2012. november 24., szombat

Bögöz, (Árpád-kori freskók Bögözben)

Az Új Ezredév Alapítvány 2012 november 24-én Bögözben szervezett konferenciát,a bögözi református műemléktemplom komplex restaurálási programjáról, és az épített örökség védelméről.  


Délután 14.00 órakor, a bögözi református műemlék templomban került sor a megújult, restaurált falképek ünnepélyes átadására. 


A templom belső északi hajófalán lévő 76 négyzetméteres XIV–XV. századbeli  felújított falkép.


Valamikor a legfelső regiszterben lévő Szent László legenda képei foglalták el a legnagyobb falfelületet, ugyanis már a torony faláról indulnak a freskók.  A Szent László legendát elmesélő képek jelentős része megsemmisült a gótikus boltozat építésekor XV. század végén


 Szent Margit legendája az északi fal nyugati sarkától a keleti sarkáig tart. A legenda tizenegy jelenetben meséli el Szent Margit vértanúságát.


Az Utolsó Itéletet ábrázoló legalsó képsor sokkal részletgazdagabb.


2012. november 22., csütörtök

Homoródszentlászló"A bágyi hegyből egy nyugatra hajló hegylánczolat huzódik el Dálya felé. Ezen hegygerincznek Ábránfalva feletti legmagasabb csucsát Szabárcs-nak nevezik. A hagyomány szerint itt sz. László királynak volt egy vára. Bár figyelmesen felkutattam e hegyet, ott semminemü vár- vagy épületnyomra nem akadtam. E hegynek Égére (falu) néző aljában egy kaszálót most is fejedelem földjének neveznek. A hagyomány szerint itt voltak régen a várőrizet szántóföldjei; s végre sz. László itt laktának némí bizonyitványa az ide közel lévő Szent-László nevü falu is."
(Orbán Balázs)Székelyudvarhelytől délre 13 km-re fekszik Homoródszentlászló. 


Ócfalvánál a 137a megyei útra térünk le, majd Miklósfalvától a kizárólag csak Homoródszentlászlóra vezető 31-es községi úton érünk a településre.  XXI. század elején egyre több település kapott aszfalt burkolatú utat, a lovas fogatot felváltották a gépjárművek, de Homoródszentlászlóra továbbra is hiányzik az aszfaltozott út.


Közigazgatásilag Kányád községhez tartozik.


Tengerszint feletti magassága 500-535 méter.


Szerkezetileg dombvidéki halmaz település.A falu elnevezése a középkorba nyúlik vissza: a hagyomány szerint Szent László király is tartózkodott e helyen. Neve bizonyság arra, hogy a reformáció előtt itt Szent László tiszteletére szentelt templom volt és erről nevezték el a települést is.Orbán Balázs még egy kápolna és harangláb romjairól is megemlékezik, mely keletre, Ábránfalva felé, a Harangláb-hegyen állott.


14. század elején épített Szent László templomához kolostor is tartozott. Ezt a 16. században újjáépítették, de 1815-ben egy vihar ledöntötte.A középkori templom ott állhatott, ahol Orbán Balázs is említi: a településtől nyugatra eső Haloványtető-domb aljában, a Cintoromnak nevezett helyen.1796–1802 között a falutól keletre építik fel az új templomot. 


Ezt a templomot, a személyi biztonságot veszélyeztető állapota
miatt 1912 január 8-án hatóságilag bezárták. 


1913-ban közmunkával lebontották. A régebbi templom néprajzilag értékes, festett kazettás mennyezetét  a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya vásárolt meg.


Az új templomot a parókia telkére tervezték, és a Cintoromról az ottani épületrom köveit oda hordták. 


 Az építésre azonban csak 1929-ben került sor a falu belterületén.


A most felújított templom északi oldalán, oldal bejáratos  portikusz látható.


 Két oszlopra támaszkodó portikusz a főbejárat előtt.A levéldíszes oszlopfő.


Miklósfalva, Homoródszentlászló és Abránfalva ,közös egyházszervezetben éltek, és a XVIII-XIX. század fordulójáig templomuk is közös volt, Szentlászló központtal.


A templom alapterülete 133 négyzet méter.
A homoródszentlászlói templomépítés  története Kóréh Béla tiszteletes által összefoglalt írásban olvasható 1929-ből. Az építkezés 1928. október 1-jén kezdődött meg, és 1929. június 2-án fejeződött be. 


Az építés befejezésekor a gyülekezet a templomtorony gombjába elhelyezte a 2010-ben megtalált kordokumentumokat.
A szószék és az Úr asztala.
Az egyszerű díszítésű szószék korona.


Az 1929-ben műkőből készült Úr asztala. kőrácsos mellvédű orgona karzatot oszlopok tartják, 
A bejárat fölötti  karzat három szakasza szintén kőrácsos mellvédű.


 A Szent László király nevét viselő falvak nevét és címereit összesítő zászló itt található a templomban. 


A lovagkirály nevét viselő települések  1996-ban alakítottak szövetséget.
Azóta minden évben valamelyik település biztosítja a helyszínét a hagyományos közösségi találkozónak.
A 8 változatú pedálos orgona.


