2014. március 11., kedd

Székely szabadság napja Marosvásárhely 2014 Március 10Marosvásárhely 2014 Március 10.
140 éve áll a gránitemlékmű, amelyet közadakozásból épített a város a székely vértanúk 1854. március 10-ei kivégzésének helyén.


Marosvásárhelyen a Székely szabadság napján a 160 éve kivégzett székely vértanúkra, Török Jánosra, Gálfi Mihályra és Horváth Károlyra, emlékeztek, és követelték a Székelyföld területi autonómiáját.


A megemlékezést a Postaréten a székely vértanúk obeliszkjénél tartották.


Az udvarhelyszéki Bágy szülötte, Török János a Marosvásárhelyi Református Kollégium teológia szakos tanára volt. Részt vett a szabadságharcban, elfogták, de Bem kiszabadította. Kivégzésekor 47 éves volt. 


A szintén udvarhelyszéki, Martonoson született Gálfi Mihály mint szolgabíró kezdte közszereplését, majd ügyvédként folytatta. 1854-ben 37 éves volt. 


A háromszéki Teleken született Horváth Károly földbirtokosként élt. Kivégzésekor 25 éves volt. 


Mindhármukat a nagyszebeni császári és királyi hadi törvényszék ítélte halálra 1853. október 11-én.

  


Küzdelmünkben pedig óriási jelentőséggel bírhat, hogy a székelyföldi autonómiáért folyó tüntetésen ott lobog a katalánok, a baszkok zászlója is.

Beszédében Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke közölte, Magyarország beavatkozott az SZNT oldalán a nemzeti régiók ügyében az Európai Unió luxemburgi bíróságán indított perbe.„Magyarország velünk van. Az autonómia ügye akkor lesz győztes, ha Romániát is sikerül meggyőznünk, legyen szintén velünk!" 


A tömeg „Autonómiát!" felkiáltással ünnepelte a kiáltvány utolsó mondatát: „Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!"


A megemlékezésen tiltakoztak a székely nép érdekeit sértő, létét fenyegető közigazgatási átalakítás terve ellen. 


Követelték, hogy a hatóságok azonnal szüntessék be a székely jelképek üldözését, és a kormány kezdjen párbeszédet Székelyföld státusáról a Székely Nemzeti Tanáccsal és a székely önkormányzatokkal.


A Székelyföld alkosson önálló fejlesztési és közigazgatási régiót, melynek autonómiáját törvény szavatolja.
A tömeg elindult az egykori vesztőhelyről a város központjába, hogy átadja a kormány Maros megyei képviselőjének a demonstráció kiáltványát.


A  járdán haladva időnként az úttestet is elfoglalta. A rendőrség és a csendőrség nagy erőkkel próbálta biztosítani a forgalom folyamatosságát az útvonalon. 


Ez nem mindig sikerült.


A székelység az utolsó olyan, egy tömbben élő nemzeti közösség Európában, amelynek nincsen autonómiája.


A hatalom erőfitogtatásával, az államhatalmi szintekről gerjesztett nacionalista, magyarellenes megnyilvánulásokkal újra és újra meg kell harcolnunk.


Akkor is, ha az úton nem, csak a járdán szabad vonulnunk.

1 megjegyzés:

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share