2013. április 13., szombat

Miklósfalva
"Az ezen kis patakokból összegyülő Nagypatak völgyében fekszik alább Miklósfalva,  és még alább torkolatjában Otzfalva egy délirányu mellékvölgyében pedig Kányád, melyről a következő szakaszban."

(Orbán Balázs)
Székelyudvarhelytől 9 kilométerre dél-délnyugati irányban, a Hodos és a Szőke – patakok összefolyásánál fekszik Miklósfalva. A falu  három fő részre tagolodik: Alszeg, Felszeg, és Kányádszeg.


Alszeg a falu Ócfalva felé eső része.
 Felszeg  az Ábránfalva  és...
...Szentlászló felé vezető út mentén.
Kányádszeg pedig a Kányádra vezető műút két oldalán.A település első okleveles említése 1332-ben történik.A falu a 3 km távolságra fekvő Kányád községhez tartozik.


A községet, Abránfalva, Szentlászló, Miklósfalva, Jásfalva, Dálya, Petek és Ége  faluk alkotják. 
Napjainkban Kányád községnek  megközelítőleg 1.200 lakosa van.
A középkori  falu katolikus lakói Homoródszentlászló templomához tartoztak. 


A reformáció után a falu lakói reformátusok lettek.
Napjainkban Ócfalva, Miklósfalva, Abránfalva, és Szentlászló képez egy egyházi kerületet.
A faluban ál­lan­dó, itt lakó lelkész sincsen

A református papilak Ócfalván van.A régi református templomot 1784-be kezdik építeni, de csak 1801-ben fejezik be.A település új  temploma 1882-ben épült.A templomhajó a nyolcszög  három oldalával záródik.Alapterülete 117 négyzetméter.A falazott szószék és az Úr asztala.
A kék -arany festésű szószék korona.A második világháború  17 miklósfalvi áldozatának márvány emléktáblája.A templom falán látható a világháborús emlékoszlopra és az emléktáblára adakozók névsora.Nemzeti zászló és az orgona.


A templom orgonája.


Az észak-nyugati bejárat és karzat.A szentély részben fa oszlopokon  nyugvó orgona karzat.A templom délkeleti bejárata.


A templom hajóra épített kis toronyban két harang lakik.A  bukaresti V.V. Rascanu gyárban 1936-ban öntött harang.

Az egyszerű kivitelezésű nagyharang.


A templom bejárata mellett millecentenáriumi emlékoszlopot helyeztek el.


Az ezredfordulón felavatott millenniumi emlékkő, Benczédi Albert miklósfalvi születésű református tiszteletes ajándéka.


"URAM TE VOLTÁL HAJLÉKUNK, NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE"


A falu temploma előtt áll az első világháború hőseinek emlékoszlopa.


Miklósfalva nem felejt !


Az első világháborúban 27 miklósfalvi  lakós halt hősi halált.


 A templom mellett egy kis épület, a miklósfalvi iskola.   A három teremben helyet kapott az iskola, ... ...és az óvoda is. 


A mai falu több kisebb telepből alakult ki mint:Tamásfalva
Cibrédfalva


Vargafalu


A falu üzlete a "Bolt".Beton híd a Hodos és a Szőke patakok összefolyásánál.


A főútról gyaloghíd vezet a Művelődési Házhoz.


Rendeltetése a falu kulturális és közösségi életének szervezése, lebonyolítása.A bejáratnál fedett előtér, az épületen székely zászló.


A faluban a lakóházak nagyon változatos képet mutatnak.


A falu hagyományos gazdálkodásának megszűnése, a falu épületeiben is megmutatkozik.


Láthatunk, típustervek alapján épített kocka, és a székely népi építészettől idegen emeletes, sátortetős házakat.Az új épületek is meghatározóak a faluban. 


 Nagyon fontos lenne, hogy beilleszkedjenek a faluképbe.


Miklósfalván is szükséges lenne a hagyományos  falu  házainak, és szerkezeti  állapotának a megőrzése!Még láthatunk régi kontyolt vagy csonka kontyolt tetős házakat. 


A gazdasági épületek közül a csűr kevés kivétellel  a telek végében, az utcai kapuval szemben van.


A gazdálkodóudvart a csűr, illetve nagyméretű pajta zárja le.Homoródszentlászló fele, fahíd a Szőke patakon.  


A faluból kivezető útak remélhetőleg rövidesen  meg lesznek javítva Szentlászló,...
... és Ábránfalva irányába is.


Ha a faluban figyelmesen megvizsgáljuk a régebbi székely nagykapukat... 


...sok hasonló motívummal találkozunk.A székely gyalogkapu itt is hozzátartozik a faluképhez.Faragott és festett gyalogkapu.


A falu lakossága  az elmúlt századokban folyamatosan változott: 
1567-ben a településen 6 kaput írtak össze.22 családfőt említ az 1614-es összeírás.


1786-ban 138 fő a falu lakossága.1850-ben 187 fő.


 


1868-ban már 226 személy lakik a faluban.
1910-re tovább emelkedik a lakosság létszáma, 285 fő.
A második világháború előtt volt a legtöbb lakósa a falunak, 314 fő.
1992-ben  már csak 199 lakosa volt. A 2002-es népszámláson Miklósfalván 173 főt számoltak össze. A falu lakói főleg mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoznak, de sokan ingáznak a közeli Székelyudvarhelyre. 

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share