2016. március 13., vasárnap

Homoródremete
„Szt.Márton mellett egyesül a Homoróddal az északi irányból lefolyó Gyepespataka,…….Az ezzel összefolyó Remetepatak völgyében messze fenn a havasok közt rejtőzködik Remete."
(Orbán Balázs)


” Ez is régen a Kornisok legelője volt. Egy pásztor engedélyt nyert urától, hogy oda magának lakot épithessen, s ez öt fiával oda települve, alapitá e falut, mivel pedig távol a lakott vidéktől magánosan mint remeték éltek, remetéknek nevezték el, az ujtelepet pedig Remetének."

(Orbán Balázs)


"Más hagyomány szerint a feldult Tihadár egyedül megmaradt lakosa települt ide, s ada lételt e falunak. Az, hogy e falu lakói nagyrészt (a sz.-páli jószághoz tartozó) jobbágyok voltak, az első hagyomány mellett bizonyit."

(Orbán Balázs)


 "Remete is mint a Homoródvidék minden falui unitária ecclesia volt, de egy udvarhelyi származásu Agotha nevü katholikus pap, ki a téritésekben nagy örömét találta, saját költségén (a mult század végén) templomot épitett, ingyen paposkodott, s ekként hóditá át a katholikus hitre Remete lakóit."

(Orbán Balázs)


Székelyudvarhelytől nyolc kilométerre, a Szarkakő irányába személygépkocsival járhatatlan mezei út vezet, ide a világ végére, Homoródremetére. (Gyalogosan 2 óra.)


A település, Székelyudvarhelytől keletre a Nádas-(vagy Gyepes) patak völgyében fekszik.


Székelyudvarhelytől közúton, Homoródszentmárton érintésével  24 km távolságra van. Idézhetjük István királyt:
„Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,…”


Közigazgatásilag Homoródszentmártonhoz tartozik, és 11 másik településsel közösen alkotnak egy községet.


A községközpontból, Gyepes érintésével lehet autóval megközelíteniGyepes felső felétől egy-két kilométeren még aszfaltúton haladunk, utána az út sokszor szinte eltűnik.


Pallas Nagylexikon így írt Homoródremetéről:
"Kisközség Udvarhely vármegye homoródi j.-ban, 267 magyar lak., kik kőipart üznek (épületkövek, malomkövek, lépcsők stb.)."


A falut minden oldalról több mint 800 méter magas dombok védik.


Tengerszint feletti magassága 628-657 méter.


Miután áthaladunk a Nádas patak hídján balra térünk le.


Ez a falu egyetlen mellékutcája, a Templom utca.


Az utca jobb oldalán 4 lakóépület van. 


A bal oldalon van a templom, és a plébánia épülete.
Hagyományos székely faházat,… ...és szász stílusú nagykapus házat is láthatunk.


Közel 250 éves lakóházakat, nem látunk gyakran a falvainkban.


A legfontosabb építőanyag a kő, de égetett téglából,... ...és fából épített házak is vannak a faluban.


A falu ingatlanjai, itt is őrzik a hagyományos Homoród menti építészet jegyeit.


A szász, és székely építészet ötvöződéséből kialakult házépítési gyakorlat időtálló, robusztos ingatlanok megalkotásához vezetett.


A zárt utcafrontok, a magas kőkapuk, a vidék sajátosságai közé sorolhatók


A település szászos jellegű kőházait, általában valódi kőfal védi a kíváncsiskodó tekintet elől.


Régi idők tanúja a faluban a hídmérleg.


Az első, és a második világháború homoródremetei áldozatainak emelt emlékmű.


A névsor szerint 16 remetei esett el az első és 7 személy a második Világháborúban.


A Kis- és Nagyhomoród mentén lévő települések, igy Homoródremete
 építészetének is jellegzetes épületei a nyeregtetővel vagy csonka kontyolt tetővel épült házak.


Faragott székely nagykaput nem láttunk a faluban.


A falu lakóépületei általában tornácosak


A plébánia szász stílusú falazott nagykapuja.


A domboldalon, Homoródremete felújított római katolikus temploma.


1998-tól, Homoródremete, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébánia filiája 


Homoródremete templomának védőszentje, id. Szent Jakab apostol.


Feszület a templomkertben.


A reformáció korában Remete lakói, a többi Homoród menti faluhoz hasonlóan, unitárius hitre tértek.


A XVIII. században egy Ágotha János nevű udvarhelyi pap térítette vissza a remeteieket a katolikus vallásra.


Az óraíves toronysisak.


A Homoródszentmártonhoz tartozó falvak közül egyedül Homoródemete római katolikus falu.


A falu temploma 1782, és 1785 között épült, egy feltételezett kápolna helyén. 


1784-től plébánia rangra emelték. 


