2010. október 23., szombat

Székelyszentlélek
Székelyszentlélek a  Felső-Nyikómente egyik legrégibb települése, Székelyudvarhelytől 10 km-re északnyugatra fekszik, a Fehér-Nyikó nevű patak felső folyásánál Székelyudvarhely irányából érkezve a Baknya-tetőn egy nagy kereszt vonja magára a figyelmet. Érdemes itt megállni, mert csodálatos látvány tárul elénk. Belátni a Nyikó mente egy részét, a völgybe települt  falvakkal : Székelyszentléleket , Malomfalvát, Farkaslakát, és Bogárfalvát


 A 13 A jelzésű műút  elhalad a Gordon-hegyről elnevezett tejfeldolgozó üzem mellett, mely a környékről begyűjtött tejet dolgozza fel.


Római katolikus temploma a belterület déli szegletén, a Szentegyház mezején, a 13A műút jobb oldalán emelkedik.
A hagyomány azt tartja, hogy egyik évben, pünkösd ünnepén hó esett arra a helyre, ahol ma a katolikus templom van. Mivel a hó a tisztaság szimbóluma, a templom a Szent Lélek tiszteletére épült fel. Székelyszentlélek anyaegyháza volt Farkaslakának, Malomfalvának és Bogárfalvának.

A Székelyszentléleki tájház:
13A DN  és a 13C DN  országos út kereszteződésénél, a római katolikus templom előtt található.


 A Múzeumház bejáratánál levő, egysoros, indadíszítésű székely kapu az 1848. július 22. keltezést viseli,.  László Ferenc malomfalvi gazda állíttatta. 


A székely ház az 1850-es évekből származik. A háromosztatú ház nagyházból (szoba), kicsiházból (tisztaszoba), valamint kamrából és deszkázott ereszből áll.  


 Múzeumház céljaira az alszegi Bíró utcában levő, omladozó kis házat a község megvásárolta , és 1976 tavaszán a  műút melletti telken építették fel.


A ház egy közrendű székely gazdaságra jellemző kétszobás hajlék. A berendezési tárgyak, a bútorzat a hagyomány „szerinti” helyükön találhatók.    A kapu mellett állítottak kopjafát az 1848-as szabadságharc emlékéreA középkori építésű, többször átépített templomot Orbán Balázs  a 13. század végére datálta.
A falu a nevét a temploma után kapta, amely a Szentlélek Isten tiszteletére épült és van felszentelve.
A templomot alacsony kőfal övezi "Nagyult és újult 1853" felirattal.


Román kori stílusjegyei alapján a XIII..századból való a toronyaljból a hajóba nyíló ajtó félköríves kerete, és az elfalazott déli kapu


T
A templom, toronyból, hajóból, szentélyből és sekrestyéből áll.A középkori építésű, többször átépített templom  hajó, és a részben átalakított félköríves ablakai.A szentély alig keskenyebb a hajónál, de magasabb annál. Hat kettőstagozású, hornyolt vízvetőkkel és rézsűs lábazattal alakított támpillér fogja körül.


A  fő- és a két mellékoltár 1949-ben készült.


A jobboldali mellékoltár.


A bal oldali mellékoltár.


 Kétmellvédes karzata az orgonával. 


 Az orgona


 Harangláb helyett 1764-ben kőtornyot építenek. 


Harangjának korát felirata jelzi: "Jzus(?) Nazarenus rex Judeorum, venit in mundum et homo factus est, 1626".


A második harangot 1928-ban öntötték Nagyszebenben


Orbán Balázs szerint  " Mindkét harangja a 16-ik század első feléből való.Volt ugyan 

ennél egy sokkal régibb harangja, melyet a hagyományok szerint Bákóba szállitottak. A harangok Bákóba szállitásának hagyománya nagyon sok helyt meglévén a székely földön, arra enged következtetni, hogy a törököknek szokásuk volt beütéseik alkalmával a harangokat valószinüleg ágyuanyagnak elvitetni, mikor azt Bákóba, mint első határszéli állomására hordattak össze."

