2010. április 8., csütörtök

Bencéd


Székelyudvarhelytől 15 km-re a 1062 m magas Firtos és a 932 m magas Reztető közötti völgyben fekszik Székelyszentmihály. Itt ömlik a Nyikóba, a jobb oldalon lerohanó Szalon-patak.



A patak folyásával ellentétes irányban, alig 1 km-re fekszík egy kis székely település Bencéd.




A Bencéd név különben két kisebb települést takar: Alsó és Felsőbencédet



A falut a régi oklevelek Benczedh, Benczedfalva, később 1596-ban Felső-Alsó Benched néven említik.



Az 1332-1333-as pápai tizedjegyzékben nem szerepel a falu, talán, mert egyházilag Székelyszentmihályhoz tartozott, vagy nem fizetett adót.




Unitárius temploma 1857-186o között épült.

.

Az első említés 1566-os év, amikor a Székely Oklevéltár II. kötetében felsorolt bencédi főemberek, II János király hadában szolgáltak.



A szájhagyomány így magyarázza a falu nevét: Firtosvár ura fiai között osztotta el birtokát, mondván kérdéseikre: "e tied (Etéd)..., itt én lakom (Énlaka)..., kis mód (Küsmőd)..., szólok ma (Szolokma)..., adj ha (Atyha)... és benn tiéd (Bencéd)".



Bencéd nevét , az 1567-es regestrum 8 kapuval jegyezte.



A falunak 1989 óta testvérfalu kapcsolata van Yttre nevű belgiumi településsel.



A falutól észak-nyugatra egy Várhegy nevű domb található, melyen az itt élők szerint valamikor vár állt.



A szájhagyomány szerint ott élt a Firtos várának utolsó birtokosa.


A falutól északra a Kisavas oldalában van a temető.



Az elmúlt évszázadok folyamán a falu lakosága sokat változott.



1614-ben 145 fő.



1720-ban 115 fő.



1787-es évben 189 fő.



1900-ban 341 fő.



1913-ban 410 fő.




1945-ben 360 fő.



1980-1990 között 200 fő.



2002-ben 153 fő.


2006-ban 142 fő.


A lakosság etnikai hovatartozás szerint színmagyar.



Vallási megoszlás szerint a többség unitárius.



A faluban vannak római katolikusok, reformátusok és más vallásúak is.



Utcái inkább mezei utak kezdetét jelentik. A Csere utca a Bába völgye és a Kétasszony kútja felé vezet.




A székelyszentmihályi Felső utca folytatása képezi a falu Főutcáját.



A faluban sok új vagy felújított ház látható.



Ősszel a falu környéke rendkívüli látványt nyújt az idelátogatónak.



A természet színeinek sokasága leírhatatlan.



A Fő utca felső részén látható a falu temploma.




Öreg házak és székelykapuk is vannak a Főutcán.


Ezen a részen van a Malom utca...


...és a Kálmán és Firtos utcák.



Jelenleg iskola nem működik a faluban. A paplakot, az önkormányzattól bérelt iskolaépület egyik szárnyában rendeztek be.


Az 1914-1918-as háborúban elesettek emlékműve 24 halottal a templom közeli domboldalon található.



Alsóbencéd unitárius temploma.





Bencédi tél.



Székely gyalogkapu a templom bejáratánál.



Kriza János püspök ezt a templomot látogatta meg.



A karzat 1879-ben épült.



A padok kék színűre vannak festve.


Az ÚR asztala.



A második világháború bencédi áldozatai.



Erdély címere.



Faragott csillár a templomban.



A templom 533 méter magasságban fekszik.





A régi harangláb ma is látható, tetőzete zsindellyel fedett.


Ha megérkezik a tél megváltozik a falu élete.



Bent a lakásokban cserépkályhákban ropog a tűz, az akácfa fanyar illata betölti a szobát.



 Hamisítatlan vidéki hangulat!




A település központján lomhán végigkanyargó aszfaltút, párhuzamosan a Szalon patak medrét követi.



A faluban tőbb faragott Székely gyalogkapu látható.



Faragott székely nagykapu a Főutcán,..



…és a Firtos utcában.



Itt a tél, a maga szépségével és örömeivel, fagyával és havával.



Bencédben a tél is csodálatos.


Érdemes bejárni a havas utakat.



A téli tájak nemcsak a meleg szobából szemlélve tűnnek nyugodt és szelíd, felfedezésre váró világnak.





A hagyomány szerint a Várhegyen levő , hajdani földvár lakói húzódtak le először, Felsőbencédet alapítva (Kutifalva), a Szalonpatak völgyébe.



A frissen esett hó gyönyörű tájat varázsolt elénk.



Felsőbencéd 537-545 m magasságban fekszik.


.

Messze, hátul magasodik a Firtos ( 1062 m ), csúcsát felhők övezik.



A kertek gyümölcsfái között előtünnek Felső-Bencéd házai.


Felsőbencéd napjainkban csupán 15 házból áll.



Az új házak láttán itt azt gondolja az ide látogató, hogy ez a falu.még nem veszett el.



A falu a kevés lélekszámát tekintve az elöregedés jelét mutatja.



A felsőbencédi unitárius templom 1861-ben épült 560 méter magasságban.



2009 ben kijavították a templom tetőzetét. Kívül vakolták, meszelték, belül új ablakokat tettek, és szintén kimeszelték.



A bencédi telkek egyre értékesebbek.


A falucskában nem találunk bedeszkázott ablakú házakat.




.

A városban lakó, innen elszármazottak is lassan visszatérnek,



A faluban a késő délutáni fény lassan sötétzöldre váltja a színeket.




A falunak kevés a szántóföldje, jobbára a kertekből élnek.



A templomon a torony építése óta nem végeztek akkora munkálatot mint 2009-ben.


Újrazsindelyezték a székely gyalogkaput.




Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share