóak, a Kidőlt fa.Modern idők asszonya.


Anya és gyermeke.Égi Egyensúly.


Saron harangja, 1990 bronz.A Kárpátok kútjánál.
Alkotó munkájával számottevő sikereket ért el, s a jelenkori európai szobrászat élvonalába emelkedett.Kiméra.A Kárpátok kapuja.
Az absztrakt és az ábrázoló szobrászat határmezsgyéjén mozgó alkotások jól harmonizálnak a természetes környezettel.Éva.


Sárkány, 1968. A parkban egy emlékszoba is megtekinthető.A családi bútorokkal berendezett szoba. 
Román Viktor 1995-ben rövid betegség után váratlanul halt meg. Saron-sur-Aube-ban temették el. 
Sírján saját alkotása, a La Victoire (Győzelem) emelkedik.


Függőleges lovak

Román Viktornak

Mikor tomporára roggyan a ló
s két mellső lába mint a szolgáló
kutyáké tört csűddel szinte
ujjat növesztő patákkal csügg alá
s a nyak egyetlen nyerítéssé nyúlva
majdnem lóhossznyira nő
aránytalanul kicsire zsugorodik
az amúgy is aránytalan fej
az üreggé válás döbbenetével
dudorítja a szemet a szemgödör
mikor hályoggá sűrűsödik az ég
torokba csusszan a nyelv
s tehetetlen súlya alatt
heréi szétrobbannak
Ó a függőleges lovak fájdalmánál
nagyobb csak a tíz ujjbegyben
feszülő lehet mely tárgyilagosan
s hangtalan szoborrá gyúrja
a rettenetet1967
(Kányádi Sándor verse)
Panorámák
(Román Viktor szoborpark)

„szobrászatban egyik legfontosabb tényező a fény. Egy szobrot teljesen tönkre lehet tenni azzal, hogy rossz helyre állítjuk. A térben való helyéről van szó, de a ráeső fényről is. Ahhoz, hogy egy szobor a fényt felvegye, az kell, hogy a fény benne legyen. A fény nem csak a nap fénye. Egy szobornak főleg belső megvilágításra van szüksége. A fénynek a szoborban kell lennie. Azután ennek harmóniában kell lennie a nappal. Úgy érzem, hogy egy szobor legjobb helye a napon van, ég és föld között."

(Román Viktor)Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share