2010. május 30., vasárnap

Magyar hősi emlékmű Gyímesbükkön.


Háborúkban elesett magyar hősök emlékművét avatták fel Pünkösd vasárnap Gyimesbükkön, az egykori ezeréves határon.Gyímesbükk lakósága ünnepi eseményre készül.Fiatalok és idősek népviseletbe öltöztek Pünkösd vasárnapján.A vasútállomás az ünnepségsorozat első helyszíne.
Csángó lovasok a vasútállomás épületénél.
A vonatokat idén is zeneszóval , .....
...és tánccal várják a gyímesbükkiek.
Az ünnepségre több ezer, a csíksomlyói pünkösdi búcsún is részt vett magyarországi és erdélyi zarándok személygépkocsival,vagy autóbusszal érkezett.


.

A gyimesbükki vasútállomás két év alatt (1895-1897) épült mint határállomás, a székely körvasút Csíkszereda-Csíkgyimes határszélvonal keretében. Ehhez hasonló állomásépületet
egész Erdélyben nem találunk, a velencei és a fiumei állomásokhoz hasonlítják.Tekintélyes nagyságú épület: 107 méter hosszú, 13 méter széles.Tervezője, Pfaff Ferenc (1851-1913) a MÁV magasépítési osztályának fő tervezője.Az épület határállomás lévén a szomszédos Romániának hivatalnokai is itt tartózkodtak. Az emeleten a személyzeti lakások voltak. Itt található a Sziszi-terem, egy tágas szoba, melyet Erzsébet királynénak készítettek.
A rendezvénysorozat első eseménye a mintegy 1800 magyarországi zarándokot szállító Székely-gyors és a Csíksomlyó Expresz nevű vonatok megérkezése.
A Csíksomlyó Expresz. 
Magyarország leggyorsabb mozdonyát nevezték el Széchenyi Istvánról. A Taurus a gróf halálának 150. évfordulóján kapott pazar külsőt.

Harmadszor érkezett Gyímesbükkbe a Nohab 017 -es mozdonnyal a Székely-gyors. 
A Nohab 017 (M61-017) 148 600 köbcentis, az 1950 lóerős dízelmotor egy 600 V feszültségű generátort hajt, ami áramot termel. A meghajtást hat darab villanymotor intézi a hat tengelyen.
A szerelvények 30 perc késéssel érkeztek Gyímesbükkbe.
Az állomáson az érkezőket a település vezetői köszöntötték.

"Merjünk nagyok lenni" - áll az éppen másfél évszázada elhunyt államférfi kézírásával a 86-tonnás, 230 km-es tempóra is képes vontató oldalán Széchenyi István arcképe, és néhány olyan munkája mellett, mint a Lánchíd.
A tömeg lassan halad a kijárat írányába.
Zenés, táncos vezetéssel a menetoszlop elindul az ezeréves határra a kontumáci kápolnához.

A lovas csángok visszatérnek a faluba.
A 2009 ben felújított Kontumác kápolna ...

...és szabadtéri színpad.
(A Révai Lexikon a contumacia jelentéseként a vesztegzárat jelöli meg.)
1764-ben P. Reparolis Vicentius ferences szerzetest nevezték ki Csík-Gyimesre vesztegzár-lelkésznek Mária Terézia utasítására.
Mária Terézia királynő 1773-ban levélben arról érdeklődik, hogy áll a templomépítés.
Az építkezéssel lassan haladtak, templomot csak 1782-ben szentelték fel, Nagyboldogasszony tiszteletére.
1764.és 1782 között magánházaknál tartották a misét.A templom építésekor 385 hívőről tesznek említést a Csík-Gyimesi Contumacia-nál.

.A zarándokok részvételével 13 órától a gyimesbükki kápolnánál Salamon József gyimesbükki plébános celebrált misét. 

Huszárok a kápolnánál. 
Háttérben a gyimesbükki Rákóczi-vár , a Tatros folyó völgyében, a történelmi magyar országhatárnál.

13 órakor a Duna TV-ben a kontumáci templom harangja szólt.
Szentbeszédet mondott Pap László a marosvásárhelyi Szent Imre római katolikus kollégium lelki igazgatója.
A gyimesi csángók a pünkösdi misén a Kontumáci kápolna előtt.
Akiknek nem nem jutott hely a kápolna előtt.
Közös ima népünk megújulásáért, nemzetünkért.Csíksomlyó után Pünkösdvasárnap Gyimesbükk lett a második legnagyobb zarándoklat színhelye.
A résztvevő zarándokok a hegyoldal környékét is betöltötték.
A gyimesi-szorosban sok ütközet volt az évszázadok folyamán, de az itt elesett hősöknek mostanig nem volt emlékművük.Ennek a helyzetnek a megváltoztatására fogtak össze a gyimesbükkiek és a Budakeszi Kultúra Alapítvány, hogy, a tavaly felújított kontumáci kápolna melletti romok felhasználásával egy katonai emlékhelyet alakítsanak ki.
A kápolna tőszomszédságában fekvő egykori vesztegzár és vámház épületeinek romjait konzerválták.
Fontos volt, hogy a gyimesbükki magyaroknak is legyen olyan helyük, ahol emlékezhetnek hőseikre.
Ezeken a helyeken sokszor még ma is csontokat mos ki az eső.
A XVIII. századi romok között kereszteket és fekete gránittáblákat helyeztek el.
A háborúk és forradalmak hőseinek és áldozatainak emlékét márványtáblára vésve őrizzük meg az utókornak.
Az emlékművet a gyimesbükkiek, valamint a Budakeszi Kultúra Alapítvány és adományozók anyagi támogatásával állították fel.Az emlékhely a két világháborúban elhunyt csaknem ötszáz hősi halott nevét örökíti meg