A 2000-es években nyilvánvalóvá vált a templom állagának tarthatatlan állapota.


Homoródremete félszáz főnyi katolikus lakossága elhatározta a templom felújítását.


2006 október 14-én, a templom a kellékeivel átköltözött a plébánia épületébe.


 A régi födémszerkezetet eltávolították.


Ezután elkészült az új tetőszerkezet. 


A nedvesedés és salétrom miatt két évet száradt a templomépület.


Körbeásták a templomot, és levezették a talajvizet.


Elkészült a villamos hálózat cseréje. 


Után, belső, külső vakolás, és festés következett.A templom belső bútorzata is megújult.


A teljesen felújított templomot Jakubinyi György érsek áldotta meg 2010. július 3-án.


Kőből készült szenteltvíz tartó, a bejáratnál.


Az idősebb Szent Jakabot ábrázoló oltárkép jobb sarkában 1792-es évszám látható.


Szentély falában található Ágotha János sírköve.


A falu első papja, a templom építője 1834-ben hunyt el.


Itt is, mint minden katolikus templomban megvannak a "keresztút" képei.


1835-től helyben lakó papjai voltak egészen 1984-ig. 


1984- től a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániáról, 1998-tól pedig a Kis Szent Teréz plébániáról látják el.


Az orgona karzatot is felújították. 


Orgonája nincsen a templomnak, harmóniumot használnak.


A toronyban három harang lakik.


A nagyharang.


A kisharang.A csengettyű.


Bár egykor szinte minden katolikus templomban volt torony-kereplő, napjainkban már csak kevésről tudunk.


A toronyból jó kilátás van a környező dombokra.


A völgy hosszában a Nádas patak két oldalán sorakoznak a település épületei.


A bal oldalon látható a falu temetője, a faluvégén az „út is véget ér”.Dél-keleti irányban a völgyben Gyepes következik. 


A régi plébánia épületét, ravatalozóként is használják.


A házak mögött a domboldalon egy szokatlan formájú, furcsa építmény vonja magára figyelmet, valamikor szélmalom volt.


 A szélmalom ritka látvány Udvarhelyszéken, kár, hogy már régen nem működik.


A csend és nyugalom birodalma, ahol a mindennapi élet  és a környező természet szorosan összefonódik.Itt csak a természetet hallod: a madarak, a háziállatok és a patak hangját.


Kicsi eldugott falu ahová ritkán jár idegen.


A fiatalok elvándoroltak, vissza is ritkán járnak, mert a falu megközelíthetetlen.


Úgy mondják, hogy a polgármester is csak választások előtt szokta meglátogatni a falut.Vasrács és lakat, ez a homoródremetei vegyes üzlet.Az udvarban betört ablakokkal, üresen áll az iskola épülete.


Homoródremetén, évről évre növekszik az elnéptelenedett lakóházak száma.


Aki tehette, egy jobb élet reményében elhagyta szülőfaluját, aki pedig maradt, az idős és nő.


Ritka látvány ma, ha egy régi lakóházat bővítenek.


Régen itt a faluban egy életerős faluközösség volt.


A falu belterülete két részre oszlik: Felszeg (Potyond), és Alszeg (Selye).


Út, és patakhatásra kialakult utcás település.


A településen 1567-ben 11 kaput számoltak.


1614-ben  30 családfőt írtak össze.


1786-ban 113-an laktak a faluban.


1850-ben 233 fő a lakosság.


1910-ben 286 főre emelkedett a lakosság létszáma.


A második világháború kezdetekor, 1941-ben 327 személy lakott a faluban.


1992-ben 77 főre csökkent a lakosság.


A 2011-es népszámláláskor, már csak 53 személy lakott a faluban.Régen a mezőgazdasági termelés, állattenyésztés biztosította a lakósságnak a jövedelemforrást, a megélhetést.


Az erdőkiélés, a szénégetés, és a kőfaragás is megélhetési lehetőség volt. Akárcsak a többi székely faluban, itt  is a csűr a legfontosabb gazdasági épület, alul az állatok, felül a széna kap helyet.A faluban méhészkedéssel is foglalkoznak. A mézet nem csak fogyasztják, értékesítik is.


Kora tavasz van, de már kezdődtek a mezőgazdasági munkák. 
(Ganyé kihordása a földekre)


A szekeret követő magányos ló megállt, és kíváncsian nézte az ismeretlen „mezőgazdasági szerszámot” a kezemben.A kakas is gyanakvó ha idegenek járnak a tyúkok között!


Az istáló mögött kecskék sütkéreztek a délutáni napsütésben.


Azonnal felfigyeltek a gyanús idegenekre.


Március  eleje van, de határban már legelnek a juhok, pedig Szent György napja még messze van.


Még nyílik a hóvirág a domboldalon.


Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share