2010. április 8., csütörtök

Székelylengyelfalva
         „Öntudatos, forró ragaszkodás, igazi mély szeretet 
           csak közelebbi ismeretségnek lehet eredménye, 
           e szerént minél közelebb jutunk hazánk ismeretéhez, 
           annál forróbbá válik szeretetünk iránta.”

( Orbán Balázs )


A Szejkefürdőnél  elkanyarodva, a Lengyelfalvi-patak mentén konglomerátokkal kísért szűk völgyben, délnyugat felé haladva 2 km után, Székelylengyelfalvára érkezünkA "legnagyobb székely" Orbán Balázs szülőfaluja a 774 m magas Őrhegy aljában fekszik,Székelyudvarhelytől 5 km távolságraA falu tengerszint feletti  magassága 601 méter, a templomé 582 méter.A római katolikus templom a falu délnyugati felében épült 1802-ben.A régi templom a l8. század végére romlásnak indul, ezért építik a ma is fennálló templomot.A templom építésekor a régi, 16. századi templom helyén, felhasználták a régi templom falait is.


Mellékoltár                                  A templomhajó.


                                  Az orgona


                                  A szentély


                                Mária szobor a templom bejáratnál.


                     A templomtorony nagy harangja
                 A templom új kisharangja
                    Kilátás a templomtoronyból északi irányba.
                    Kilátás a templomtoronyból nyugati irányba.
                          Kilátás a templomtoronyból keleti  irányba.
                 A templom és a művelődési ház előtti tér


                                    A világháborúk hősi halottainak emlékműve                                     Székelylengyelfalva hősi halottai.
                                          A halottait sirató anya.


Báró Orbán Balázs (1829-1890) . A nagy székely utazó s széptollú író, nagy tudású kutató meg nagyszerű fényképész.
 Bejárja Székelyföld több mint 500 faluját, és megírta a "A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból" című hat kötetes tájmonográfiát.


            Az Orbán-család temetőkertje
        Orbán kertben találjuk Orbán Balázs szüleinek sírját,  és a rokonok sírhantjait.                     Itt van eltemetve Orbán Balázs édesapja, Orbán János.


Orbán Balázs testvéröccse Orbán Ottó (1840-1920) birtokos, aki tevékenyen részt vett az egyházi és társadalmi és vármegyei életben.


Az iskola épülete 1912-ben épült. Tévesen ezt az épületet mondják Orbán kúriának. A mai faragott tornácú, négyosztályos iskola mellett, attól jobbra, ma is látszik az egykori, kis méretű szülői ház  alapjainak befüvesedett körvonala.  A kúriát 1910-ben lebontották.


Ez a székelykapu az ezer nyolcszázas évek elejéről  az egyik legértékesebb, még a helyén álló  remekmű


                 Fedelét cserélték, a zábét ráklábazták.
                       A római katolikus parókia gyalogkapuja.


 Nincs még egy népművészeti tárgy, amely olyan monumentális,  reprezentatív volna,  és annyi jelentést hordozna, mint a székelykapu.


                                Faragott gyalogkapu.


A szűkebb utcákban a kaput nem állították a telek vonalával párhuzamosan, hanem kissé arra fordították, amerről a szekérrel bemehettek.


                    Útszéli fakereszt Székelylengyelfalván.
                 Tornáncos székely ház              Lakatlan székely ház                   Omladozó sütőház
                 Itt is volt, egy székelykapu !
               Új lakóházak székelykapuval


                
Faragott, és festett székelykapu


              
 Székelylengyelfalván is terjed a modern építkezés.
              Utcarészlet Székelylengyelfalván.


                Faragott gyalogkapu


              
Székelylengyelfalván is terjed az emeletes ház építése.


              
Öreg székely ház gyalogkapuval.
               Utcarészlet Székelylengyelfalván.


                             Kőoszlopos faragott gyalogkapu.
Az 1890-es években Székelyvarságon kőfaragók termeltek ki 3-4 m-es bazalt oszlopokat,és öt éven belül több olyan székelykapu készült  Oroszhegyen és környékén amelynek zábéja kőoszlop.


                      
Faragott gyalogkapu.A székely építkezés jellegzetességeit őrző, tornácos ház lassan eltűnik.Az új házak építésénél gyakran használnak rikító színeket, szokatlan formákat.2012 július 8-án Székelylengyelfalván Hajdó István főesperes emlékére szobrot és emlékszobát áldott meg  Ft. Tamás József, segédpüspök A bronzszobor  Zavaczki Walter alkotása. A 120 cm magas, kezes portré, másfélszeres életnagyságú, és a talapzattal együtt 270 cm.magasRequiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Lengyelfalvi tél 2013

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share