2010. április 18., vasárnap

Emlékünnep Orbán Balázs halálának 120. évfordulójánSzékelylengyelfalván emlékeztünk a Székelyföld nagy tudósára Orbán Balázsra.Az emlékünnepségek Orbán Balázs halálának 120 -adik évfordulójára 2010 április
16-án kezdődtek.Pénteken 18 órától ünnepi megnyitóval kezdődött a tudományos előadások sorozata.
Hajdó István Tb. főesperes plébános köszöntötte a megemlékező rendezvénysorozat részvevőít a falu legjelesebb szülöttének halálévfordulóján.Kolozsvári István (Berettyóújfalu) etnográfus, hajdani országgyűlési képviselőjük emlékét idézte fel.


.

Lővey Lilla és Váradi Péter A legnagyobb székely címmel tartott vetített képes előadást.
A szabadságharcos Orbán Balázs , fölcserélvén a kardot a tollal, önismeretünk bővítésének szentelte életét 1890-ig.Székelyudvarhely Szejke nevezetű hegyoldalán található Orbán Balázs sírja.


A síremlékhez közeledve, az embert a kegyelet érzése kezdi szótalanná tenni, kapuk szólalnak meg évszázados felirataikkal.A Legnagyobb Székely, a többször is eltemetett Orbán Balázs sírja, és síremléke.Orbán Balázs 1890. április 19-én halt meg Budapesten. Végakarata szerint itt Szejkefürdőn temették el.Az utolsót székelykaput Orbán Balázs halála előtt két esztendővel csináltatta.A kapu gazdája nem gondolta, hogy valójában egy gyászkaput faragtatott magának.


Székelylengyelfalván az iskola elé felállították Orbán Balázs Szejkén látható kapujának „késői ikertestvérét”.Az emlékkaput ugyanaz a felirat ékesíti, mint Orbán Balázs kapuját, amely eredetileg 1888-ban a Szejke fürdői nyári Kossuth-lak bejárata előtt állt.A hagyományos, Udvarhely-vidéki festett székely kapu szerkezete, motívumkincse és szín-és színárnyalatvilága hűen őrzi a 19. század végi, 20. század eleji udvarhelyszéki nagykapuk örökségét.A székelykapu Lukács Sándor és Szima András máréfalvi kapufaragók munkája.

Zepeczáner Jenő (Haáz Rezső Múzeum) Orbán Balázs a heraldikusról tartott előadást.Roth András Lajos (Haáz Rezső Múzeum) Orbán Balázs szobrairól
Dr. Halmos Károly (történész, egyetemi adjunktus ELTE) és Adorjáni Anna doktorandus Orbán Balázs történelemszemléletéről.
Bolgár Dániel tudományos munkatárs (ELTE) és ...
...Sárai Szabó Katalin etnográfus Orbán Balázs orientalizmusáról szólt.Szécsényi Mihály levéltáros emlékbeszédek tükrében értékelte Orbán Balázs szellemi örökségét.

Udvarhelyszéki Fúvószenekar indulója jelzi a kapuavatási ünnepség kezdetét.A megemlékezés résztvevői a Székely kapuhoz vonulnak az avatási ünnepségre

A 120 éves évfordulóra érkezőket a hajdani Orbán-kert felé nyíló míves kapu fogadja.
Bálint Domokos köszönti a résztvevőket.


A" legnagyobb székely" emléke előtt tisztelegve a szépszámú résztvevő átvonult az Orbán Balázs szoborhoz.A székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium diákjai a szobornál zenés-irodalmi összeállítást mutattak be."Halló magyar. Hol vagy, felelj.
Halló magyar, hallasz, felelj.
Bármerre vitt a sors, hív az ősi Föld.
Zászlója még ma is; Piros fehér Zöld!

Halló magyar. Kárpát, felelj.
Halló magyar. Erdély, felelj.
Bármerre vitt a sors, hív az ősi Föld.
Szívedben megmaradsz; Piros Fehér Zöld!"


"De messze van, Amerika.
Szegény magyar, hol van haza.
Bármerre vitt a sors, hív az ősi Föld.
Véredben megmaradsz; Piros Fehér Zöld!

Bármerre vitt a sors, hív az ősi Föld.
Sírodig megmaradsz; Piros Fehér Zöld!"
Az egyházközség kórusa énekelt.
Az ünnepi műsort szavalatok színesítették.A rendezvény zárómomentumaként a szervezők és a közintézmények küldöttei elhelyezték a kegyelet és az emlékezés koszorúit a szobor talapzatánál.:
Székelylengyelfalva

Az RMDSZ felsőboldogfalvi kerületi szervezete.Az Unitárius Püspökség és teologia nevében.......Bálint-Benczédi Ferenc unitárius püspök.Sófalvi László, Hargita Megye Tanácsának alelnöke
Berettyóújfalu Önkormányzata nevében...
...Muraközi István alpolgármester.
A székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola.A székelykereszturi Orbán Balázs Gimnázium......Tantestülete és tanulói.
Sándor József Felsőboldogfalva polgármestere.


A székelyudvarhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára.Az Egyházközség kórusa énekel.


A Himnusz akkordjaival végetért a közös megemlékezés a Legnagyobb Székely halálának 120-adik évfordulóján.És van mire büszkék legyünk

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share