A homoródszentlászlói toronyban két harang lakik.


1815-ig a Harangláb-hegyen álló s az Ugron család által emelt kápolnában volt egy 1616-ból származó harang.


A harang feliratos volt: GENER. D. PAUL. UG-
RON DE ABRÁNFALVA SED. SICULICALIS UDVARHELI VICE CA-
PITANEI ET JUDICIS REGI. IN HONOREM DEI OPT. MAX. 1616


A harangot 1935-ben újra öntötték „GENER: D. PAVLI VGRON DE ABRANFALVA SEDIS SICVLICALIS UDVARHELI VICE CAPITANEI ET IVDICIS REGI IN HONOREM DEI OPT MAX 1616. 
ÚJRAÖNTTETTE AZ EGYHÁZKÖZSÉG 1935. ÉVBEN KUDSIRON KLEIN K. OSZKÁR ÁLTAL.”.


„Templomépítés emlékére 1929” feliratú nagyharang 

28 000 lejbe került.


A nagyharangot is Klein Oszkár öntötte Kudzsiron.   


  A nagyharang felirata: „A TEMPLOMÉPÍTÉS EMLÉKÉRE 1929 HOMORÓDSZENTLÁSZLÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG. ÖNTÖTTE: KLEIN K. OSZKÁR KUDSIRON”.A falu iskolamesteréről már  1735-ben történik említés.


1835-ben már két tanítója van az iskolának, és 2012-ben
nincsen iskolája!!!


A falu neve először 1448-ban jelentkezik a Hunyadi János oklevelében szereplő Weres János esküdt neve mellett: de Zenthlászló.


1566-ban újra feltűnik Zenthlázló néven. 


1567-ben a regestrum 8 kapuval jegyzi a települést. 


1614-ben 21 családfőt írtak össze a faluban.


1786-ban 121 fő a lakosság létszáma.
1868-ban a lakosság 164 fő.A világháború előtt 1910-ben a lakosság 207 fő.
A falu lélekszáma 1929-ben  207 fő volt.


1941-ben 205 fő a falu lakossága.


1992-ben a falu lakossága 39 fő volt.2008-ra a lélekszám 39 főre apadt !

A települést átmenő forgalom nem érinti, s ez a zártság kulcsfontosságú lett a település táji, környezeti, társadalmi arculatában.

A hagyományos szentlászlói házaknál a csonkakontyos  tetőhöz kapcsolódik egy kontyolt vagy esetleg  deszkaoromzatos,  keresztirányú tömeg.A felújított háznál a tornác szélesebb részén, itt egy laposabb hajlásszögű félnyeregtető látható.
Az új házak építésénél már Szentlászlón is  megjelentek a rikító színek, szokatlan formák.A hagyományos építőanyagok a felújításoknál is kiszorulnak.
 A romba dőlt ház látványa szinte háborús hangulatot idéz elő az idelátogatóban.2010-ben még meg lehetett volna menteni.
A Művelődési ház állapota tükrözi a falu kulturális életét  a XXI. században.
Napjainkban a falu házai között járva idézzünk fel néhány gondolatot a templom építő ősök leveléből.  "Szeretett Utódaink!"
 "Mi szép Magyarországtól leszakíttattunk és ide csatlakoztattunk, hogy imával s bízva verejtékkel keressük a mi mindennapi kenyerünket."
 "Mi a jövőt nem tudjuk és nem is láthatjuk, mert sötét fátyol borítja, de a régi emlékeink közül, lehet – mikor olvassátok ezen írást – más lesz a hazátok."
 "A régi Magyarország pénzeiből ide teszünk egynéhány darabot ezüstből és papírból, aranyból nem tehettünk, mert nem volt."


 "Ezeket, mint a mi kedves emlékeinket őrizzétek nemzedékről nemzedékre,..."

"...s gondoljatok mindig szeretettel a Ti sok szenvedésen keresztülment elődeitekre,..."" ...akik naponként könyörögtek, hogy jöjjön el az az ország, „mely után buzgó imádság epedez százezrek ajkán..." "...látogassátok meg azokat a helyeket, „hol sírjaink domborulnak”, buzgó imádság mellett „mondjátok el szent neveinket”.
Homoródszentlászló

Szent László nevét viselő települések a Kárpát-medencében.Bakonyszentlászló (Veszprém megye)
Búcsúszentlászló (Zala megye)
Bükkszentlászló (Borsod-Abauj-Zemplén megye)
Jászszentlászló (Bács-Kiskun megye)
Homoródszentlászló (Erdély)
Kisszentlászló (Erdély)
Mátraszentlászló (Heves megye)
Nyárádszentlászló (Erdély)
Oláhszentlászló (Erdély)
Pilisszentlászló (Pest megye)
Pusztaszentlászló (Zala megye)
Püspökszentlászló (Baranya megye)
Szászszentlászló (Erdély)
Szentlászló (Baranya megye)
Szentlászló - Laslovo (Horvátország)
Szécsiszentlászló (Szlovénia)
Tordaszentlászló (Erdély)
Vácszentlászló (Pest megye)
Zalaszentlászló (Zala megye)


Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share