A kőből faragott keresztelő kút
Kőből faragott szenteltvíz tartó a bejáratnál
Kőkeretes ajtó a sekrestye bejáratánál
A plebánia épülete.


1333-ban a pápai tizedjegyzék de Spiritu Sancto néven hozza, amikor papja, Jakab 3 banálist fizet, 1334-ben 4 banálist. Ekkor már plébániatemploma van, amelynek építési idejét egy századdal előbbre teszik, 


 Faragott székelykapu a plebánia bejáratánál.
Századunkban a galambbúgos nagykapu  Erdélyben a székelység egyik, az identitásuk megtartását a külvilág felé közvetítő jelképe lett.

 Magyari Lajos Kapuállítók című versében ezt írja: "Nap gyúl ki rajtam, csillagok,

tündökölni, húnyni, szólni –

mert én marasztom az elmenőt,

vigyázom nagyon a megjövőt.

Nyárra ősz, tél hull az őszre ...

Áldás a béjövőre, béke a kimenőre".
 
1719-ben a falunknak már volt iskolája.
A legrégebbi iskolaépület 1767-ben épült fából, zsindellyel fedve a kántortanítói lakással egyfedél alatt a papi belteleken.
1908-ban épült iskola épülete napjainkban óvodaként müködik.
Feszület  az óvoda mellett.
Az új székelyszentléleki  általános iskola a „Dr. P. Benedek Fidél” nevet vette fel.

Az iskola udvarán egy eredeti székely stílusban épült ház látható.
  A 2005. augusztus 23-án bekövetkezett udvarhelyszéki árvíz áldozatainak emlékműve Székelyszentléleken.

Az andezit kőtömbbe vésett emlékeztető,  Zavaczky Walter szobrászművész impozáns alkotása Székelyszentlélek bejáratánál.

A pusztító áradat 16 emberéletet követelt, és felmérhetetlen anyagi kárt okozott


A tragikus esemény évfordulóján  minden évben istentiszteletre, megemlékező beszédekre, kulturális műsorra egyaránt sor kerül a Nyikó-menti településen.

Az emlékművel a mérhetetlen fájdalomnak és az emberi összefogásnak állítottak emléket


Emlékmű az 1914-1918-as világháborúban elesett szentléleki és bogárfalvi hősök neveivel. 

Emlékmű az 1944-1948-as világháborúban elesett szentléleki és bogárfalvi hősök neveivel.

A régi iskola előtt  épült 1997-ben ez a Mária barlang.
A falú lakói a Szűzanya tiszteletére építették.

A falu  faragott kapu formájú hirdető tábláján csak egy tükörképpel találkoztam.A Becsali panzió.

Habár a községközpont Farkaslaka "árnyékában " kevés a turista lassan itt is fellendül az idegenforgalom.

Öreg eredeti székely házat már keveset láthatunk a faluban

A Művelődési ház  felújított épülete.
Székelyszentlélek 1560 környékén már község volt,  Farkaslaka, Malomfalva, Bogárfalva és Szencsed is ide tartoztak.
A temető és a bejárati faragott székelykapu.. Székelyszentléleket a XVII. században a tatárok kétszer is elpusztították.

A legenda szerint Szencsed is ekkor kapta nevét: a falubeliek oda rejtették a templom kegytárgyait a fosztogatók elől, vagyis „szent csend” honolt a rejtekhely közelében.
1567-ben 25 kapuval szerepel  a  nyílvántartásokban.1721-ben 36 háztartás volt a faluban

1786-ban a falu népessége elérte a 394 főt.
1830-ban a lakossága  499 főOrbán Balázs adatai szerint 1867-ben 653 lakossa volt

1890-ben 630-an laktak a faluban

1966-ban a lakosság létszáma  572  fő.

1977-ben a falu népessége 711 fő volt.

A 2002-es népszámláláskor 698 volt a lakosság létszáma.

