2013. február 9., szombat

Ülke
"A Dancza nyugoti aljánál szakad be a Bosnyák pataka; ennek hegyek közé bemélyülő völgyébe több falu van elrejtve: mint Tibold, Fancsal, Szt.-Király és a beleszakadó Bálé patak mellett Szt.-Tamás, Ülke. E faluknak központi anya megyéje ugy látszik Szt.-Tamás volt, mert a pápai dézmák regestrumának 1332-dik évi rovatában csak ez egyet találjuk bejegyezve."

(Orbán Balázs)


"...Ülke meg arról nevezetes, hogy ott készitik az egész székelyföld szükségleteit fedező-czifra réz szeletkékkel kirakott, fodros fedelü fapipákat."

(Orbán Balázs)


 A Bosnyákba igyekvő Ballé pataka mellett fekszik Ülke, Oroszhegy községhez tartozik.Székelyudvarhelyről Oroszhegy felé, Tibódnál balra térve, Székelyszenttamáson áthaladva juthatunk a falubaUgyancsak  Székelyudvarhelyről a Szejke felé indulva, majd az ülkei keresztnél jobbra letérve 4 kilométer a távolság a faluig. A falu szélétől rövid útszakasz után megérkezünk a "központba". Az út mellett,  sátortetős kocka házakat, és új stílusú épületeket láthatunk.


A falu központjában emeletes épületben van az  I-VIII osztályos iskola és a kultúrotthon.
Az emeletes építmény régebb községháza volt.


A falu fölött egy kis dombon a nemrég épített római katolikus templom.A templom két irányból is megközelíthető.Faragott székely gyalogkapu a bejáratnál.


Évszázadokon keresztül a falu lakóinak a közel két  kilométerre levő Szenttamásra kellett menni misét hallgatni. 1997-ben teljesült az ülkeiek évszázados vágya, felépült a falu temploma.

Ülke templomát 1997 június 13-án szentelte fel dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. 


A magyarországi, Mohács és Kárász helyiségek lakossága is segítséget nyújtott az építkezéshez. 


Az oltárkép a gyergyószárhegyi hívek ajándéka.


A templomhajó bal oldalán látható...


...Jézus szobrot,..


...a jobb oldalon látható,...Mária szobrot, a székelyudvarhelyi ferences nővérek adományozták.
Szent Bernadett és Szent Antal szobra a hercegszántói hívek ajándéka.A templom keleti oldalán, oszlopokkal alátámasztott köríves kialakítású orgonakarzat. 


A templomhajó felett kialakított toronyrészben három harang lakik.Az építkezés idején, a faluból elszármazott ülkeiek is csatlakoztak az itthon maradt templomépítő falus társaikhoz, és a templomnak harangokat öntettek.
1999. június 13-án Bálint Lajos nyugalmazott érsek megszentelte a három új harangot. 


A toronyban, a tartószerkezet kialakítása sajnos lehetetlené teszi a fényképezést.Klasszikus orgona hiányát, jelenleg elektronikus orgonával pótolják. A régebbi  harmónium pihenőt kapott.
A templom melletti területet megvásárolták, s itt létesült Ülkének a saját temetője.
  


A kert mellett egy kis barlangszerű fülkében van egy Mária emlékhely.A reformáció idején és ezt követően is katolikus maradt a falu lakossága.A hősi halottakról való megemlékezést jelképező emlékmű, a templom mellett.
Az emlékműt Tamás István kőfaragó készítette
  Ülke, Tibód, és Szenttamás hősi halottjainak neveivel, 1999. június 13-án szentelte meg az emlékművet Bálint Lajos nyugalmazott érsek. Az ülkeiek úgy tartják, településük Ilk vezérről kapta a nevét. Ülke 1566-ban Ilkh, majd egy év múlva Illke, illetve Ilyke , majd  1721-ben Ilke  alakban fordul elő a történelmi forrásokban.


A  hagyomány szerint a falu eredetileg nem a mai helyén volt.  


Feltételezik, hogy a Kétvízköze nevű területen feküdt, ahonnan  régi településnyomok kerültek elő.


A falu utcáin sétálva több helyen azt láttuk, hogy a régebb épített lakóházat az utóbbi években javították, bővítették.Az új faragott és festett székelykapuk változatai  is megtalálhatók a településen.  Örvendetes látvány az egyre több székely faragott gyalogkapu


A házak  mellé épített nyári házban zajlik le a legtöbb munka, néha ott is alszik a család egészen őszig.Az évszázadok óta a székely család által lakott telket, a »belsőséget«, az ott álló házat, s gazdaságot körbefogó kerítéshez épített kapu a két világ,... ... az udvartelket jelentő »élet« és az azt fenyegethető külső világ határán áll.


A kapuk szerkezeti felépítésükben az európai ácsmesterség, építési technika jegyeit hordozzák magukon, míg a díszítmények, kifaragott motívumok, virágok, indák, a különböző jelképek rendszere egy más világ tükrei, a honfoglalás előtti hagyományvilágában gyökerezik.A székely építkezés jellegzetességeit őrző, tornácos ház lassan eltűnik.


Valamikor a házakat körtornác vagy homloktornác egészítette ki, ma már egyre kevesebb van belőlük.A székely népi építészetet a különépítés jellemzi, de a csűr és az istálló, a pajta szinte kizárólag egybeépül, úgy hogy az utóbbi a csűr egyik fiókjában kap helyet.


A ház a régi, de a kapu már a70-es, és a 80-as évek irányzatát képviseli. A szépen faragott fedeles gyalogkapuk képviselik a népi faragást a faluban.
.


 Általában a gyalogkapu fölötti díszített részre írják a tulajdonos névét és a kapuállítás időpontját.  
 A székely népi építészettől idegen emeletes, sátortetős házak építésével Ülke is szakított a hagyományokkal.


Hagyományos tornácos  székely ház, a 80-as évek divatos "vaskapujával".Régebben az ülkeieket  mezítlábasaknak csúfolták.Esős, sáros időben lábbeliben  nem volt érdemes gyúrni a sarat. 


Faluhelyen  régi szokás volt, hogy Szent György napjától  sokan félretették a cipőt.
Az ének  is így szól: ,,télen-nyáron mezítláb, így kímélik a csizmát". 
Ha téli időszakban látogatunk Ülkébe, a gyümölcsfák alig látszanak a házak között.


 Szenttamás végéből nézve sűrűn sorakoznak a tetők az utcákban, és mintha mindenki újrafödte volna házát, gazdasági épületeit. A falu fölé magaslik az 1997-ben  épített római katolikus templom.A faluban feltűnően sok az új cserepes háztető.Ülke a történelem során sosem volt nagyon népes település, de napjainkban egyre fogynak.


1567-ben 15 kaput számoltak össze a faluban. 


1721-ben 31 háztartást írtak össze.


1786-ban 287 fő a lakosság.


1857-ben 109 házban 501 személy lakott. 


1890-ben  már 574 fő a lakosság.


1910-ben 625 személy lakik 148 házban. 


Az első világháború után, 1920-ban 574 főre csökken a lakosság létszáma. 


A második világháború előtt 1940-ben 646 fő a lakosság.


1956-ban 188 családban  a létszám 677 személy volt. 


1970-ben  elkezdődik a lakosság csökkenése, 595 fő.


1992-ben már csak 424 fő.


2000-ben 428 személy lakott a faluban.


A 2002-ben tartott népszámláláskor 397 személyre csökkent a lakosság a faluban.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share