.

Az áldozatok neveit az emlékhely felavatása után is tovább gyűjtik, szükség szerint újabb és újabb márványtáblát függesztve ki a falakra.Az I. és a II. világháború, hőseinek a névsorát kiegészítik , az 1956-os forradalom....
...az 1989-es események,...

..az 1848-as szabadságharc gyimesbükki áldozatainak nevei..
A második világháború áldozatai.
1944. augusztus 28. és szeptember 20. között, a román átállás után, Sebő Ödön, az akkor 24 esztendős főhadnagy, az addigra utánpótlás nélkül hagyott 32. határvadász zászlóalj parancsnoka katonáival hősies helytállással védte a szorost. Három hétig feltartóztatta a szovjet hadsereget olyan eredményesen, hogy csak kerülő utakon jutottak be Erdélybe. Miután román segítséggel bekerítették a szorosban harcoló, utolsó magyar csapatot, Sebő Ödön a bekerítésből kitörve, utóvédharcokat folytatva hátráltak nyugat felé.A civil áldozatok emléktáblája.
Ennek az időszaknak állít emléket Sebő Ödön: A halálra ítélt zászlóalj címmel megjelent emlékezése, melyet a Budakeszi Kultúra Alapítvány újra megjelentetett.
A Rákóczi-vár romjaival szemben a templom közelében áll a kontumáci temető, benne az első világháborúban elesett katonák sírjaival.A temetőben áll egy harangláb, amelyben az 1800-as évekből származó, maga Fogarassy Mihály erdélyi püspök által adományozott harang lakik.
Az ünnepségek után a Rákóczi vár csúcsáról tárogató hangja hívta a zarándokokat a 2008-ban felújított 30. számú vasúti őrházhoz, ahol beszédet mondott Görbe Vilmos Gyimesbükk polgármestere.
Ezt követően a Tatros hídján keresztül begördült az őrház mellé a két legendássá vált magyar mozdony. (román kísérettel)
A mozdonyokat ismét hatalmas ünneplő tömeg fogadta a hídnál,...
...és a 30-as számú vasúti őrháznál.
A Rákóczi vár romjain és a lépcsőkön is minden talpalatnyi állóhely foglalt volt.
A mozdonyok 30 percig álltak az őrház mellett az ünneplő tömeg gyürűjében.
15 óra 30 perckor folyamatos kürtjelzéssel búcsúznak a mozdonyok a híd körül,...
...és a domboldalakon ünneplő tömegtől.
A Taurus Széchenyi István szavaival búcsúzik.
Mondhatnánk így is Merjünk Magyarok lenni.
A mozdonyok tovább haladnak a gyímesbükki állomásra.
A gyimesbükki örömünnep, a Kormorán együttes 19 órakor kezdődő koncertjével folytatódik a sportpályán.
A 30-as számú vasúti őrház.
Az enyészettől megmentett őrházban kialakított vasúttörténeti múzeum.
"A túl oldalon szintén erőditett előfok szökel elő; ezek annyira elzárják a völgyet, hogy a Tatrosnak alig marad keskeny sziklaszegélyezte mederhely. A vámhivatal épületei és a szerény kis kápolna ezen baloldali előhegy oldalának egy mélyületében vannak elrejtve. Ezen hadtanilag igen erős, könnyen védhető pont igen festői képet ád, mint azt mellékelt rajzunk mutatja."
Orbán Balázs : A Székelyföld leirása
Az Összmagyarság Történelmi Emlékhelye.A magyar történelem fontos évszámaival és jelképeivel díszített, közös tőről fakadó kopjafákból álló alkotás a gyimesbükki Rákóczi vár szomszédságában kapott helyet.
Az alkotás létrehozása a Szent György Lovagrend Békéscsabai Priorátusának köszönhető.
Szent István király Gyímesbükkben.
"A víz szalad, a kő marad,
a kő marad."
A búcsú pillanatai.
A zarándokvonatok koraeste 18 óra után indultak vissza Csíkszereda felé.
A gyímesbükki állomástól Hargita megye határáig az átlagsebesség autóval 3,33 km/óra volt.

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share