2016. február 20., szombat

Recsenyéd"Sz.-Mártonon alól Recsenyéd következik. Ki ne ismerne a példabeszédet, hogy: megszorult mint a recsenyédi kutya, mely onnan ered, hogy a Homoród rakonczátlan egy folyó, mely tavaszi kiöntéseivel Nilként termékenyit; de gyakran elusztatja az összetakaritott szénát is."


(Orbán Balázs)
"Egy ily árviz alkalmával történt, hogy egy mereklyén (kis boglya) alvó kutyát az árviz meginditván, az iszonyu vinyogást vitt végre, s végre is eluszott. Recsenyéd az 1614-ki Lustralis könyvben Rechienied néven van bejegyezve."(Orbán Balázs)A falu mindkét bejáratánál, kőtalapzaton három kopjafa áll.Erre illesztették a két román és magyar nyelvű névtáblát.


Recsenyéd, Székelyudvarhelytől 18 km-re délkeletre a Nagy-Homoród völgyében fekszik .


A település 1,2 km hosszan elnyúlva fekszik 131-es megyei út mentén.Pontosabban a Brassó, és Barót felé vezető út mellett  Homoródszentmárton és Homródszentpál között.


 Homoródszentmártonhoz tartozik, és 11 másik településsel közösen alkotnak egy községet.


Recsenyéd nevének eredete csak a szájhagyomány útján maradt fenn.


Régen a falu és a Homoród medre között nagy nádas terület volt. A folyó szabályozása után a terület kiszáradt, és a benne tanyázó récékről kapta a réce-nád nevet.


Így lett a falu neve az idők folyamán átalakulva Recsenyéd.


A település tengerszint feletti magassága 495 méter.


A hajdani példabeszéd ma is gyakran elhangzik, " Megszorult mint a recsenyédi kutya".


A recsenyédiek a történethez még hozzáfüzik, hogy a kutya szentpáli volt, mert a víz leapadása után, oda ment haza. Szentpál felől érkezve messziről szembetűnik a házak közül kimagasló hatalmas méretű templom.


A falu első középkori templomáról nincsenek adatok.1745-ben egyházilag különvált Homoródszentpáltól, és ekkor épült az első templom.
A régi temploma a Zólya-féle kertben állt, 1792-re megrongálódott, ezért újat kellett építeni.


A település új unitárius temploma, a homoródkeményfalvi mintájára 1828 és 1836 között épült. Tornyát később, az 1840-es években építették hozzá.


Napjainkban a templom megújult, újrafestették, kicserélték az idő viselte ablakokat. 


Új ereszcsatornákat, és tetőcserepeket kapott az épület.


Felújított faragott kopjafás lépcsőfeljárat vezet a templomhoz.


A templom déli falához nagy méretű portikuszt építettek.A templomhajóban, fehérre festett falak és mennyezet.Világoskék festett virágmintás bútorzat.

Az orgona karzat a templom nyugati falán.


A templom első orgonáját 1857-ben vásárolták.Az új orgonát 1928-ban a brassói orgonakészítő mester Einschenk Károly építette.(Javításra szorul.)


Középen az Úr asztala.


A keleti falon fehér márványtáblán a második Világháború  recsenyédi hősi halottainak névsora.


Alatta a Szabadságharcban elesett öt recsenyédi honvéd emlékére állított  márvány emléktábla.
Unitárius fogadalom!


Kék színű virágmintás papi pad.


Kehely alakú szószék.A szószékkorona az 1863-as évszámot viseli.
1936-ban a koronát felújították.Festett szekrény az orgona karzat alatt.
A szószék mellett faragott rámában fekete emléktábla.


Az első Világháború recsenyédi áldozatainak névsora.


Faragott asztalon, festett tulipános láda.A Bethlen Gábor Alap támogatásával 2013 őszén megvalósult a templom fűtése a templompadok fűtése által.


A toronyból kitekintve, délre Homoródszentpál házait láthatjuk.


Észak-Keletre az út mentén, a hosszan elnyúló falu házai, és a Barta kúria.Északi irányban Homoródszentmárton házai és templomai láthatóak.Nyugati irányba a Bágyi várhegy, és a Dimény hegy körvonalai.


A toronyban két harang lakik.


1867-ben új harangot vásároltak a toronyba.
1916 ban a kis harangot rekvirálták, a nagyobbik elhasadt.


Az új harangokat 1922- ben öntötték Nagyszebenben.


A lelkészi lakás kapuoszlopán, az ajándékozó személyek fényképei 1936-ból.


A felújított lelkészi lakás.


A Művelődési ház.


A külső jelekből ítélve, ritkán használják az épületet.

A templom szomszédságában az átutazó szeme megakad egy szép, impozáns méretű épületen.

Ez a Barta család tulajdonában lévő udvarház, közel hat hektár területen.


Az udvarházat, az 1850-es években, a Biró családba benősült és ide telepedett Szombatfalvi család építtette 1900–1902 között.


Egy különleges székely porta a faluban.


Kontyolt tetős, emeletes, tornácos ház.


Nagyméretű istálóval egybeépített csűr.


Elgondolkoztam, vajon mi hiányzik erről az udvarról.


Több felújított házat láthatunk a faluban.


Vaskapuk, és rikító színű házak jelzik, a hagyományos székely építkezés alkonyát.


Recsenyéden is több helyen szászos építkezés figyelhető meg.
Nagy magas kőkapu és kőkert, ami azt a célt szolgálja, hogy az útról ne lássanak be az udvarra.


A faluban nincs munkalehetőség, a mezőgazdaság az egyetlen megélhetési forrás.
A település első írásos említése 1487-ben történik.
1614-ben 1 lófő, 3 szabad székely, 23 jobbágy család lakott a faluban.
1820-ban mintegy 200-an laktak a faluban.


A település népessége 1921-ben volt a legmagasabb, 301 fő.


2002-ben mindössze 135 személy lakott a faluban.

Az érvényesülni akarás, a könnyebb megélhetés reményében a falu lakosságának több mind fele elköltözött.Az átutazó, vagy a pihenésre vágyó turista kellemes napokat tölthet el a faluban.


A Nagy-Homoród Étterem és Panzió.

Az utolsó épület híresé tette a falut világszerte.

(Összefogott a falu - Elkergették a bűnöző cigány családot az erdélyi Recsenyédről)


 https://www.youtube.com/watch?v=gzfYr8YxdzE

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share