2010. április 8., csütörtök

Székelylengyelfalva




         „Öntudatos, forró ragaszkodás, igazi mély szeretet 
           csak közelebbi ismeretségnek lehet eredménye, 
           e szerént minél közelebb jutunk hazánk ismeretéhez, 
           annál forróbbá válik szeretetünk iránta.”

( Orbán Balázs )


A Szejkefürdőnél  elkanyarodva, a Lengyelfalvi-patak mentén konglomerátokkal kísért szűk völgyben, délnyugat felé haladva 2 km után, Székelylengyelfalvára érkezünk



A "legnagyobb székely" Orbán Balázs szülőfaluja a 774 m magas Őrhegy aljában fekszik,Székelyudvarhelytől 5 km távolságra



A falu tengerszint feletti  magassága 601 méter, a templomé 582 méter.



A római katolikus templom a falu délnyugati felében épült 1802-ben.



A régi templom a l8. század végére romlásnak indul, ezért építik a ma is fennálló templomot.



A templom építésekor a régi, 16. századi templom helyén, felhasználták a régi templom falait is.










Mellékoltár















                                  A templomhajó.


                                  Az orgona


                                  A szentély


                                Mária szobor a templom bejáratnál.


                     A templomtorony nagy harangja




                 A templom új kisharangja




                    Kilátás a templomtoronyból északi irányba.




                    Kilátás a templomtoronyból nyugati irányba.




                          Kilátás a templomtoronyból keleti  irányba.




                 A templom és a művelődési ház előtti tér


                                    A világháborúk hősi halottainak emlékműve



                                     Székelylengyelfalva hősi halottai.




                                          A halottait sirató anya.


Báró Orbán Balázs (1829-1890) . A nagy székely utazó s széptollú író, nagy tudású kutató meg nagyszerű fényképész.




 Bejárja Székelyföld több mint 500 faluját, és megírta a "A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból" című hat kötetes tájmonográfiát.


            Az Orbán-család temetőkertje




        Orbán kertben találjuk Orbán Balázs szüleinek sírját,  és a rokonok sírhantjait.



                     Itt van eltemetve Orbán Balázs édesapja, Orbán János.


Orbán Balázs testvéröccse Orbán Ottó (1840-1920) birtokos, aki tevékenyen részt vett az egyházi és társadalmi és vármegyei életben.


Az iskola épülete 1912-ben épült. Tévesen ezt az épületet mondják Orbán kúriának. A mai faragott tornácú, négyosztályos iskola mellett, attól jobbra, ma is látszik az egykori, kis méretű szülői ház  alapjainak befüvesedett körvonala.  A kúriát 1910-ben lebontották.


Ez a székelykapu az ezer nyolcszázas évek elejéről  az egyik legértékesebb, még a helyén álló  remekmű


                 Fedelét cserélték, a zábét ráklábazták.




                       A római katolikus parókia gyalogkapuja.






 Nincs még egy népművészeti tárgy, amely olyan monumentális,  reprezentatív volna,  és annyi jelentést hordozna, mint a székelykapu.


                                Faragott gyalogkapu.


A szűkebb utcákban a kaput nem állították a telek vonalával párhuzamosan, hanem kissé arra fordították, amerről a szekérrel bemehettek.


                    Útszéli fakereszt Székelylengyelfalván.




                 Tornáncos székely ház



              Lakatlan székely ház



                   Omladozó sütőház




                 Itt is volt, egy székelykapu !




               Új lakóházak székelykapuval


                
Faragott, és festett székelykapu


              
 Székelylengyelfalván is terjed a modern építkezés.




              Utcarészlet Székelylengyelfalván.


                Faragott gyalogkapu


              
Székelylengyelfalván is terjed az emeletes ház építése.


              
Öreg székely ház gyalogkapuval.




               Utcarészlet Székelylengyelfalván.


                             Kőoszlopos faragott gyalogkapu.




Az 1890-es években Székelyvarságon kőfaragók termeltek ki 3-4 m-es bazalt oszlopokat,és öt éven belül több olyan székelykapu készült  Oroszhegyen és környékén amelynek zábéja kőoszlop.


                      
Faragott gyalogkapu.



A székely építkezés jellegzetességeit őrző, tornácos ház lassan eltűnik.



Az új házak építésénél gyakran használnak rikító színeket, szokatlan formákat.



2012 július 8-án Székelylengyelfalván Hajdó István főesperes emlékére szobrot és emlékszobát áldott meg  Ft. Tamás József, segédpüspök 



A bronzszobor  Zavaczki Walter alkotása. A 120 cm magas, kezes portré, másfélszeres életnagyságú, és a talapzattal együtt 270 cm.magas



Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. 



Lengyelfalvi tél 2013

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share