A falu házai között a csendesen folydogáló patak a Fehér-Nyikó, a "2005-ös gyilkos."
A kacsák is nyugodtan pihennek a vízparton.A kapuépítés, kapuállítás hagyománya, igénye még él az erdélyi magyarság körében, s a régi kapuk mellett vagy helyettük - ha ritkábban is de készülnek az újak.
Nincs még egy népművészeti tárgy, amely olyan monumentális,  reprezentatív volna, , és annyi jelentést hordozna, mint a székelykapu.
Az Udvarhely vidéki kapuk sajátos jellemzője, hogy teljes felülete faragott  


A régi öreg kapukat gyakran javították, s ha a kapulábak alsó végei elkorhadtak, akkor azokat levágták és »ráklábakkal« pótolták, sőt a felhasznált faanyagot a nagyobb időtállóság érdekében egyes helyeken trágyalében áztatva tartósították.

Benedek Dániel öreg székelykapuja 1886-ból

Székelyszentléleken is találkozunk kőlábas gyalogkapukkal.

Díszítésük egyszerű mintázatú
Állítási idejük általában a XIX-ik század utólsó évtizedeire tehető.A szekérbejáró a gyalogkapu mellé,  került. Ilyen esetben kapusasokat - sasfákat, kapubálványokat - ástak le, és azokra erősítették a deszkázott kapuszárnyakat. 

A székely gyalogkapuk általános formai, szerkezeti, díszítményei, és felíratai, közötti eltérések főképpen egyes díszítő motívumok gyakoriságában és azok vonalvezetésében, kisebb mint a nagykapuknál.

 Díszesen faragott sasfa ( kapubálvány ) Ezek a gyalog- és kocsibejárók alacsonyak és különösebb merevítést, megtámasztást nem igényelnek. 
A szerkezeti megoldás is egyszerű, különbözőképpen megmunkált faanyagból könnyen kivitelezhető. A falunak kevés a megművelésre alkalmas földterülete de sikerrel termesztetnek rozsot, árpát, zabot, burgonyát. Gyümölcstermesztésre is jut hely, zamatos szilva és almafélék teremnek meg napjainkban is. 


Régen a faluban a  fő foglalkozás az állattenyésztés és a fakitermelés volt, valamint fenyőgyantát gyűjtöttek, ami gyógyszerként, festékanyagként nagyszerűen használható volt, így Szentléleket sem kerülte el a tréfálkozás. Kis versike is született valamikor régen a helybéliek bosszantására: 
„Szurokszedő Szentlélek/ Alig élnek szegények”Újra itt az ősz,eljött a szüreti bálok ideje, lóháton éneklő csőszöktől  hangos a falu. Ősszel érik babám a fekete szőlő....énekelik ,habár hideg vidékünkön nem terem meg e nemes gyümölcs.
Ez senkit nem tántorít el attól,hogy szüreti bált szervezzen.Ősszel amikor a környező dombokon és hegyeken megjelenik az első hó, a falu élete itt is megváltozik.Véget érnek  a mezőgazdasági munkák

Jön a disznóvágások időszaka

Közelednek a Karácsonyi ünnepek és az Új Év.
Az esztendõ leggazdagabb ünnepi periódusa, szokásrendje Karácsony köré csoportosul.  December hónapját hosszú századokig Karácsony havának  is nevezték.

Január 6 vízkereszt napja a római katolikus magyarság házszentelési ünnepe, amikor a plébános a csengetyűs gyermekekkel házról házra járva megszenteli a hajlékokat.

Vízkereszttel kezdődik a farsang, ami úgy a fiatalok, mint az idősek számára a vidám összejövetelek, tréfás játékok időszaka. 
 Régen a farsang idején a fonóházakban minden este történt valami "bolondozás", énekeltek, táncoltak, játszottak.

Napjainkban, már ha meghalljuk azt a szót, hogy hagyományőrzés, vagy népszokások az jut legelőször eszünkbe , hogy kihaló félben vannak ezek a szokások, azaz, csak nagyanyáink tudnak arról mesélni mi is volt régebb.

 Ha jól megnézzük azonban a Nyikó mentét, akkor rájövünk, hogy ez nem pont igy van.

Farsang után már jönnek is a Húsvéti ünnepek.Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share