2010. április 8., csütörtök

Bencéd


Székelyudvarhelytől 15 km-re a 1062 m magas Firtos és a 932 m magas Reztető közötti völgyben fekszik Székelyszentmihály. Itt ömlik a Nyikóba, a jobb oldalon lerohanó Szalon-patak.A patak folyásával ellentétes irányban, alig 1 km-re fekszík egy kis székely település Bencéd.
A Bencéd név különben két kisebb települést takar: Alsó és FelsőbencédetA falut a régi oklevelek Benczedh, Benczedfalva, később 1596-ban Felső-Alsó Benched néven említik.Az 1332-1333-as pápai tizedjegyzékben nem szerepel a falu, talán, mert egyházilag Székelyszentmihályhoz tartozott, vagy nem fizetett adót.
Unitárius temploma 1857-186o között épült.

.

Az első említés 1566-os év, amikor a Székely Oklevéltár II. kötetében felsorolt bencédi főemberek, II János király hadában szolgáltak.A szájhagyomány így magyarázza a falu nevét: Firtosvár ura fiai között osztotta el birtokát, mondván kérdéseikre: "e tied (Etéd)..., itt én lakom (Énlaka)..., kis mód (Küsmőd)..., szólok ma (Szolokma)..., adj ha (Atyha)... és benn tiéd (Bencéd)".Bencéd nevét , az 1567-es regestrum 8 kapuval jegyezte.A falunak 1989 óta testvérfalu kapcsolata van Yttre nevű belgiumi településsel.A falutól észak-nyugatra egy Várhegy nevű domb található, melyen az itt élők szerint valamikor vár állt.A szájhagyomány szerint ott élt a Firtos várának utolsó birtokosa.


A falutól északra a Kisavas oldalában van a temető.Az elmúlt évszázadok folyamán a falu lakosága sokat változott.1614-ben 145 fő.1720-ban 115 fő.1787-es évben 189 fő.1900-ban 341 fő.1913-ban 410 fő.
1945-ben 360 fő.1980-1990 között 200 fő.2002-ben 153 fő.


2006-ban 142 fő.


A lakosság etnikai hovatartozás szerint színmagyar.Vallási megoszlás szerint a többség unitárius.A faluban vannak római katolikusok, reformátusok és más vallásúak is.Utcái inkább mezei utak kezdetét jelentik. A Csere utca a Bába völgye és a Kétasszony kútja felé vezet.
A székelyszentmihályi Felső utca folytatása képezi a falu Főutcáját.A faluban sok új vagy felújított ház látható.Ősszel a falu környéke rendkívüli látványt nyújt az idelátogatónak.A természet színeinek sokasága leírhatatlan.A Fő utca felső részén látható a falu temploma.
Öreg házak és székelykapuk is vannak a Főutcán.


Ezen a részen van a Malom utca...


...és a Kálmán és Firtos utcák.Jelenleg iskola nem működik a faluban. A paplakot, az önkormányzattól bérelt iskolaépület egyik szárnyában rendeztek be.


Az 1914-1918-as háborúban elesettek emlékműve 24 halottal a templom közeli domboldalon található.Alsóbencéd unitárius temploma.

Bencédi tél.Székely gyalogkapu a templom bejáratánál.Kriza János püspök ezt a templomot látogatta meg.A karzat 1879-ben épült.A padok kék színűre vannak festve.


Az ÚR asztala.A második világháború bencédi áldozatai.Erdély címere.Faragott csillár a templomban.A templom 533 méter magasságban fekszik.

A régi harangláb ma is látható, tetőzete zsindellyel fedett.


Ha megérkezik a tél megváltozik a falu élete.Bent a lakásokban cserépkályhákban ropog a tűz, az akácfa fanyar illata betölti a szobát. Hamisítatlan vidéki hangulat!
A település központján lomhán végigkanyargó aszfaltút, párhuzamosan a Szalon patak medrét követi.A faluban tőbb faragott Székely gyalogkapu látható.Faragott székely nagykapu a Főutcán,..…és a Firtos utcában.Itt a tél, a maga szépségével és örömeivel, fagyával és havával.Bencédben a tél is csodálatos.


Érdemes bejárni a havas utakat.A téli tájak nemcsak a meleg szobából szemlélve tűnnek nyugodt és szelíd, felfedezésre váró világnak.

A hagyomány szerint a Várhegyen levő , hajdani földvár lakói húzódtak le először, Felsőbencédet alapítva (Kutifalva), a Szalonpatak völgyébe.A frissen esett hó gyönyörű tájat varázsolt elénk.Felsőbencéd 537-545 m magasságban fekszik.


.

Messze, hátul magasodik a Firtos ( 1062 m ), csúcsát felhők övezik.A kertek gyümölcsfái között előtünnek Felső-Bencéd házai.


Felsőbencéd napjainkban csupán 15 házból áll.Az új házak láttán itt azt gondolja az ide látogató, hogy ez a falu.még nem veszett el.A falu a kevés lélekszámát tekintve az elöregedés jelét mutatja.A felsőbencédi unitárius templom 1861-ben épült 560 méter magasságban.2009 ben kijavították a templom tetőzetét. Kívül vakolták, meszelték, belül új ablakokat tettek, és szintén kimeszelték.A bencédi telkek egyre értékesebbek.


A falucskában nem találunk bedeszkázott ablakú házakat.
.

A városban lakó, innen elszármazottak is lassan visszatérnek,A faluban a késő délutáni fény lassan sötétzöldre váltja a színeket.
A falunak kevés a szántóföldje, jobbára a kertekből élnek.A templomon a torony építése óta nem végeztek akkora munkálatot mint 2009-ben.


Újrazsindelyezték a székely gyalogkaput.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share