2010. április 20., kedd

Séta Orbán Balázs sírjához.

Itt a Hargita lábánál a székelység népi művészetének azzal az ágával találkozhatunk, amely világszerte páratlan a maga nemében a kapufaragás.
Ez egy olyan művészet , amely a kereszténység előtti, pogány kultúrákból fakadó formagazdagságában és mitikus jelrendszerében termékenyíti meg napjainkig a Székelyföld népének hagyományőrző és otthonteremtő szellemiségét."... E kapuk inkább ékítményül, mint szükségből állanak ott, mert a székelynek hagyományos vendégszeretete nem engedi meg a kapu bezárását; tárva-nyitva van az boldog, boldogtalan előtt, mint a székelyek nyílt, emberszerető szíve, s ezt akarják kifejezni a kapu szemöldre felvésett ily feliratok: Béke a belépőkre, Áldás a kimenőkre...".
( Orbán Balázs )15. kapu Zetelaka 1200-as házszám."ISTEN: SEGEDELMÉBŐL ÉPÍTETTÉK SÁNDOR IGNÁNCZ ÉS NŐJE SEBESTYÉN RÓZÁLIA
1876 MÁRCIUS: 28 KÁN"14. Kapu Kadicsfalva."ISTEN SEGEDELMÉVEL ÉPÍTETTE EZEN KAPUT PÁL FERENCZ ÉS NEJE MIHÁLY BORBÁLA, 1944. VI .2. "13. Kapu Küküllőkeményfalva 115. porta"ISTEN SEGEDELMÉBŐL ÉPÍTETTE E KAPUT PÉTER SÁNDOR ÉS NŐJE MÁRTON MÁRIA1886-BAN APRI.20-KÁN"12. Kapu Szejkefürdő.ISTEN SEGEDELMÉBŐL ÁLLÍTATTA AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ 2000 AUG.1211. Kapu Csehétfalva 64. porta."ISTEN SEGEDELMÉBŐL ÁLLÍTTATTÁK EZ KAPUT DEÁK DÉNES ÉS NEJE BALÁZS MÁRIA" 1895 APRILIS 10-ÉN10. Kapu Tibod falu 13-as porta."AZ URISTEN SEGEDELMÉBŐL ÉPÍTETTE EZT A KAPUT, ANDRÁS JÓZSEF ÉS NEJE, LÁSZLÓ MÁRTA 1886-BA, NOVEMBER 19. Kapu Küküllőkeményfalva 62 házszám.Készítésének ideje 1835.8. Kapu Székelyudvarhely Várelő utca ( ma Tompa László )."ISTEN SEGEDELMÉBŐL ÉPÍTETTÉK EZT A KAPUT, TAMÁS LAJOS ÉS LAIBER ANNA 1853 OKTÓBER 27 "7. Kapu Székelyudvarhely Bethlen u. 31." ISTEN SEGEDELMÉBŐL ÉPÍTTETTÉK EZT A KAPUT KOBORI MÁRTON ÉS FELESÉGE DEMETER JULIANNA 1839 DIE 22 JULI "
6. Kapu Székelyudvarhely

" E KAPUT ÉPÍTTETTÉK AZ UDVARHELYSZÉKI TBS-S BETEGEK HÁLÁJUK JELÉÜL "
19555. Kapu Máréfalva"ISTEN SEGEDELMÉBOL ÉPÍTÖTÉK EZT A KAPUT OLOSZ ANDRÁS ÉS NŐJE BIRO BORBÁRA ^ OLOSZ ISTVÁN ÉS PÁL ANNA 1869 MÁJUS 9-DIKÉN "4. Kapu Fenyéd 116. sz. porta." AZ ÚRISTEN SEGEDELMÉBŐL ÉPÍTETTE IFIABB GERGELY JÁNOS FELESÉGÉVEL LÁSZLÓ ZSUZSANNÁVAL ANNO 1818 DIE "3. Kapu Székelyudvarhely." ÁLLÍTTATTA SZÉKELYUDVARHELY MUNICIPIUM NÉPTANÁCSA 1973 "2. Kapu Fenyéd 86-os porta." ISTEN SEGEDELMÉBŐL ÉPÍTETTÉK EZT A KAPUT ÜKNAGYSZÜLEIM DÁVID PÉTER ÉS NŐJE SZALAI ANNA 1889-BEN. "1. Kapu Szejkefürdő

Orbán Balázs kapuja, amely eredetileg 1888-ban a szejke-fürdői nyári Kossuth-lak bejárata előtt állt." AZ EGY:IGAZ ISTEN: SEGEDELMÉVEL ÉPÍTETTE ORBÁN BALÁZS 1888 MÁRCIUS 14

Orbán Balázs Szejkén látható kapujának „késői ikertestvérét” 2010 április 18-tól láthatjuk SZÉKELYLENGYELFALVÁN.Ez Orbán Balázs negyedik sírja, többször újratemették.
A kopjafás-féldomborműves síremléket, az Orbán Balázs bronz arcképével Orbán Áron székelyudvarhelyi szobrászművész tervei szerint építették, 1969-ben.Orbán Balázs szerint "a fejfa összeölelkedése a pogány és keresztény hagyományoknak"."Nap gyúl ki rajtam, csillagok,

tündökölni, húnyni, szólni –

mert én marasztom az elmenőt,

vigyázom nagyon a megjövőt.

Nyárra ősz, tél hull az őszre ...

Áldás a béjövőre, béke a kimenőre".

(Magyari Lajos:
Kapuállítók.)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share